Hírek

Szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel szabályozás

Szent Kamill Idősek Otthona

Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa Gy. u. 1.

Belső utasítás

 

Szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel szabályozásának tárgyában

 

Hatályos: 2021. NOVEMBER 26 napjától-    visszavonásig, módosításig

 

Készítette:

dr Zsíros Lászlóné

intézményvezető

Szendrőlád, 2021, november 26.

Kapják:

 • ) Fenntartó Önkormányzat – emailben
 • ) Intