Hírek

Vörös kód kiadása 2022 július 20.

Szent Kamill Idősek Otthonának

Megbízott Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa György u. 1. szám

Vörös kód kiadása

Készítette:
Kissné Balla Éva
Vezető ápoló

Szendrőlád, 2021.július 20.

Erről értesülnek:

 • Valamennyi dolgozó megismerési záradékkal
 • Fenntartó önkormányzat tájékoztatásul
 • Honlapra
 • Faliújságra
 • Irattárban

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény 65/E. § (3)bekezdése alapján,a szociálpolitikáért felelős minisztérium 2022. július 21 (csütörtök) 08.00 órától 2022. július 25 (hétfő) 20.00 óráig  kiadta a vörös kód figyelmeztetést az ország egész területére vonatkozóan.

Készítette:
Kissné Balla Éva
Vezető ápoló

Szendrőlád, 2022. július 20.

Az Országos Meterológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve az országos tisztifőorvos, harmadfokú hőségriadót adott ki az ország területére, 2022.07.21.(csütörtök) 08.00 órától 2022.július 25 (hétfő) 20.00 óráig.

Harmadfokú hőségriadót akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot.

A nagy melegre való tekintettel mindenki ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre! Kerülni kell a kávé, azalkohol, a magas koffein- és cukor tartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását.

Ne feledkezzenek meg a bőr védelméről sem, 11 és 15 óra között lehetőség szerint árnyékba kell húzódni.

A szabadtéren dolgozók, illetve a szabadtéri rendezvényeken szórakozók bő, szellőző ruházattal és naptejjel védjék bőrüket a leégés ellen.

Az átlagosnál melegebb időjárás megterheli az egészséges szervezetet is, bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat. Az autóval közlekedőket is fokozott óvatosságra intjük a meleg okozta dekoncentráltság miatt. Akik szabadságukat vízparton töltik, kerüljék a déli órákban a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbemennének, illetve semmiképpen ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.

Tűző napon parkoló autóban ne hagyjanak gyermekeket és állatokat, az autó ilyenkor ugyanis üvegházként működik és akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet a belső hőmérséklet. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Ne hagyjunk a kocsiban oldószereket, higítókat, alkoholtartalmú fertőtlenítőket sem, mert a melegben párologni kezdenek és a gőzük egy szikrától is berobbanhat.

Kérek minden dolgozót a mellékelt: Protokoll a Vörös kód kiadásával összefüggő feladatokról átolvasni, annak betartása szerint eljárni!

 

 

 

 

Szendrőlád, 2022.július 20.                                          Kissné Balla Éva

Belső szabályzat 2022-07-01-től

Szent Kamill Idősek Otthonának

Megbízott Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa György u. 1. szám


Belső szabályzat

A Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2022.június 30.-án kiadott, 36360-1/2022/EÜIG iktatószámú : tájékoztatás korlátozó intézkedésekkel kapcsolatosan tárgyban kiadott tájékoztatója alapján

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűntetéséről szóló 181/2022. (V.24.) Kormány rendelet 2022. június 1-jén történő hatálybalépése, valamint a hatályban lévő korlátozó intézkedésekkel kapcsolatosan felmerült kérdésekre tekintettel az alábbiakról kaptunk tájékoztatást.

Készítette: 

Kissné Balla Éva
Megbízott intézményvezető

Szendrőlád, 2021.július 01..

Erről értesülnek:

 • Valamennyi dolgozó megismerési záradékkal
 • Fenntartó önkormányzat tájékoztatásul
 • Polgármester úrnál a COVID-os dossziéban elhelyezendő
 • Honlapra
 • Faliújságra
 • Nővérszobában COVID-os dossziéban elhelyezendő
 • Irattárban
 • Intézményi Orvosnak Helyben

 

 • A háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásban a járvány első hulláma során elrendelt korlátozó intézkedések az első hullám végén visszavonásra kerültek, azóta a hatályos jogszabályok, a járványügyi szabályok és előírások, valamint az NKK által kiadott aktuális Eljárásrend betartása mellett az alapellátásban a betegellátást, illetve a betegekkel való személyes találkozást tiltó korlátozó intézkedés nincs hatályban.
 • Az Országos Tisztifőorvos, 2022.március 7. napjától hatályos 15144-2/2022/EÜIG számú „ Látogatási tilalom visszavonása és a maszkviselés szabályainak meghatározása az egészségügyi, valamint a szociális intézményekben” tárgyú határozata szerint:

Egészségügyi intézményben minden egészségügyi dolgozó köteles orvosi vagy munkavédelmi maszkot, mindenki más foglalkoztatott és egyéb személy orvosi, textil, illetve más anyagból készült maszkot oly módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folymatosan elfedje, az alábbi kivételekkel:

a) egészségügyi intézményben ápolt betegek az elhelyezésükre szolgáló kórteremben nem kötelesek maszkot viselni.

b) a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személyek nem kötelesek maszkot viselni.

c) az egészségügyi intézményben foglalkoztatott személyek nem kötelesek maszkot viselni a betegellátásra nem szolgáló, betegforgalom számára nyitva nem álló pihenésre és étkezésre szolgáló helyiségekben, az orvosi és nővérszobában, valamint irodai és egyéb munkahelyeken.”

 • Az Országos Tisztifőorvos 15141-3/2022/EÜIG számú határozatával 2022. július 1-jétől visszavonásig felfüggesztette a szociális intézményekben a maszkviselési kötelezettséget.
 • A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII.29.) Kormány rendelet 2022. június 1. napjától hatálytalan.

E jogszabályra hivatkozással a munkáltató 2022.június 1. napját követően a jogviszony létesítésének előfeltételeként nem követelheti meg a kötelező védőoltás felvételének igazolását.

Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény kiegészült a 22/H §-sal, amely lehetővé teszi, hogy járványügyi készültség esetén az állami, önkormányzati, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi, illetve nem állami felsőoktatási intézményi fenntartásban vagy tulajdonban működő szervnél, intézménynél vagy gazdasági társaságnál foglalkoztatottak tekintetében a munkáltató a fenntartó, illetve a tulajdonos jóváhagyásával – az egészség megóvása érdekében, a munkahely és a munkakör sajátosságaira is figyelemmel- a járványügyi készültség bevezetésének alapjául szolgáló járványt okozó kórokozó elleni -Magyarországon alkalmazott- védőoltást a munkavégzés feltételeként állapíthatja meg.  

 • A látogatások rendjére vonatkozóan jelenleg sem országos tisztifőorvosi határozatban, sem miniszteri utasításban rögzített korlátozó intézkedés nincs hatályban, minden egészségügi szolgáltató az aktuális járványügyi helyzet, az intézményi sajátosságok, az ellátotti kör és valamennyi tényező figylembe vételével és mérlegelésével, a járványügyi hatósággal történt egyeztetést követően dönthet az intézmény, illetve az eges szervezeti egységei vonatkozásában a látogatás szabáylairól.
 • A kórházi ellátást nem igénylő COVID fertőzött szociális ellátottak, hajléktalanok és szoros kontaktjaik elkülönítése a szociális intézményrendszerben történik.

 

Záradék:

Kérek minden munkatársat, hogy a jelenleg kiadott belső szabályzatnak megfelelően járjon el.

Fokozottan figyeljünk oda az esetleges tünetekre, mind saját magunk, mind pedig az ellátottak esetében.

Továbbra is folytatódik a megfigyelési kötelezettségünk, ennek értelmében a mindennapi hőmérőzések és a tünetek/tünetmentesség megfigyelése.

Fokozottan ügyeljünk mind a kézfertőtlenítésre, mind pedig a felületek fertőtlenítésére, hiszen most már sokkal többen megfordulnak az intézményben.

Köszönöm mindenki megértését és eddigi munkáját.

 

Szendrőlád, 2022.július 01.                                         

Kissné Balla Éva
Megbízott intézményvezető

Belső szabályzat Látogatási tilalom visszavonása és a maszkviselés szabályainak meghatározása az egészségügyi, valamint a szociális intézményekben - 2022-07-01-től

Szent Kamill Idősek Otthonának

Megbízott Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa György u. 1. szám

Belső szabályzat

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 15144-2/2022/EÜIG iktatószám alatt kiadott határozata alapján

Melynek tárgya: Látogatási tilalom visszavonása és a maszkviselés szabályainak meghatározása az egészségügyi, valamint a szociális intézményekben

A belső szabályzat hatálybalépésének ideje: 2022.július 01.

Készítette:

Kissné Balla Éva
Megbízott intézményvezető

Szendrőlád, 2021.június 28.

Erről értesülnek:

 • Valamennyi dolgozó megismerési záradékkal
 • Fenntartó önkormányzat tájékoztatásul
 • Polgármester úrnál a COVID-os dossziéban elhelyezendő
 • Honlapra
 • Faliújságra
 • Nővérszobában COVID-os dossziéban elhelyezendő
 • Érdekképviseleti fórum tagjai
 • Irattárban
 • Intézményi Orvosnak Helyben

Előzmény:

2021.október 29.-én a Nemzeti Népegészségügyi Központ 66340-2/2021/EÜIG iktatószámú határozatát, mely a látogatási tilalom elrendelését tartalmazta szociális szakosított ellátást nyújtó intézményekben.

2022.március 07-én ezt a határozatot módosította a 15144-2/2022/EÜIG számú és „ Látogatási tilalom visszavonása és maszkviselési szabályainak meghatározása az egészségügyi, valamint a szociális intézményekben tárgyú határozata.

A járványügyi megelőző intézkedésként „látogatási tilalom elrendelése szakosított ellátást nyújtó szociális intézményekben” tárgyban 2021. október 29-én kiadott 66340-2/2021/EÜIG iktatószámú határozatomat         

2022. március 7. napjától az alábbiak szerint módosítom:

 • A határozat rendelkező részének 2-7. pontjait hatályon kívül helyezem.
 • A határozat rendelkezéseit az alábbi új 2. és 3. ponttal egészítem ki:

Szociális intézményben:

-látogató,

-munkát végző személy,

-vagy egyéb célból jelenlévő személy

köteles orvosi maszkot, a munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, az alábbi kivétellel:

a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személyek nem kötelesek a szociális intézményben maszkot viselni.

Ennek értelmében:

2022.július 01-től a korábban 2022. március 11.-én kiadott: „ Belső szabályzat : járványügyi zárlat alóli felmentés tárgyában leírt szabályozott látogatási rendet visszavonom.

Intézményünk ellátottai a korábbi gyakorlatnak megfelelően és a házirendet betartva látogathatóak azzal, hogy:

 • maszk használata a látogatás időtartama alatt kötelező, a látogatók részére
 • kérnénk a bejáratnál kihelyezett kézfertőtlenítő használatát minden egyes látogató számára
 • a védettségi igazolvány nem kötelező, azonban kérjük, hogy az itt lakók biztonságának érdekében az ide látogatók lehetőleg rendelkezzenek oltással!
 • Járóképes ellátot esetén kérjük, hogy a látogatás lehetőleg szabad levegőn vagy közösségi helyiségben történjen és ne lakószobában!
 • Fekvő ellátottnál egyszerre maximum két fő látogató tartózkodhat!
 • Kérnénk minden hozzátartozót, hogy a látogatás időpontját00-18.00 óra között időzítse, az ellátottak pihenőidejének és napi rendjének betartása miatt
 • Kérnénk minden látogatót, miután már nem kell időpontra bejelentkezni, hogy a kontaktok követhetősége miatt jelezzék a műszakban lévő ápolók felé, hogy melyik ellátotthoz és hány fő érkezett látogatásra .
 • Felhívom a dolgozók figyelmét a látogatói füzet pontos és rendszeres vezetésére!

Az ellátottakra vonatkozó  kijárási tilalmat is feloldom. Azon ellátottak,akiknél a gondozási szükséglet maghaladja a napi 4 órát, és/vagy középsúlyos vagy súlyos demencia lett megállapítva, csak hozzáatrtozó kíséretében és felügyeletével hagyhatják el az Intézményt.

Kérjük az ellátottakat, hogy továbbra is fokozott óvatossággal járjanak el, például fertőtlenítsék kezüket, gyakran mossanak kezet, valamint zsúfolt helyeken viseljenek maszkot!

Szendrőlád, 2022.június 28.

Kissné Balla Éva

Belső szabályzat - kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

Szent Kamill Idősek Otthonának

Megbízott Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa György u. 1. szám

Belső szabályzat

A 181/2022.(V.24.) kormányrendelet: a veszélyhelyzetkihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.)kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűntetéséről

 

A belső szabályzat Fülöp Attila államtitkár által 2022.június14-én jóváhagyott, és a Szociális Ellátások Főosztálya Magyar Államkincstár által 2022.június 15-én megküldött BMG/43/2022SZOCSZOLG ikatatószám alatti , valamennyi szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója felé megküldött: tájékoztatás a veszélyhelyzet megszűnéséről és a továbbiakban követendő szabályokról tárgyú levele alapján készült.

Készítette:
Kissné Balla Éva
Megbízott intézményvezető

Szendrőlád, 2021.június 24.

Erről értesülnek:

 • Valamennyi dolgozó megismerési záradékkal
 • Fenntartó önkormányzat tájékoztatásul
 • Polgármester úrnál a COVID-os dossziéban elhelyezendő
 • Honlapra
 • Faliújságra
 • Nővérszobában COVID-os dossziéban elhelyezendő
 • Irattárban
 • Intézményi Orvosnak Helyben

 

Előzmény:

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűntetéséről szóló 181/2022. (V.24.) Kormány rendeletével a Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetet megszűntette 2022. június 1-jével.

A veszélyhelyzet megszűnésével a szociális ellátást nyújtó intézményekben alkalmazandó járványügyi szabályokat éritően az alábbi fontos változások történtek.

Átmeneti törvény:

2021.december 1-jétől a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény (továbbiakban Átmeneti törvény) 101. §-a tartalmazta a szociális alapszolgáltatásokra, 102.§-a a szakosított ellátásokra vonatkozó átmeneti szabályokat, annak érdekében, hogy a szolgáltatások igénybevételét megkönnyítse és a szolgáltatók adminisztrációs kötelezettségei is csökkenjenek. Az Átmeneti törvény hivatkozott rendelkezései a veszélyhelyzet megszűnése hónapjának végéig, azaz 2022. június 30. napjáig alkalmazhatóak, ezt követően az ágazati jogszabályok eltérés nélkül alkalmazandóak.

 

Védőoltás:

A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X.28.) Kormány rendelet, a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2020 (X.28,) Kormány rendelet, valamint a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII:29.) Kormány rendelet 2022. június 1. napjával hatályát vesztette.

            Ezzel egyidejűleg az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. törvény 2022. június 1. napjától hatályos módosítása  (232/H §) értelmében az állami, önkormányzati, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi, illetve nem állami felsőfokú intézményi fenntartásban vagy tulajdonban működő szervnél, intézménynél vagy gazdasági társaságnál foglalkoztatottak tekintetében járványügyi készültség esetén az egészség megóvása érdekében, a munkahely és a munkakör sajátosságaira is figyelemmel a munkáltató- a fenntartó, illetve a tulajdonos egyetértésével- a munkavégzés feltételeként állapíthatja meg a járványt okozó vírussal szembeni védőoltás felvételét.

 

Szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel szabályai:

Továbbra is a korábban  a Nemzeti Népegészségügyi Központ ( továbbiakban: NKK) 2022.április 28. dátummal megjelent 16947-1/2022/JIF számú, „Szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel,átvétel szabályai” tárgyú körlevele.

Módosította az új ellátottak felvételére vonatkozó iránymutatást aképpen, hogy amennyiben az intézménybe történő felvétel kapcsán végzett orvosi vizsgálat során felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja (pl. légúti tünetek miatt), akkor kötelező a felvételre jelentkező Ag gyorsteszttel történő vizsgálata, mely elvégezhető akár a házi-, akár az intézmény orvosánál rendelkezésre álló antigén gyorsteszttel.

A Körlevél minden egyéb kérdésben elrendelte a Hivatalos Értesítő 2022. évi 17. számában, 2022. április 7-én megjelent SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén a követendő járványügyi szabályokra vonatkozó NNK Eljárásrend alkalmazását (továbbiakban: NKK Eljárásrend).

Az NKK Eljárásrend a kórházban ápolt, megerősített COVID-19 beteg szociális otthonba történő áthelyezésének feltételeit, továbbá a szociális intézményben közvetlen ápolási tevékenységet végző dolgozók munkavégzésére vonatkozó korlátozásokat is ( új NKK Eljárásrend 2.2.1.A és C pont) tartalmazza.

Maszkviselés:

A maszkviselés szabályairól szóló 31/2021. (VII.7.) EMMI rendelet hatályát vesztette, 2022. március 07-én.

Ezzel egyidejűleg az Országos Tisztifőorvos 2022.március 07. napjától a 15144-2/2022/EÜIG számú határozatával a maszkviselés szabályairól is rendelkezett, amelyet a továbbiakban is alkalmazni kell. Ennek értelmében:

Szociális intézményben:

            -látogató

            -munkát végző személy

            - egyéb célból jelen lévő személy

köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje az alábbi kivétellel:

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személy nem köteles a szociális intézményben maszkot viselni.

            Változás a korábbi szabályhoz képest annyiban történt, hogy az ellátottaknak már nem kell maszkot viselniük.

Utazási kedvezmény:

A veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről szóló 582/2020. (XII.15.) Kormány rendelet alapján kiálított igazolás-mellyel a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, illetve hálózatnál dolgozó, a veszélyhelyzettel összefüggő, illetve a SARS-COV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó személy ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe a helyközi és a helyi személyszállítási közszolgáltatást – a veszélyhelyzetmegszűnését követő 14. napig, azaz 2022. június 15-éig érvényes.

Záradék:

A belső szabályzat minden pontja a mai nappal lép érvénybe.

Szendrőlád, 2022.június 24.
Kissné Balla Éva

.

                                                                                                                                                                                                                             

Vörös kód kiadása

Szent Kamill Idősek Otthonának

Megbízott Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa György u. 1. szám

 

Vörös kód kiadása

Készítette:
Kissné Balla Éva
Megbízott intézményvezető

Szendrőlád, 2021.június 27.

Erről értesülnek:

 • Valamennyi dolgozó megismerési záradékkal
 • Fenntartó önkormányzat tájékoztatásul
 • Honlapra
 • Faliújságra
 • Irattárban

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény 65/E. § (3)bekezdése alapján,a szociálpolitikáért felelős minisztérium 2022. június 27 (hétfő) 08.00 órától 2022. június 30 (csütörtök) 20.00 óráig  kiadta a vörös kód figyelmeztetést az ország egész területére vonatkozóan.

Készítette:
Kissné Balla Éva
Megbízott intézményvezető

Szendrőlád, 2022. június 27.

Az Országos Meterológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve az országos tisztifőorvos, harmadfokú hőségriadót adott ki az ország területére, 2022.06.27.(hétfő) 08.00 órától 2022.június 30 (csütörtök) 12.00 óráig.

Harmadfokú hőségriadót akkor rendelnek el, ha legalább három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot.

A nagy melegre való tekintettel mindenki ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre! Kerülni kell a kávé, azalkohol, a magas koffein- és cukor tartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását.

Ne feledkezzenek meg a bőr védelméről sem, 11 és 15 óra között lehetőség szerint árnyékba kell húzódni.

A szabadtéren dolgozók, illetve a szabadtéri rendezvényeken szórakozók bő, szellőző ruházattal és naptejjel védjék bőrüket a leégés ellen.

 

Az átlagosnál melegebb időjárás megterheli az egészséges szervezetet is, bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat. Az autóval közlekedőket is fokozott óvatosságra intjük a meleg okozta dekoncentráltság miatt. Akik szabadságukat vízparton töltik, kerüljék a déli órákban a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbemennének, illetve semmiképpen ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.

Tűző napon parkoló autóban ne hagyjanak gyermekeket és állatokat, az autó ilyenkor ugyanis üvegházként működik és akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet a belső hőmérséklet. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Ne hagyjunk a kocsiban oldószereket, higítókat, alkoholtartalmú fertőtlenítőket sem, mert a melegben párologni kezdenek és a gőzük egy szikrától is berobbanhat.

Kérek minden dolgozót a mellékelt: Protokoll a Vörös kód kiadásával összefüggő feladatokról átolvasni, annak betartása szerint eljárni!

VÖRÖS KÓD PROTOKOLL IDE KATTINTVA TEKINTHETŐ MEG!!!

Szendrőlád, 2022.június 27.
Kissné Balla Éva

                                                                       

Belső szabályzat 2022.03.11.

Szent Kamill Idősek Otthonának

Intézményvezetőjétől

3756 Szendrőlád, Dózsa Gy. u. 1. sz.

Belső szabályzat

járványügyi zárlat alóli felmentés tárgyában

Készítette: dr Zsíros Lászlóné

intézményvezető

Szendrőlád, 2022. március  11.

Erről értesülnek:

 • Fenntartó Önkormányzat Helyben
 • Polgármester úr dossziéjában elhelyezendő
 • Orvosi Rendelő Helyben
 • Faliújságokra kifüggesztendő
 • Honlapkezelőnek
 • Valamennyi dolgozónak megismerési záradékkal
 • Irattár

Előzmény:

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala 2022. február 21. napjától járványügyi zárlat alá helyezte az ellátottakat, 18 ellátott, és 3 dolgozó covid pozitív fertőzöttségére hivatkozással.

----

A BO-02/NEO/9565-2/2022 számú határozatával ezt a zárlatot 2022. március 11.-től feloldotta.

Indoklás:

Laboratórium által az utolsó pozitív eredmény 2022. február 28.án volt igazolható, jelen pillanatban tünetmentesek a volt fertőzöttek is.

----

Ez azt jelenti az intézményünkben, hogy az Ellátottak fogadhatnak látogatókat.

Azonban mindnyájan tudjuk, hogy az igazolt, és tünetmentes covid fertőzés sok idős ellátottunkat legyengített, ezért akár másfajta fertőzések behordásától is jobban kell őket óvni

Ezért tegyük lehetővé, hogy egyeztetett időpontban, maszk használata mellett, főként közösségi terekben és ne lakószobákban történjenek a látogatások. – különösen fennjáró ellátottaink esetében.

Az időpont egyeztetés azért is szükséges, mert még mindig vannak táppénzen levő dolgozóink, igen sok szabadságunk is maradt bent, ( így 2-3 ápoló van egy műszakban nagy munkateher alatt ), plusz még a felújítás kapcsán a kapuink sem zárhatók.

Így nem várható el, hogy pl. fürdető vagy etető dolgozók nyitott kapu mellett hagyják őrizetlenül a felügyeletet igénylő Ellátottakat.

Végstádiumos, vagy fekvőbetegek esetében történhet szobákban a kapcsolattartás, de ügyeljünk arra, hogy inkább felváltva 1-1 látogató legyen a betegágy mellett.

Oltatlanok/ védettségi igazolvány nélküliek számára marad a virtuális kapcsolattartás lehetősége, a korábbi szabályozásnak megfelelően

Tájékoztassuk a Hozzátartozókat arról is, hogy élelemmel – különösen romlandóval – ne halmozzák el az Ellátottakat, hiszen hozzá vannak szokva a napi 5x-i étkezéshez, és most különösen a sok édességgel nem kellene megterhelni őket.

Amennyiben táplálékkiegészítőket, vitaminokat kívánnak behozni, azt is egyeztessék az intézményvezető ápolóval, vagy gondozási egység vezetőjével.

Ehhez kérem az Ellátottak, Hozzátartozók, és Munkatársak megértését, hiszen óvintézkedéseink az időseinkért történnek.

Külön kérem a Hozzátartozókat, hogy igyekezzenek elősegíteni az Ellátottak nyugalmát. Vannak Ellátottak, akik nézik a híradásokat, és még viszonylag értelmezni is tudják, őket a háborús eseményekkel kapcsolatosan nyugtassák, aki pedig ezt nem tudja felfogni, annak ne igyekezzenek megmagyarázni, és sulykolni a szomszédos tragédiát. Sokan átéltek már háborút, fontos, hogy azt érezzék, hogy életük utolsó szakasza már békében telhet az országunkban.

A családtól mosolyt, békét várnak az idős emberek.

Minden Érintettet kérek, hogy a fentiek alapján járjon el, segítsük egymás munkáját.

Hozzáállásukat köszönöm.

dr Zsíros Lászlóné

intézményvezető

Szendrőlád, 2022. március 11.

Belső szabályzat 2022.03.08.

Szent Kamill Idősek Otthonának

Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa Gy. u. 1.

Belső Szabályzat

Az országos tisztifőorvos által kiadott járványügyi intézkedéssel kapcsolatosan (kijárási- és látogatási tilalom, jelentési kötelezettség, maszkhasználat)

Készítette: dr Zsíros Lászlóné

intézményvezető

Szendrőlád, 2022. március 8.

Erről értesülnek:

 • ) Fenntartó Önkormányzat Helyben
 • )Polgármester úr dossziéjában elhelyezendő
 • ) Orvosi Rendelő Helyben
 • ) Faliújságokra kifüggesztendő
 • ) Honlapkezelőnek
 • ) Valamennyi dolgozónak megismerési záradékkal
 • ) Irattár

Előzmény: A Nemzeti Népegészségügyi Központ 1544-2/2022/EÜIG határozata, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 3780 Edelény, István király útja. 52. sz alatti munkatársával történő egyeztetés.

Ezek alapján szabályozom a biztonságos munkavégzés, és intézményi élet covid fertőzéssel kapcsolatos feltételeit, és kérem annak betartását és betartatását.

 

A mai naptól a következő szabályozás vonatkozik az intézményünkre:

Az Országos Tisztifőorvos 2021. október 29.-én határozatot adott ki 66340-2/2021 EÜIG szám alatt, mely a szakosított intézmények látogatási tilalmára vonatkozott.

2022. március 7.-én ismét megjelent egy határozata 15144-2/2022 EÜIG szám alatt.

Ezzel az utóbbi határozattal

 • ) hatályon kívül helyezi a korábbi határozatának 2-7 pontjait
 • Ezek szerint tehát nem lenne jelentési kötelezettségünk a járási hivatal felé.

Azonban ameddig a fertőzés miatti lezárásunk nem kerül feloldásra, és pozitív eseteink vannak, az intézményvezető ápoló továbbra is tartsa a folyamatos kontaktot.

 • a határozat feloldja a látogatási- és intézmény elhagyási tilalmat is, melynek elrendelése az ellátotti létszám 5 százalékának pozitivitása esetén elrendelendő.

A népegészségügyi osztállyal történő egyeztetés alapján – tekintettel a településszerkezetre, a dolgozói létszámhiányunkra ( pozitivitás miatt ) , a látogatások nehezen kordinálhatóságára azonban nem nyitjuk még meg az intézmény egyetlen szakaszát sem, megvárjuk a szűrési eredmények következtében elrendelt feloldást.

Ezt követően is kérem, hogy a fokozatosság elvét tartsuk szem előtt, a korábbi egyeztetett és koordinált látogatási szisztémát kövessük. Tekintettel arra is, hogy sajnos általánosan elmondható, hogy ebben a turnusban beérkezett covid a három oltás ellenére is „legyengítette „időseinket, és lehet hogy egy másfajta, legkisebb fertőzés is veszélyes vagy végzetes lenne számukra. Történhet mindez annak ellenére, hogy súlyos eseteink nem voltak szerencsére.

 • A jövőben is biztosítsuk továbbra is a végstádiumban levőkre vonatkozó látogatás lehetőségét, adjuk meg annak méltóságát -a megfelelő eljárások betartása mellett.

(fertőtlenítés, beöltöztetés, egyszerre 1 látogató személy legyen jelen)

 • feloldja a jelen határozat az látogatási és intézményelhagyási tilalmat azon ellátottak vonatkozásában, ahol nincs meg a háromszori oltottság. Sem az ellátottnál, sem a hozzátartozónál.

Jelenleg az ellátottaink zöme már rendelkezik a három oltással. Azonban nem tudjuk, hogy új felvételes esetén is ilyen kedvező lesz – e helyzet, és azt sem, hogy hogy áll majd rendelkezésre izolációs helyünk az intézmény feltöltöttségére tekintettel.

Ezért az ellátottak és a hozzátartozók közötti kapcsolattartást a következőkben ejtsük meg:

 • abban az esetben , ha a kapcsolattartók és az ellátottak rendelkeznek a három oltással, szabályozott módon segítsük a látogatást. Tehát nem a lakószobákban, hanem közösségi tág terekben, távol egymástól, és nemsokára a lehetőségekhez mérten szabadban.

Őket nem érinti megkötés intézmény elhagyása esetén sem, de minden esetben kérjük meg a hozzátartozót, hogy ügyeljen, hogy időseink ne érintkezzenek oltatlanokkal.

 • azon ellátottak/látogatók vonatkozásában, ahol a háromszori oltottság /védettség tényét nem tudják igazolni, elsősorban a virtuális kapcsolatteremtés lehetőségét ajánljuk fel, -illetve dolgozói létszámunk függvényében- ha védőtávolság megtartása mellett tudjuk kontrolálni a látogatást, segítsük elő.

Intézményünk elhagyását abban az esetben engedélyezzük, ha izolációs szobát a visszajövetelnél tesztelésig tudunk számukra biztosítani ( 4 nap ).

A tesztelést az intézmény saját költségen végezze el.

 • Egészségügyi kezelések, ellátások esetére korlátozásokat semmilyen esetben nem iktathatunk be.
 • ) a fentieken túl kiegészítéseket ír elő , amikből ránk nézve az alábbiak vonatkoznak:

Szociális intézményben

 • látogató
 • munkát végző személy
 • egyéb célból jelenlevő személy”

tehát mindenki, aki az intézményben megfordul, köteles maszkot viselni a következők szerint:

 • az ellátottal közvetlenül érintkező dolgozó orvosi, vagy munkavédelmi maszkot köteles viselni,
 • mindenki más foglalkoztatott és egyéb személy pedig orvosi, textil, illetve más anyagból készült maszkot köteles viselni
 • az ellátottaink a lakószobákban nem kötelesek maszkot viselni, egyéb helyiségekben igen.

Maszkviselés módja:

A maszkot úgy kell viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje

Záró rendelkezés:

Kérek minden munkatársat, hogy továbbra is megértően forduljanak ellátottakhoz, hozzátartozókhoz, hiszen ez az időszak jelentősen megviselte a szeretetkapcsolatokat.

Kérem, hogy a munkatársak továbbra is figyeljék sajt egészségi állapotukat is, tünet esetén azt azonnal jelezzék.

Köszönöm mindenki megértését, és a szebb jövő reményében kérem a fentiek betartását, betartatását.

Szendrőlád, 2022. március 8.

dr Zsíros Lászlóné

intézményvezető

Belső szabályzat

Szent Kamill Idősek Otthonának

Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa Gy. u. 1.

Belső Szabályzat

Az országos tisztifőorvos által kiadott járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló eljárásend vonatkozásában

Készítette: dr Zsíros Lászlóné

intézményvezető

Szendrőlád, 2022. január 17.

Erről értesülnek:

 • ) Fenntartó Önkormányzat Helyben
 • )Polgármester úr dossziéjában elhelyezendő
 • ) Orvosi Rendelő Helyben
 • ) Faliújságokra kifüggesztendő
 • ) Honlapkezelőnek
 • ) Valamennyi dolgozónak megismerési záradékkal
 • ) Irattár

Előzmény :

A Hivatalos Értesítő 2022. évi 1. számában megjelent 2183-1/2022/JIF iktatószám alatti közhírré tétel 2022. január 14.-i dátummal, mely visszavonásig érvényes.

Tárgya: eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok)

Ügyfelként vagyunk érintettek e tárgykörben, mint bentlakásos szociális otthon.

Az országos tisztifőorvos  a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló 61529-1/2021/JIF iktatószámú eljárásrend helyébe lépő eljárásrendet – az egészségügyért felelős miniszter jóváhagyásával – az alábbiak szerint állapította meg 2022 január 14.-én.:

Az eljárásrend a SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén  korábban a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a bejelentendő fertőző betegségekkel kapcsolatos szabályokat tartalmazó 1. számú mellékletének struktúráját követi.

 • )Kórokozó SARS-CoV-2 vírus 284
 • )Teendők a beteggel
 • A fertőző betegség bejelentése a járványügyi nyilvántartási rendszerbe

EZ A KORÁBBIAK SZERINT TÖRTÉNIK A ÚJ SZABÁLYOZÁS ESETÉN IS.

A RENDELŐINTÉZET FELADATA, KÉREM SZOROS KONTAKT TARTÁSÁT.

A következő esetekben kell a bejelentést megtenni: – az esetdefiníció szerinti gyanús vagy megerősített eset, – közösségi járvány

A bejelentést a betegellátó (háziorvos vagy járó-/fekvőbeteg-ellátó) 24 órán belül teszi meg a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) által működtetett Országos Szakmai Információs Rendszer (a továbbiakban: OSZIR) Járványügyi Szakrendszer Fertőzőbeteg-jelentő alrendszerébe.

Nyilvántartás módja, folyamata:

1. OSZIR fertőző beteg jelentő lap kitöltése a betegellátó által (BNO: igazolt: U0710, gyanús: U0720)

2. Változások (pl. kórházba kerül vagy távozik; gyógyul vagy meghal) rögzítése a kijelentő lapon a betegellátó által

3. Betegségeset létrehozása a hatóság által

 4. A megbetegedés kimenetelének (gyógyult, meghalt) jelentése a szolgáltató és ennek rögzítése a hatóság által A fekvőbeteg-ellátó intézményeknek az egyedi fertőzőbeteg jelentés mellett az NNSR-be kell a nosocomiális COVID–19 járványokat jelenteni és a bejelentett nosocomiális COVID–19 járványokra vonatkozóan kell vezetni és aktualizálni a melléklet szerinti Excel-táblázatot és naponta 14 óráig feltölteni az adott nosocomiális járvány OSZIR bejelentéséhez.

2.1.1. A járványügyi surveillance során alkalmazandó esetdefiníció

1 A surveillance esetdefiníció célja, hogy a járványügyi szakterület számára egységes kritériumrendszert biztosítson és nem célja, hogy az egészségügyi szolgáltatók ez alapján állítsanak fel klinikai (irány)diagnózist.

Ennek megfelelően az orvos (háziorvos, kezelőorvos) és/vagy a népegészségügyi hatóság dönthet úgy, hogy a járványügyi surveillance esetdefiníció klinikai kritériumában nem szereplő tüneteket mutató beteget COVID–19 fertőzésre gyanúsnak tekinti. Klinikai kritériumok Minden olyan személy, akinél jelentkezik az alábbi tünetek2 közül legalább egy: – száraz köhögés, – láz, – nehézlégzés, – hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy ízérzés zavara.

Epidemiológiai kritériumok Az alábbi három epidemiológiai kapcsolat közül legalább egy fennáll:

1. A tünetek kezdetét megelőző 14 napban szoros kapcsolatban volt COVID–19 fertőzött személlyel. (Ez a lappangási idő.)

2. A tünetek kezdetét megelőző 14 napban olyan bentlakásos szociális/egészségügyi intézmény lakója vagy dolgozója volt, ahol az új koronavírus szempontjából veszélyeztetett személyeket gondoznak.

3. Olyan területen járt vagy él, ahol fennáll a közösségi terjedés. Laboratóriumi kritérium

1. SARS-CoV-2 nukleinsav kimutatása klinikai mintában vagy 2. SARS-CoV-2 antigén kimutatása klinikai mintában 1 Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ által 2020. december 3-án kiadott európai járványügyi surveillance esetdefiníció alapján.

2 További kevésbé specifikus tünetek közé tartozhat a fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés. HIVATALOS ÉRTESÍTŐ • 2022. évi 1. szám 285 Az esetek osztályozása – Gyanús eset o Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok ÉS fennáll az epidemiológiai kapcsolat VAGY o Minden olyan személy, akit a kezelőorvos szakmai tudása és tapasztalata alapján gyanús esetnek minősít –

Megerősített eset Minden olyan személy, akire teljesül legalább az egyik laboratóriumi kritérium

 • Elkülönítés

INTÉZMÉNYÜNKBEN UGYANÚGY TÖRTÉNJEN, MINTHA A BETEG A SAJÁT OTTHONÁBAN ( INGATLANÁBAN ) LENNE

A gyanús és a megerősített eset elkülönítése kötelező

a) A gyanús, enyhe tünetekkel bíró beteg otthoni elkülönítésére az egészségügyi szolgáltató (alapellátás, járóbeteg-szakellátás) utasítása alapján kerül sor.

b) A SARS-CoV-2 kimutatására irányuló antigén gyorsteszt (a továbbiakban: Ag gyorsteszt) vagy PCR (a  továbbiakban: PCR) laboratóriumi vizsgálat pozitív eredménye esetén kerül sor határozattal történő hatósági intézkedésre.

c)A COVID–19 fertőzött otthonában/tartózkodási helyén kerül elkülönítésre. A tünetek esetleges későbbi progressziójának, a beteg állapota romlásának időben történő észlelése érdekében az otthoni elkülönítés során a kockázati csoportba tartozó személyek állapotának háziorvos általi folyamatos figyelemmel kísérése szükséges.

d) Amennyiben a beteg állapota miatt kórházi ellátást igényel, illetve az otthoni elkülönítése nem megoldható, akkor az aktuális beutalási rend szerint történik a betegintézményi elhelyezése és elkülönítése.

2.2.1. Az elkülönítés megszüntetésének feltételei

 • Kórházban ápolt, megerősített COVID–19 beteg hazabocsátásának, illetve más – nem COVID–19 betegek ellátását biztosító – osztályra, szociális otthonba történő áthelyezésének feltétele :

Amennyiben a beteg klinikai állapota alapján további fekvőbeteg-ellátást nem igényel, kibocsátható.

Ha  a  hazabocsátás/másik osztályra áthelyezés a tünetek kezdetétől számított 7 napon belül történik, akkor otthonában/további ellátását biztosító osztályon a 7. napig elkülönítése szükséges. A hazabocsátást az OSZIR-ban rögzíteni kell a kimenetel mezőben ápolás helye megváltozott jelzéssel.

Egy Ag gyorsteszt vizsgálat negatív eredménye esetében a beteg gyógyultnak minősíthető (a mintavétel nem lehet korábban, mint a klinikai tünetek megjelenését követő 7. nap), és további elkülönítés nélkül otthonába bocsátható, illetve a COVID–19 fertőzöttek ellátására kijelölt osztályról/részlegről más osztályra áthelyezhető. Szociális otthonba kórházi ellátást már nem igénylő, gondozott – amennyiben a tünetek megjelenését követő 15.  nap még nem telt le – a szociális intézménybe áthelyezhető új ellátottként, vagy fennálló ellátotti jogviszony esetén, visszahelyezhető a szociális intézménybe.

Az áthelyezést megelőzően egy Ag gyorsteszt vizsgálat szükséges, és annak pozitivitása esetén a szociális intézménybe történt felvételtől, visszavételtől számított 7 napig járványügyi megfigyelés alá kell helyezni az ellátottat.

 COVID–19 fertőzésen átesett gondozott – a tünetek megjelenését követő 15. napon túl – Ag gyorsteszt vizsgálat nélkül egészségügyi intézményből áthelyezhető, visszahelyezhető a bentlakásos szociális intézménybe.

 • Otthonában elkülönített beteg/fertőzött izolációjának megszüntetési kritériuma :

KÉREM, HOGY AZ INTÉZMÉNYÜNK ELLÁTOTTJAIT IS ÍGY TEKINTSÜK.

A beteg legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után legalább 7 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó, közösségbe engedhető.

Amennyiben az enyhe tünetekkel rendelkező igazolt COVID–19 fertőzött az elkülönítés 4. napján már láztalan, légúti tünetei megszűntek, akkor a tünetek kezdetétől számított 5. napon Ag gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható.

 Tünetmentes fertőzöttek elkülönítését a fertőzés igazolása, a pozitív PCR vagy Ag gyorsteszt mintavételének napjától számított 7. napon lehet feloldani.

 A tünetmentes fertőzött a fertőzést igazoló vizsgálat időpontjától számított 5. napon Ag gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén az elkülönítés feloldható.

 • COVID–19 fertőzött, közvetlen betegellátásban résztvevő, egészségügyi dolgozók, szociális intézményben közvetlen ápolási tevékenységet végző dolgozók munkavégzésére vonatkozó korlátozás feloldása:

 Amennyiben a szociális dolgozó klinikailag gyógyult, vagy COVID–19 fertőzése tünetmentesen zajlott, akkor a munkavégzéshez (a közvetlen betegellátásban való részvételhez, közvetlen ápolási tevékenységhez) történő visszatérés feltétele egy Ag gyorsteszt vizsgálat negatív eredménye (a mintavétel nem lehet korábban, mint a klinikai tünetek megjelenését követő 7. nap). A tünetek megjelenését/fertőzést igazoló mintavételt követő 15. napon negatív eredmény nélkül is fel kell oldani a  foglalkozástól való eltiltás rendelkezései alól, munkahelyére visszatérhet, és keresőképessé nyilvánítható a szociális intézményben közvetlen ápolási tevékenységet végző dolgozó.

 • Diagnosztikus mikrobiológiai vizsgálatok SARS-CoV-2 Antigén (Ag) gyorsteszt: –
 • pozitív → nincs szükség további vizsgálatra, igazolt a fertőzés
 • kétes/nem értékelhető → PCR
 • negatív → PCR vizsgálat kezdeményezhető az ellátó orvos döntése alapján

SARS-CoV-2 PCR vizsgálat:

 • pozitív → nincs szükség további vizsgálatra, igazolt a fertőzés
 • negatív → ha a gyanú fennáll, előző mintavétel után legalább 48 óra múlva ismételt mintavétel

A PCR vizsgálatot végző laboratóriumok (mind az NNK által kijelölt, mind a többi, akár térítéses vizsgálatot végző laboratóriumok) kötelesek az általuk végzett vizsgálat eredményét – függetlenül annak pozitív, negatív vagy kétes minősítésétől – interfészen keresztül – feltölteni az OSZIR mikrobiológiai alrendszerébe.

SARS-CoV-2 antigén teszt alkalmazása esetén

Amennyiben a teszt eredménye negatív, PCR vizsgálat kezdeményezhető az ellátó orvos döntése alapján. PCR  vizsgálat kezdeményezése esetén a mintát a másik orrnyílásból és a garatból kell venni, és be kell küldeni a kitöltött beküldő lap kíséretében a területileg illetékes laboratóriumba. Az Ag gyorstesztet végző egészségügyi szolgáltatók kötelesek az általuk végzett Ag gyorsteszt pozitív eredményét az OSZIR fertőző beteg bejelentő rendszerébe rögzíteni.

 • Laboratóriumi vizsgálat szükségessége COVID–19 fertőzésre gyanús betegnél COVID–19 fertőzésre gyanús betegnél Ag gyorsteszt elvégzése vagy PCR vizsgálat kezdeményezése kötelező.

A vizsgálatot az alábbi – kiemelt klinikai és/vagy járványügyi jelentőségű – esetekben kötelező elvégezni:

 • Olyan betegnél, akinél az alábbi tünetek közül – hirtelen kezdődően – legalább egy fennáll: köhögés, láz (≥38 °C), nehézlégzés, hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés hiánya vagy zavara, VAGY akinél fennáll COVID–19 fertőzésre jellemző radiológiai eltérés, VAGY akinél az orvos COVID–19 fertőzés fennállását gyanítja,

ÉS

Az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül:

√ a beteg a tünetek kezdetét megelőző 14 napba szoros kapcsolatban volt új koronavírussal megerősítetten fertőzött személlyel, VAGY

 √ a beteg járóbeteg-szakellátásra vagy fekvőbeteg-ellátásra szorul bármilyen okból, VAGY

 √ a beteg közvetlen betegellátásban résztvevő egészségügyi dolgozó, VAGY

√ a beteg a tünetek kezdetét megelőző 14 napban olyan bentlakásos intézmény lakója vagy dolgozója volt, ahol kockázati csoportba tartozó személyeket gondoznak.

3. Teendők a beteg környezetében

3.1. A COVID–19 fertőzöttel kontaktusba került személyek

A hatóság által ismert, igazolt COVID–19 fertőzöttel szoros kapcsolatba került személyeket az utolsó találkozástól (az  igazolt fertőzött elkülönítésétől) számított 7 napra járványügyi megfigyelés alá kell helyezni. A járványügyi megfigyelés kezdetétől számított 5. napon az érintett Ag gyorstesztet végeztethet, és annak negatív eredménye esetén a járványügyi megfigyelés feloldható.

3.2. Járványügyi érdekből végzett, nem betegeknél történő mikrobiológiai vizsgálat Kötelező a vizsgálat elvégzése  a tartós ápolási és gondozási intézményekben ellátott/gondozott vagy dolgozó tünetmentes ismert szoros kontaktoknál.

Ezeknél a  személyeknél Ag gyorsteszt elvégzése kötelező.

Amennyiben a szoros kontaktnak minősülő személy az Eljárásrend 3.3 pontja alapján mentesül a járványügyi megfigyelés alól, az Ag gyorsteszt negativitása esetén PCR vizsgálat kezdeményezhető az ellátó orvos döntése alapján. Amennyiben a szoros kontaktnak minősülő személy az Eljárásrend 3.3. pontja alapján nem mentesül a járványügyi megfigyelés alól, a szociális ellátórendszerben – a karantén alóli az 5. napon negatív Ag gyorsteszt eredménnyel történő esetleges felmentéstől függetlenül – a közvetlen betegellátáshoz történő visszatérés feltételeként a 7. napon történjen Ag gyorsteszt elvégzése.

 
3.3. Járványügyi megfigyelés

INTÉZMÉNYÜNKRE IS EZ VONATKOZIK

 A szoros kontaktok otthonukban kerülnek járványügyi megfigyelésre, amennyiben erre lehetőség van. Az  intézkedést a kontaktszemély egyedi körülményeire adaptáltan kell meghozni olyan módon, amellyel biztosítható a fertőzés további terjedésének megelőzése.

Az otthonában elkülönített, enyhe tüneteket mutató beteg családi szoros kontaktjai elkülöníthetők ugyanabban az ingatlanban ,ha ennek feltételei biztosítottak.

Amennyiben az otthonában elkülönített beteg családi kontaktjaitól oly módon különíthető el, hogy az a továbbiakban nem minősül fokozott expozíciónak, (külön helyiségek, mellékhelyiség használata, külön étkezés stb.) akkor a járványügyi megfigyelés időtartamát az utolsó együtt töltött naptól kell számítani.

Ha a járványügyi megfigyelés/zárlat alatt a COVID–19 megbetegedésre jellemző klinikai tünetek jelentkeznek, akkor laboratóriumi vizsgálattal kell igazolni a COVID–19 fertőzést, és a kontaktszemélyt megerősített esetnek kell minősíteni, és az ott leírtak szerint kell eljárni.

A járványügyi megfigyelés/zárlat leteltekor nem kell az intézkedés alá vont személynél laboratóriumi vizsgálatot végezni.

Az alkalomszerű kapcsolatba került személyek esetén nincs szükség a hatóság által elrendelt járványügyi megfigyelésre, azonban a kontaktok figyelmét fel kell arra hívni, hogy az utolsó expozíciót követő 7 napig, a COVID–19 fertőzésre jellemző tünetek kialakulását önmaguk ellenőrizzék.

Mentesül a járványügyi megfigyelés alól, aki a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettségi igazolvánnyal rendelkezik. Az érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező kontaktszemély figyelmét fel kell hívni arra, hogy az infekciókontroll intézkedéseket, illetve a járványügyi és higiénés szabályokat a továbbiakban is be kell tartania.

3.4. Posztexpozíciós profilaxis

3.5. Fertőzőforrás-kutatás: kötelező

3.6. Terjesztő közeg felderítése:

4. Az eljárásrendben foglaltakat a folyamatban lévő járványügyi intézkedésekre is alkalmazni kell.

 

Az országos tisztifőorvos  egyidejűleg  visszavonta a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló, 61259-1/2021/JIF iktatószámon 2021. október 28-án közzétett eljárásrendet, így én is visszavonom az erre alapított Belső szabályzatomat.

Szendrőlád, 2022. január 17.

dr Zsíros Lászlóné

 

Szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel szabályozás

Szent Kamill Idősek Otthona

Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa Gy. u. 1.

Belső utasítás

 

Szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel szabályozásának tárgyában

 

Hatályos: 2021. NOVEMBER 26 napjától-    visszavonásig, módosításig

 

Készítette:

dr Zsíros Lászlóné

intézményvezető

Szendrőlád, 2021, november 26.

Kapják:

 • ) Fenntartó Önkormányzat – emailben
 • ) Intézményi dolgozók (megismerési záradékkal ellátni !!!!)
 • ) Orvosi rendelő Helyben emailben
 • ) Borsod- Abaúj- Zemplén megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya emailben
 • ) Honlap karbantartó – honlapra történő kihelyezés céljából- emailben
 • )Faliújságokra kihelyezendő Felelős : Páróné – akadályoztatása esetén Mátrainé
 • ) ÉF -mal átbeszélendő : Felelőse : foglalkoztatás szervező
 • ) Irattár

Előzmény:

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 67883-1/2021/JIF iktatószám alatt közleményt adott ki a Hivatalos Értesítő 2021 évi 52. száma alapján.

Ennek értelmében

 • ) intézménybe új gondozott (akár saját otthonból, akár eü intézményből érkezik) a következők szerint vehető be:
 • COVID 19 elleni booster oltással (3. oltás, illetve Janssen vakcinával végzett alapimmunitás után egy oltás) rendelkező tesztelés nélkül

Én azonban kérem a munkatársakat, hiszen van antigén gyorstesztünk, hogy minden esetben teszteljünk a biztonság érdekében. Pozitivítás esetén azonnali izolációt kérek.

 

 • Alapimmunizálással (2 oltás, illetve 1 Janssen esetén) Ag gyorsteszt

vizsgálata szükséges

 • oltatlan beköltöző a felvételt megelőzően a lehető legrövidebb időn belül PCR negatív eredmény bitokában vehető csak fel.
 • ) Eltávozás esetén
 • 48 óránál rövidebb eltávozás esetén:

 arról szól az utasítás, hogy tesztelés nélkül visszavehető az ellátott, de én kérem, hogy ebben az esetben is gyorsteszteljünk, és szükség esetén izoláljunk.

 • 48 óránál hosszabb eltávozás esetén:
 • booster oltással rendelkező esetében tesztelés nélkül engedélyezett a visszavétel, de én kérem a gyorsteszt vizsgálatát
 • alapimmunizálással rendelkező esetén gyorsteszt birtokában vezető vissza az ellátott
 • oltatlanok, alapimmunizálással, vagy 1 oltással rendelkezők esetében PCR negatív eredmény birtokában vehető vissza.

Tekintettel arra, hogy intézményünkben kijárási- és látogatási tilalom van, az eltávozásokat ennek megfelelően kezeljük. Ami azt jelenti, hogy lehetőség szerint ne hagyják el az intézményt az idősek ( csak vizsgálat céljára ) .

Ha mégis az elhagyás ténye áll fenn engedélyezett ok miatt, a fentiek szerint járjunk el.

 • Fekvőbeteg ellátó intézményben történő ápolást követőn, fennálló ellátotti jogviszony esetében a visszatérés feltétele:

Két esetet taglal a eljárásrend:

 

 • ha az ellátott nem covid fertőzés miatt volt kórházban, és a kórház nem is igazolt fertőzést, és 48 óránál kevesebb volt a bennfekvés:

akkor nem teszi kötelezővé a tesztelést, én azonban kérem, hogy ebben az esetben is gyorsteszteljünk.

 • ha az ellátott nem covid fertőzés miatt volt kórházban, és a kórház nem is igazolt fertőzést, és 48 óránál hosszabb volt a bennfekvés, a visszavétel teltétele:
 • ) alapimminizálással vagy booster oltással rendelkezőnél AG gyorsteszt viszgálat negatív eredménye birtokában
 • ) oltatlanok, illetve alapimmubizálási séma esetén csak egy oltással rendelkező ellátott PCR negatív eredmény birtokában kerülhet sor.

A gyorstesztek vizsgálatait az intézmény térítésmentesen biztosítja az ellátottak részére.

 • ) Minden pozitivítás esetében (más intézményből történő átvétel esetén is) az izolálás szabályai szerint kérem eljárni.

Kérem továbbá, hogy minden Ellátottal– az aktualitás időpontjában is – és az ápolás-gondozás során ismertessék a szabályokat a munkatársak.

A foglalkoztatásszervezőtől külön kérem, hogy foglalkozások alakalmával a szükségesség kiemelésére helyezze a hangsúlyt beszélgetés során, hasson oda, hogy az idősek elfogadják, megértsék a helyzetet, és segítsék a szabályozások betartását a tőlük elvárható módon.

A szociális munkatársak gondoskodjanak a faliújságokra történő kihelyezésről.

 

Mindenki megértését és együttműködését megköszönöm.

 

Szendrőlád, 2021. november 25

dr Zsíros Lászlóné sk

intézményvezető

Látogatási és kijárási tilalommal, virtuális kapcsolattartással valamint csomaggal kapcsolatos szabályozás

Szent Kamill Idősek Otthona

Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa Gy. u. 1.

Belső utasítás

 

látogatási és kijárási tilalommal, virtuális kapcsolattartással valamint csomaggal kapcsolatos szabályozás tárgyában

 

Hatályos: 2021. NOVEMBER 26 napjától-    visszavonásig, módosításig

 

Készítette: 

dr Zsíros Lászlóné

intézményvezető

Szendrőlád, 2021, november 25.

Kapják:

 • ) Fenntartó Önkormányzat – emailben
 • ) Intézményi dolgozók (megismerési záradékkal ellátni !!!!)
 • ) Orvosi rendelő Helyben emailben
 • ) Borsod- Abaúj- Zemplén megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya emailben
 • ) Honlap karbantartó – honlapra történő kihelyezés céljából- emailben
 • ) Syntax Consult Kft 3826 Rakacaszend, Fő u. 16.- ajánlott küldeményként megküldendő Felelős : Páróné
 • )Faliújságokra kihelyezendő Felelős : Páróné – akadályoztatása esetén Mátrainé
 • ) ÉF -mal átbeszélendő : Felelőse : foglalkoztatás szervező
 • ) Irattár

A covidvírus negyedik hullámában a járványügyi adatok nagymértékű emelkedést mutatnak. A napi esetszám sosem látott csúcsra ért, akárcsak a halálesetek száma. A településünkön is megnövekedett az esetszám.

Intézményünkben eddig is betartottuk és betartattuk a szükséges intézkedéseket. (maszkviselés, folyamatos kézfertőtlenítés, látogatási szabályok bevezetése ) -

Azonban a már az oltott, de pozitív fertőzött beteg munkavállaló mellett látogatók között is megjelent tünetes hozzátartozó. Sajnos kórházakba, rendelőkbe is több ellátottunk kerül az ősz beköszöntével, és az ezzel együtt járó változékony időjárás megjelenésével. Ők ugyan nem covid fertőzöttek még, de mivel a korábbi hullámban is kórházból jutott be hozzánk a vírus, aggodalmunk sokkal erőteljesebb. Ráadásul az intézményünk jelen pillanatban teljes feltöltöttséggel működik, krízis esetén az izolálás is nehézkesebb.

Ennek tükrében teljes felelősséggel csak úgy tudok hozzájárulni a vírus intézménybe való bejutásának elkerüléséhez, ha kijárási-és látogatási tilalommal csökkentem annak esélyét.

Döntésemet a megyei népegészségügyi hivatallal és az intézmény orvosával egyetértésben hoztam meg, és A CSALÁDOK ÁLTAL RÁNK BÍZOTT IDŐS EMBEREK, VALAMINT DOLGOZÓINK ÉRDEKÉBEN. Erre tekintettel  

2021. NOVEMBER 26-TŐL LÁTOGATÁSI ÉS KIJÁRÁSI TILALMAT RENDELEK EL.

 • Kijárási tilalom vonatkozásában a következők szerint rendelkezem:

Látogatási -és kijárási tilalom mellett, a következő okokól kerülhet sor az intézmény elhagyására

 • különösen méltányolható helyzetben az intézményvezető külön engedélyével
 • az intézmény kertjében, udvarán történő tartózkodás céljából, amikor ott korszerűsítési és egyéb munkálatokat végző külső munkavállaló nem tartózkodik.

Időseink a zárt udvaron védőfelszerelés és szociális védőtávolság betartása mellett, felügyelettel levegőzhetnek- és szükséges is, amikor azt az időjárás megengedi.

 • Mivel az intézményben fűtéskorszerűsítési, és ezzel együtt járó munkálatok folynak, gyakori, hogy munkások jelennek meg az udvaron, épületben.

Munkaidőben az irodában dolgozók feladata elsősorban, hogy az udvaron is !!!!! maszkhasználatra figyelmeztessék a munkásokat, normál munkaidőn túl pedig a műszakvezető ápoló felelősségi körébe tartozik.

Tehát az udvaron is kötelező részünkre a maszkhasználat, és kötelesek védettségi igazolványt bemutatni- mivel az időseink kontaktust teremthetnek velük a legnagyobb elővigyázatosság mellett is - , de az épületbe csak védettségi igazolvánnyal, és negatív gyorsteszt eredménnyel léphetnek be. A gyorsteszt levétele a műszakvezető ápoló feladata. Amennyiben annak eredménye pozitív, meg kell tagadni az épületbe való beengedést. Külső munkákat végző, ellenőrizetlen dolgozók az épületbe nem juthatnak be. Se WC használat, sem egyék okok miatt !!!

 • Különösen méltányolható helyzet esetében egyedül hozom meg a döntést, akadályoztatásom esetén abban a vezető ápoló kompetens, a velem történő konzultáció során.

Ezen esetek mérlegelése során azonban fontos szempont, hogy egy esetleges engedélyezést követően ne szabaduljanak el a mindenféle ürüggyel alátámasztott kérelmek, amik a rend felbontásához vezetnek.

Különösen méltányolható helyzet lehet pl. amikor hozzátartozó vizsgálatra viszi az ellátottat (és nem pl. családi ünnepségekre, cukrászdába, bolti bevásárlásokra…. )

Ebben az esetben is csak olyan hozzátartozónak adjuk ki az idős embert, aki védettségi igazolvánnyal rendelkezik, és szigorúan ismertessük a szabályt, hogy a vizsgálatot követően hozza vissza az idős embert.

Visszajövetelt követően negatív gyorsteszttel mehet vissza az idős a saját szobájába, de amennyiben az pozitivitást mutat, izolációba irányítsuk. A gyorsteszt eredményét a folyosón a bejáratnál elhelyezett padon, vagy hordágyon várja meg az idős ember.

Rendelőintézeti vizsgálatra, kórházba történő szállításhoz nem kell külön engedély, annak szükségszerűsége természetes. Azonban minden visszajövetelt követően alkalmazzunk gyors tesztet, az előbb említett módon ( bejárati folyosón várakozzon annak eredményére )

 • Kapcsolattartás elősegítése

A szigorítások mellett azon vagyunk, hogy elősegítsük a családi kapcsolatokat, ezért minden olyan kapcsolattartási módról, ami biztonsággal kivitelezhető, az alábbiakban adok tájékoztatást :

Audivizuális eszközök használatával megvalósuló kapcsolattartás

 

 • ) vonalas telefon ( intézményi )

 

A korábbi szolgáltató a település vonatkozásában felmondta a szerződését, így továbbra is több korábbi vonalas készülékünk nem működik, mert az új szolgáltató ( és nincs is más szolgáltató ) nem vállalt csak egy vonal üzemeltetést. Ehhez a készülékhez egy adott időpontban lehet hozzáférni, amikor az intézményvezető a szobában tartózkodik ( technikai okok miatt ugyanis csak ott maradhatott meg készülék ).

Amennyiben tehát a 00 36 48 529 203 készülékre érkezik hozzátartozói hívás, és éppen a szobában tartózkodom, eddig is, és ezután is le fogjuk hívni az idős embert a földszintre, és természetesen részére a telefonáláshoz szükséges intimitást biztosítani fogjuk.

 

 • ) mobiltelefon nővéri
 • ezen a készüléket 24 órában érhető el a nővérszobában, ehhez a készülékhez a következő szám tartozik:

0036 30 928 1137

Ezt az ellátotti kapcsolattartáshoz használni nem tudjuk, különben leáll az intézményi élet. (hozzátartozók értesítése, gyógyszerfelírások, betegszállítók, mentők rendelése……)

Kérem, erre kitüntetetten figyeljenek a Hozzátartozók, ezen a készüléken ne keressék az Ellátottakat.

 • Kifejezetten kapcsolattartási célra beszerzett az intézmény egy másik készüléket, amelyen videohívásokat lehet eszközölni.

 

Ennek a száma: 06 30 129-1064.

A készüléken keresztül Mátrai Zoltánné munkatárssal lehet egyeztetni a videohívások időpontját.

 

 • A szociális munkatársnál ( Páró Sándornénál ) szintén van munkaidőben egy mobil készülék, mely 10 és 11 óra , valamint 13 és 14 óra között kapcsolattartás miatt hívható, és a mentálhigiénés irodában a teljes diszkréció biztosított.

 

Ennek a száma : 0036  20 557 5001

 

 • ) mobiltelefon, ellátott saját készüléke

Elég sok ellátott rendelkezik saját készülékkel. A gyakorlat során azon ellátottaknál maradt készülék, akiknél annak kezelését a mentális állapotuk még lehetővé teszik.

Nekik továbbra is biztosított több olyan közösségi tér igénybevétele, ahol az intimitást meg tudják teremteni ( pl. sókamra, folyosói öblök, ahol más nem tartózkodik adott esetben )

Fokozottan kérem a kolleganőket, hogy az ő esetükben ellenőrizzék a telefonok feltöltöttségét, PIN kódok beírásához nyújtsanak segítséget

Ha valamelyik Hozzátartozó éppen nem tudja saját készülékén elérni a szerettét, az is gyakori, hogy intézményvezetőtől kérnek segítséget a 00 36 20 558 8331 telefonszámon. Én ezt a lehetőséget továbbra is felajánlom.

 • ) Video chat: skype, messenger, viber

Un. Chat- szoba kialakítására az I. emeleti „ olvasó „ helyiségben van lehetősége az intézménynek.

A „ CHAT SZOBA „ felirattal van ellátva.

Ott került elhelyezésre a foglalkoztatóban levő laptop. Az egér és a klvaiatúra ellátottankénti, kapcsolattartás kezdeti és befejező időszakában történő fertőtlenítéséről ( fertőtlenítő kendővel való törlés ) gondoskodni kell.

A chat szobába csak azon ellátottak tartózkodásához kell segítséget nyújtani, akik mentális és egészségi állapota lehetővé teszi, hogy ők tudjanak élni a kapcsolattartás ezen módjával.

A szobában a hívott félen kívül más nem tartózkodhat.

A szoba berendezésére tekintetében kérem, hogy terítők, és párnák ne jelenjenek meg.

A könnyen mosható, fertőtleníthető felületekre kell törekedni.

Lehetőleg műanyag borítású, könnyen fertőtleníthető szék legyen ott elhelyezve ülés céljából.

A szoba intenzív szellőztetéséről minden ellátott előtt és után gondoskodni kell.

A chat szoba igénybevételére előjegyzést követően van lehetőség. Előjegyzés a Mátrai Zolltánnénál levő  06 30/129-1064-es készüléken történik.

A bejegyzett időpontra és hívásra gondoskodik a szociális munkás az ellátott odajutásáról (amennyiben azt az ellátott is szeretné. Nemleges hozzáállás esetén a szociális munkás tájékoztatja az érdeklődőt)

A beszélgetésre az előjelzést fél órás időközökkel lehet megtenni.

Az időpont egyeztetésért felelős: Mátrai Zoltánné szociális munkatárs

A feljegyzésben rögzíti a hívó fél nevét, hogy a beszélgetés fogadására az ellátottat is fel tudja készíteni.

Rögzítenie kell, hogy a hívást milyen számú készülékről eszközölték, hogy akadályoztatás esetén az aktust le lehessen mondani.

A dokumentált hívások jegyzékét naponta le kell adnia a nővérszobában.

Úgy kell az ütemezéseket megejtenie, hogy

 • portalanított, fertőtlenített, kiszellőztetett, kézfertőtlenítővel, zsebkendővel, törlőkendővel, tiszta ívóvízzel ellátott chat szoba álljon rendelkezésre.
 • a fél órából maga a beszélgetésre fordított idő 15 perc. A további 15 percet pedig a szellőztetésre, fertőtlenítésre kell fordítani (laptop, bútorzat)
 • Közben ellenőriznie kell, hogy kézfertőtlenítő, ívóvíz folyamatosan álljon a chat szobában rendelkezésre.
 • Gondoskodik az ellátott chat szobába segítéséről és lakószobába való visszasegítéséről és a következő ellátott leviteléről, hogy a kapcsolattartás folyamatossága igény szerint biztosítva legyen.
 • A kézfertőtlenítés ellenére csak frissen és a higiéniai előírásoknak megfelelően alkalmazott kézmosást követően léphet be az ellátott a chat szobába.
 • Maszk használata az online kommunikációja során is kötelező, megvédve ettől a technikai eszközt, hogy a billentyűzet közé nyállal, lehelettel vírus ne kerüljön be, és az esetleges fertőtlenítési hiányosság folytán tovább ne kerüljön a következő ellátotthoz.
 • egyéni mentális gondozás alkalmával minden egyes ellátott – értelmi szintjének megfelelően – tájékoztat erről a lehetőségről
 • a zárlat feloldásának időpontjában szintenként kihelyezi a faliújságra az értesítést az üzemelésről, és annak feltételeiről.
 • egyezteti a lehetőséget az ÉF elnökével, tagjaival, erről jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza az eláírásokat is.

Ágyhoz kötött ellátottak látogatása:

 

Nyáron jelentős mértékben enyhítettünk a korlátozásainkon, és az a kellemetlen tapasztalatunk halmozódott fel, hogy a Hozzátartozók nem tudtak felelősségteljesen szabályokat betartani, az érzelem vezérelte őket csupán magatartásukban. Etették az Ellátottakat, sőt még a baráti kört is, puszilgatták, simogatták egymást. Pont akkor húzták le a maszkot is, amikor beszélgettek az idős emberrel. Ez részben érthető. De amikor a közül kell választanunk, hogy túléljük a fertőzést vagy átlépjük a megengedett szociális távolságot, a realitásnak megfelelően kell döntenünk.

Szeretném, ha közösen éreznénk úgy, hogy egy újabb halálozási hullámot kellene megakadályoznunk.

Külön megpróbáltatás mindenkinek a fekvő betegekkel történő kapcsolattartás a zártal idején.

 

Az intézményünk ketté választja az ágyban fekvők csoportját:

 • ) végstádiumban levők

Az ő esetükben a higiéniás protokollok megtartása mellett egyszerre csak egy, váltva két látogató jelenhet meg egyeztetett időpontban.

Ők más ellátottal sem folyosón, sem szobában nem kontaktálódhatnak.

Csak védőfelszerelésbe beöltöztetve, maszk használata mellett és fertőtlenítést követően léphetnek be az intézménybe.

A látogatás során nyilatkozattételre kötelezettek (az előző 14 napban nem került kapcsolatba igazolt Covid 19 pozitív esettel, és tünettel nem rendelkeznek)

Csak lázmérést és kikérdezést követően kezdhetik meg a látogatását.

Tünetes, vagy igazolt látogató az intézmény területére nem léphet be.

Ellátottal közös WC-t/mosdót nem használhatnak.

Az intézmény más területére nem mehetnek, csak kisérettel oda, ahol a hozzátartozó tartózkodik/ közben másokkal nem kontaktálódhat, kézfogással, öleléssel senkit nem üdvözölhet.

Látogatást követően a műszakos szakdolgozónak a szobát intenzív szellőztetéssel kell átszellőztetni, és a szükséges fertőtlenítést meg kell ejteni.

Az eljárásrendi ajánlás ugyan nem korlátozza esetükben a látogatási időt, de ezt javasoljuk akként megejteni, hogy a szükséges teendőket az ellátottal a dolgozók zavartalanul megtehessék.

 

A végstádium beálltával a vezető ápoló, vagy a műszakos ápoló minden esetben értesíti a megjelölt hozzátartozót.

Azon ellátottaknál pedig, akiknél nem várt módon köszönt be a halál, és erre az elbúcsúzásra nincs lehetőség, családtagként állnak helyt a munkatársak, és teszik könnyebbé számukra az átmenetet a pihenés birodalmába.

Amennyiben kórházba kerül ellátott, és a halálozás ott történik meg, külön kérem a kedves Hozzátartozókat, ha hamarabb szereznek erről tudomást, jelezzék azt az intézménynek, mert a kórházak túlterheltségük miatt ezt az információt gyakran késve juttatják el hozzánk.

 

 • ) aktuális betegség, vagy krónikus állapot miatt ágyban fekvő ellátottak esetén:

Amennyiben kerekesszékkel az irodai folyosónál levő oldalsó ajtóhoz letolható az idős ember, abban segítséget nyújtunk, a promt időben ágyban fekvőknél pedig a szobában biztosítunk audiovizuális lehetőséget, mobiltelefonon keresztül.

Rájuk is az új mobilkészülékre vonatkozó fentebb írt előírások vonatkoznak (bejelentkezés, időkorlát tekintetében)

V ) Önálló lakrészben élő ellátottakra is tett korábban javaslatot a népegészségügy.

 

Intézményünk nem alkalmas önálló lakrész kialakítására, csupán két db egyágyas szoba található az intézményben. Abból is az egyik közös vizesblokkal kapcsolódik egy másik szobához. Mindkettő esetében elmondható, hogy két emeletet kell megtenni az oda jutáshoz, és közös étkezőt kell keresztezni, de ez a helyiség társalgó funkciót is betölt, tehát ott mindig van ellátott.

 

Ezért e két szoba esetén is a látogatás egyéb formái célszerűek.

 

 Teljes körű ellátást étkezés nélkül igénybevevők köre

E tárgykörben szabályozást nem kell hoznom, mert intézményünk esetében a teljes ellátotti létszám étkezéssel együtt veszi igénybe a szociális szolgáltatást.

Ez feltételezhetően a jövőben is így fog maradni, mert a településen más étkezési lehetőség nincs ( étterem, kifőzde, bisztró, kiszállításos étkezés ) Ha időközben nyílna ilyen, és igény merülne fel az innen történő szállításra, az étel fertőtleníthető eszközben érkezzen be az intézménybe.

 

 • Csomaggal kapcsolatos teendők

 

Tájékoztatok minden intézményi Munkavállalót, Ellátottat és Hozzátartozót, hogy természetesen csomagok beadásával is behozható a vírus az intézménybe.

Mivel a belső munkálatok miatt egyébként is „ felfordulás „ van az intézményben,-  még folyosókon is – így az egyébként is szűk tároló kapacitásunk a nullára redukálódott.

Ezért egészségügyi szempontból megnyugtató módon csomagot folyamatosan bevenni, tárolni nem áll módunkban. Ehhez különösen az Ellátottak és a Hozzátartozók megértését kérem.

Azonban minden hónapnak a második és negyedik szerdáján  ( tehát havi két alkalommal ) engedélyezem a csomag beadásának lehetőségét 9-11 és 14-16 óra között.

 

Ennek felelőse: Kissné Balla Éva és Páró Sándorné munkatársak

Rendkívüli esetben (pl. beköltözés után) biztosítjuk a plusz beadási lehetőséget.

Beadás a következő méretekben történhet: egy 40-40 cm-nél nem nagyobb pakk bevétele lehetséges.

(Élelmiszerek elhelyezésénél gondolják végig, ami gyakori gond volt korábban, hogy pl. zöld banánt csomagolnak be otthon, ami izolálást követően cseppfolyóssá válik a meleg dobozban. )

Kérem, hogy az alkoholt is mellőzzék a csomagban, nem kívánatos, ha kontrolálatlanul kerül az idős emberhez.

Nagyban feltételezem, hogy a korlátozó intézkedések bőven áthúzódnak jövő évre is, és nemsokára itt van a karácsony.

Az ünnep közeledtével a COVID terjedésének megakadályozása miatt tett szigorú intézkedéseken annyi enyhítést tesz az intézmény, hogy plusz napokat teszünk be a csomagok fogadására.

 

Azonban tudni kell, hogy személyzeti-és tároló kapacitásunk továbbra sem áll rendelkezésre, és a csomagbevételnél a dolgozó munkatársak teljesítőképességének a végére építek. Az irodai munkatársak végre szabadságra mennek év végén, tehát főleg az ápolást-gondozást végző munkatársakra hárul ez a feladat, akiket a csomagokkal való tennivalók a betegágy mellől veszik el.

A Hozzátartozók a honlapunkon tájékozódnak az ünnepi csomag beadásának mikéntjéről, ami a következők szerint történik:

 • ) Csomagot az intézmény 2021 december 13-tól 20-ig fogad.
 • ) A megjelölt napokon is a kapun át van lehetőség a beadásra, 9 és 11 óra, valamit 14 és 16 óra között.
 • ) Postai küldeményként csomagot fogadni ekkor sem áll módunkban, ugyanis személyzetet a csomag postáról való kihordására nem tudunk biztosítani.
 • ) Minden Ellátotthoz egy alkalommal csak 1 db csomag érkezhet, ezért kérem a kedves Hozzátartozókat, hogy családon belül egyeztessenek e tárgykörben.
 • ) A csomag mérete nem haladhatja meg a 40x40 cm nagyságot. Ennek oka a tároló kapacitásunk hiánya, ugyanis 2 napig fertőtleníteni és izolálni fogjuk a csomagokat. Az izoláció helye: infraszauna helyiségének pihenőtere (ami nem nagy)
 • ) Kifejezetten kérem a kedves Hozzátartozókat, hogy a fentiek miatt, és amiatt, hogy a Kolleganők cipelni már nem képesek, kerüljék a kartonos ásványvizek és ivólevek vásárlását. Szeretteik teáztatásáról, folyadékbeviteléről az intézmény gondoskodik, mint ahogy tette eddig is.
 • ) Kérem továbbá kerülni az alkoholtartalmú italok csomagban történő beküldését. Most arra kapacitásunk nincs, hogy ennek fogyasztását kontroll alatt tudjuk tartani, és ebben a megfeszített tempóban egyetlen műszak sem örülne annak, ha még az alkoholos tünetekkel is meg kellene küzdeni, és az idős emberek nyugalmát sem lenne ildomos megzavarni a szeretet ünnepén. Sajnos nem építhetünk arra, hogy minden ellátott a megfelelő mértéktartásra képes már.
 • ) Kifejezetten kérem, hogy a csomagban a csomag tartalmát feltűntető jegyzéket szíveskedjenek a Hozzátartozók elhelyezni.

Nem szeretnénk nézeteltéréseket tisztázni ( Ellátott és Hozzátartozü között ) azzal kapcsolatosan, hogy minek kellett volna a csomagban lenni, és mi került bele ténylegesen.

Nem a megszokott módon történik a megajándékozás, amikor az idős ember kezébe adja a gyermeke az ajándékot, mi most ebben közvetítő szerepet vállalunk be. Ezért az átadás is jegyzék alapján történik majd.

Csak így kerülhető el, hogy az örömbe üröm ne kerüljön.

 • ) A két napos izolációs időre tekintettel, és azt is figyelembe véve, hogy a csomagok egymásra is lesznek pakolva, a következőket kérem betartani:
 • a csomagon az Ellátott neve jól olvashatóan legyen feltűntetve
 • legyen ráírva, hogy romlandó élelmiszert nem tartalmaz.
 • a csomag beadásának időpontja
 • a csomagot küldő neve, elérhetősége legyen feltűntetve

A fentiek értelmében tehát kerülendő a szőlő, banán, krémes sütemények csomagolása. Ezen élelmiszerek esetében egyáltalán nem váltódik ki az az öröm a csomag bontásakor, mint amit reméltek a csomagoláskor.

 

Minden Kedves Érintettől a megértést remélem. Nem megfosztás ez a szigorítás a családtagok irányába, hanem egy plusz adalék. Ezzel a szigorított adalékkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a Covid végleges ( ?) lefolyása után is lehessen kit megölelni.

 • Tájékoztató felirat

 

 • A bejárati kapun kérem kihelyezni a tilalomra vonatkozó tájékoztatót. Ennek felelőse:

Gyenes Szabina munkatárs, akadályoztatása esetén: Kissné Balla Éva

 • Az épületen kivitelezési munkát folytató Sintax Consult Kft 3826 Rakacaszend, Fő u. 16. címére ajánlott ködeményként kérem eljuttatni a Belső szabályzatot.
 • A rendkívüli karbantartások esetén pedig a mindig aktuális vállalkozóval kérem ismertetni a szabályzatot.

Ennek felelőse: Páró Sándorné szociális munkatárs, műszakezető ápoló

 

Szendrőlád, 2021. november 25

dr Zsíros Lászlóné sk

intézményvezető

Belső szabályzat COVID 19

Szent Kamill Idősek Otthona

Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa Gy. u. 1.

Belső utasítás

 

a COVID 19 koronavírus okozta járvány általi veszélyezettség és annak következménye tárgyában

 

Hatályos: 2021. NOVEMBER 1 napjától        visszavonásig, módosításig

Ezzel a szabályzattal HATÁLYÁT VESZTI a 2019. október 29.-én kiadott Belső szabályzat.

Készítette:

dr Zsíros Lászlóné

intézményvezető

Szendrőlád, 2021, október 30.

Kapják:

 • ) Fenntartó Önkormányzat – emailben
 • ) Intézményi dolgozók (megismerési záradékkal ellátni !!!!)
 • ) Orvosi rendelő Helyben emailben
 • ) Borsod- Abaúj- Zemplén megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya emailben
 • ) Honlap karbantartó – honlapra történő kihelyezés céljából- emailben
 • ) Syntax Consult Kft 3826 Rakacaszend, Fő u. 16.- ajánlott küldeményként megküldendő Felelős : Páróné
 • )Faliújságokra kihelyezendő Felelős : Páróné
 • ) ÉF -mal átbeszélendő : Felelőse : foglalkoztatás szervező
 • ) Irattár

Előzmény:

2021. október 28.-án a Kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, hogy a kórházakban 2021. november 1.-én látogatási tilalmat rendelnek el központilag, a szociális intézményekben pedig intézményvezető hatáskörbe delegálják a döntést.

Ennek megfelelően a népegészségügyi hivatallal, intézményi orvossal, intézményvezető ápolóval történő konzultáció után elrendeltem 2021. NOVEMBER 1-TŐL a LÁTOGATÁSI ÉS KIJÁRÁSI TILALMAT

 

Ezt követően 2021.október 29.-én ( pénteken) este 20.27 perckor dr Kása Karolina főosztályvzeető asszony ( Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Főosztálya) Labancz Attila lakossági szolgáltatásokért felelős elnökhelyettes megbízásából megküldte a dr Müller Cecilia országos tisztifőorvos által kiadott 66340-2/2021/EÜIG határozatát.

 

Ez a határozat pedig nem tesz említést arról, hogy intézményvezető dönthet annak tárgyában, hogy elrendeli- e kijárási- és látogatási tilalmat, hanem felsorolja azon eseteket, amikor el kell azt rendelni.

 

 • ) Elsőként teljesülni kell annak, hogy intézményvezető kísérje figyelemmel a COVID 19 koronavírus okozta járvány általi veszélyeztetettséget befolyásoló körülményeket, különös tekintettel a gondozottak és a dolgozók egészségi állapotára, oltottságára.

 

 • ) Ezzel kapcsolatosan hetente kell jelentést küldeni a járási népegészségügyi hivatalnak.

 

Megbízom a vezető ápolót, hogy ezt a korábbi gyakorlatnak

megfelelően végezze.

Akadályoztatása esetén felelős: Gyenes Szabina- gondozási egységvezetővel történő konzultáció alapján.

E tárgykörben nyomatékosan felhívom a gondozási egységvezető ápoló és minden műszakvezető figyelmét, hogy napi szinten tartsák a kapcsolatot az intézményvezetővel és az intézményvezető ápolóval, hogy a változásokat még jobban nyomon tudjuk kísérni. Amennyiben gyanús, vagy diagnosztizált esetet tapasztalnak, haladéktalanul jelentsék.

 • ) A határozat szerint abban az esetben áll be az ideiglenes látogatási – és intézményelhagyási tilalom, amennyiben
 • a gondozotti létszám ( ez alatt ténylegesen aktuális létszámot értsünk ) 5 %.-át meghaladja a SARS-CoV-2 fertőzöttek száma
 • és az izoláció a többi gondozottól és azok látogatóitól nem biztosítható.

 

Itt kérem, hogy csak az első kritériumot vegyük figyelembe tekintettel arra, hogy nálunk demens és normál gondozás integráltan történik, így az izolációs elvárásokba a bolyongások miatt hiba csúszhat. Tehát csak az 5 % feletti fertőzötti létszámra hagyatkozzunk.

 • ) A látogatási- és kijárási tilalom elrendelése esetén intézményvezető haladéktalanul értesíti a népegészségügyi hivatalt, és konzultál a feltételek fennállásáról.

Akadályoztatása estén felelős: intézményvezető ápoló

 • ) A látogatási tilalom- annak elrendelése setén nem fog kiterjedni továbbra sem a végstádiumban levő ellátottaktól való elbúcsúzás esetére.

A látogató részére védőfelszerelés biztosítása az intézmény feladata.

Ennek felelőse: minden műszak vezető ápolója

 • ) A látogatási tilalom nem fog kiterjedni továbbá a
 • háromszor oltott gondozottakra és a
 • háromszor oltott látogatóikra.

Az oltottság tényét ellátottaknál akként kérem nyomon követni hogy minden esetben egy friss táblázat legyen a nővérszobába kifüggesztve.

A látogatók esetében pedig a korábbi ellenőrzést kérem alkalmazni.

Felhívom a Kolleganők figyelmét, hogy a határozat nem tér ki az egyfázisú Janssenre, kategorikusan három oltást követel meg. Ennek megfelelően kérem eljárni.

Mivel lehetnek vegyesen oltott és oltatlan ellátottak közös szobában, cserélődhetnek is a szobatársak, nem tudjuk felelősséggel garantálni továbbra sem, hogy a Látogató csak a saját Ellátottjával érintkezzen.

Ezért továbbra is fogjuk folytatni a tilalom elrendelése esetén is a látogatói egyeztetést, és az ellátottak lehordását a korábbi szabályozásnak megfelelően.

Három szinten két-három dolgozó képtelen a szabályok betartásának ellenőrzésére másként.

Az három oltás nélküli Ellátottak és Látogatók esetén alkalmazzuk a korábbi gyakorlatunknak megfelelő virtuális látogatási formát.

Esetükben havi két alkalommal egy 40x40 cm-es csomag bevételét engedélyezzük – az izolációs szabályoknak megfelelően

Kérem, vegyék figyelembe, hogy egészségügyi szempontból megnyugtató módon csomagot folyamatosan bevenni, tárolni nem áll módunkban. Ehhez különösen az Ellátottak és a Hozzátartozók megértését kérem.

Azonban minden hónapnak a második és negyedik szerdáján  ( tehát havi két alkalommal ) engedélyezem a csomag beadásának lehetőségét 9-11 és 14-16 óra között.

 

Ennek felelőse: Kissné Balla Éva és Páró Sándorné munkatársak

Rendkívüli esetben (pl. beköltözés után) biztosítjuk a plusz beadási lehetőséget.

Beadás a következő méretekben történhet: egy 40-40 cm-nél nem nagyobb pakk bevétele lehetséges.

(Élelmiszerek elhelyezésénél gondolják végig, ami gyakori gond volt korábban, hogy pl. zöld banánt csomagolnak be otthon, ami izolálást követően cseppfolyóssá válik a meleg dobozban. )

Kérem, hogy az alkoholt is mellőzzék a csomagban, nem kívánatos, ha kontrolálatlanul kerül az idős emberhez.

Ha meg kell lépnünk a korlátozó intézkedés meghozatalát, és úgy közeleg a karácsony, előre jelzem, hogy az ünnep közeledtével a COVID terjedésének megakadályozása miatt tett szigorú intézkedéseken annyi enyhítést tesz az intézmény, hogy plusz napokat teszünk be a csomagok fogadására.

Az ünnepi csomag beadásának mikéntje:

 • ) Csomagot az intézmény 2021 december 13-tól 20-ig fogad.
 • ) A megjelölt napokon is a kapun át van lehetőség a beadásra, 9 és 11 óra , valamit 14 és 16 óra között.
 • ) Postai küldeményként csomagot fogadni ekkor sem áll módunkban, ugyanis személyzetet a csomag postáról való kihordására nem tudunk biztosítani.
 • ) Minden Ellátotthoz egy alkalommal csak 1 db csomag érkezhet, ezért kérem a kedves Hozzátartozókat, hogy családon belül egyeztessenek e tárgykörben.
 • ) A csomag mérete nem haladhatja meg a 40x40 cm nagyságot. Ennek oka a tároló kapacitásunk hiánya, ugyanis 2 napig fertőtleníteni és izolálni fogjuk a csomagokat. Az izoláció helye: infraszauna helyiségének pihenőtere ( ami nem nagy )
 • ) Kifejezetten kérem a kedves Hozzátartozókat, hogy a fentiek miatt, és amiatt, hogy a Kolleganők cipelni már nem képesek, kerüljék a kartonos ásványvizek és ivólevek vásárlását. Szeretteik teáztatásáról, folyadékbeviteléről az intézmény gondoskodik, mint ahogy tette eddig is.

g.) Kérem továbbá kerülni az alkoholtartalmú italok csomagban történő beküldését. Most arra kapacitásunk nincs, hogy ennek fogyasztását kontroll alatt tudjuk tartani, és ebben a megfeszített tempóban egyetlen műszak sem örülne annak, ha még az alkoholos tünetekkel is meg kellene küzdeni, és az idős emberek nyugalmát sem kellene megzavarni.

 • ) A látogatási- és intézményelhagyási tilalom elrendelése esetén is mérlegelés alapján különlegesen indokolt esetben ( ez elsősorban olyan intézményekben enegedélyezett, ahol külső munkaégzés folyik, nálunk pedig nincs ilyen !!!) , egészségügyi vizsgálatok elvégzése céljából engedélyezhető az intézmény elhagyása ( járványügyi hatóság egyetértésével )

Kérem azonban, hogy az egészségügyi vizsgálatról hazaérkezett Ellátottat csak negatív gyorsteszt eredményét követően helyezzék el a lakószobájában.

 

Ha annak eredménye pozitivitást mutat, annak megfelelően kérem az izolációt foganatosítani (korábbi szabályozásoknak megfelelően)

 

Záradék:

 

Tekintettel arra, hogy a kormányinfón elhangzott intézményvezetői mérlegelés, és a fent megjelölt határozat taxatív felsorolása között lényeges különbség van, a 2021. október 29.én kiadott Belső szabályzatomat, amiben a november 1.-től történő látogatási- és intézményelhagyási tilalmat elrendeltem, visszavonom.

 

Ennek megfelelőn kérem, hogy jelen határozat szerint járjanak el a Kolleganők, és látogatási egyeztetések alkalmával hívjuk fel a Látogatók figyelmét a három oltás jövőbeni szükségességére.

 

Emellett erősítsük bennük, hogy ha nem is jönnek minden lehetséges alkalomkor látogatni, meg fogják az idősek tőlünk kapni azt a gondoskodást, amit az 1-3 hullám idején is.

Kérem továbbá Ellátottak és a Hozzátartozók felé hangsúlyozni az oltás fontosságát.

Szendrőlád, 2021. október 30

dr Zsíros Lászlóné sk

intézményvezető

Belső szabályzat korlátozó intézkedések visszavonásáról

Szent Kamill Idősek Otthonának

Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa Gy. u. 1. szám

Belső szabályzat

A 2021. május 25.-én kelt, 2510-2/2021 / EÜIG számú határozatban foglalt korlátozó intézkedések visszavonásáról

A Belső szabályzat a Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2021. július 16 napján kelt, és ugyanazon a napon Prof Dr Kásler Miklós miniszter által jóváhagyott, és a Szociális Ellátások Főosztálya Magyar Államkincstár által 2021. júius 20.-án megkülött  25710-3/2021 EÜIG határozata alapján készült

Készítette:
dr Zsíros Lászlóné
intézményvezető

Szendrőlád, 2021. július 20.

Erről értesülnek :

 • Valamennyi dolgozó megismerési záradékkal
 • fenntartó önkormányzat tájékoztatásul
 • Polgármester úrnál a COVID-os dossziéban elhelyezendő
 • Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – tájékoztatás végett
 • Honlapra
 • Faliújságra
 • Intézményi Orvosnak Helyben
 • Nővérszobában COVID-os dossziéban elhelyezendő
 • Irattár

Előzmény:

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2021. május 25.-én kelt 25710/2/2021. EÜIG határozata, mely korlátozó intézkedések bevezetését írta elő szakosított ellátást nyújt intézményekben.

A 25710-3/2021. EÜIG határozattal az országos tisztifőorvos az oltási program sikerességére tekintettel a 25710-1/2021 EÜIG iktatószámú határozatával elrendelt korlátozó intézkedés teljeskörű visszavonásáról rendelkezett.

A visszavonás következtében az alábbi belső szabályzattal intézkedem az ellátottak, munkavállalók és hozzátartozók felé:

Látogatási – és intézmény elhagyási szabályok 2021.07.20-tól

Jelen látogatási és kijárási szabályozás 2021.07.20-tól visszavonásig érvényes.

Az intézmény elhagyása:

A látogatási és kijárási tilalom feloldásával az alábbiak szerint lehetőség nyílik az intézmény elhagyására:

 • A védettségi igazolvánnyal rendelkező ellátott számára (járványügyi) korlátozás nélkül.
 • A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező ellátottak esetén a visszatérés lehetséges 72 órán belül (járványügyi) korlátozás nélkül, 72 órán túl SARS-CoV-2 AG gyorsteszt negatív eredményével (a Hozzátartozó illetve Ellátott költségére).

Ellátottaink egészségi állapotát (teljeskörű gondozást igénylő ellátotti státuszt) figyelembe véve az intézmény elhagyása minden esetben kísérővel tehető biztonságossá.

Az intézményelhagyással és visszatérésekkel kapcsolatban a Házirendben megfogalmazott szabályozások továbbra is érvényesek! Az intézményből való távozás és tervezett visszaérkezés időpontját előre szükséges jelezni az intézmény felé.

A látogatás:

Mobilizálható ellátottak esetében szabadtéren az intézmény kertjében, kedvezőtlen időjárás esetében a tornácon, teraszon, pergola alatt az alábbiak szerint lehetséges:

 • A Házirendben szabályozottak azzal a kiegészítéssel, hogy jelen szabályozás visszavonásáig lakószobákban Látogatók kizárólag engedéllyel, fekvő beteg látogatása céljából tartózkodhatnak.
 • Kérem a Kolleganőket, hogy hangsúlyozzák az érintettek felé ennek a megértését, ugyanis a prevencióval (új fertőzöttség megelőzésével) egyidőbe esik az épület fűtéskorszerűsítési munkálatainak szerteágazó tevékenysége intézményen belül- és kívül, és ennyi tevékenységet koordinálni, nyomon követni, az idős ellátottakat védeni egyébként is nagy feladatot követel az alkalmazottaktól.

A járványügyi védekezés és a veszélyhelyzet nem szűnt meg, az intézménynek folyamatosan fent kell tartani a megfelelő óvintézkedéseket (pl. izoláció biztosítása), ezért a lakószobákban Hozzátartozók továbbra is kizárólag engedéllyel tartózkodhatnak (pl. fekvőbetegek látogatása céljából).

Kérjük a Hozzátartozóktól, hogy lehetőség szerint előre jelezzék, ha az Ellátottakat az intézményből - akár rövid időre is – el szeretnék vinni, illetve ha fekvőbeteghez jönnek látogatóba. Amennyiben nem tesznek előre jelzést, akkor kérjük, hogy türelemmel várják ki, míg a munkatársaink rendelkezésükre tudnak állni.

A látogatások ideje alatt a szájmaszk szabályos használatával kapcsolatban mindig az aktuális eljárásrend és az aktuális jogszabályok betartását kérjük, melyről a látogatáskor kapnak tájékoztatást.

Izolált Lakó nem látogatható!

Fekvőbetegek látogatásra és videó hívásra előre telefonon javasolt időpontot kérni ( a korábbi szabályozásnak megfelelően ).

Összegzés:

 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által „a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított ellátást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és a javítóintézetek részére címmel kiadott Eljárásrend 3. oldalán az I 3. pont alatti látogatásra, intézmény -elhagyásra és felvételre vonatkozó feltételek módosultak, tehát ezek kerültek most visszavonásra,
 • A hivatkozott 2. számú melléklet (a 2020 évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos eljárásrendhez)

első oldalán található

 • adminisztratív és általános megelőző intézkedések
 • az ellátottak/gondozottak felvételének/ visszavételének feltételei változatlanok maradtak.

Záradék:

A Belső Szabályozás minden pontja értelemszerűen a mai nappal lép életbe.

Az idő rövidségére tekintettel kérek minden Kolleganőt, hogy szobatükörnek megfelelően minél hamarabb ismertesse a tartalmát az ellátottakkal is.

Faliújságra is kérem kihelyezni, a honlapra történő felhelyezés céljából a szabályzatot megküldöm.

 

A Hozzátartozók és az Ellátottak megértését továbbra is kérem.

Minden Kolleganőmnek köszönöm az eddigi munkáját, kitartását, áldozatkészségét, és munkájukhoz további erőt, egészséget kívánok.

 

Szendrőlád, 2021. július 20.

dr Zsíros Lászlóné

Copyright

Copyright © 2020 | Szent Kamill Idősek Otthona Szendrőlád - Minden jog fenntartva
Az oldalt készítette: RENDY - Honlap / Webshop / Grafika

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.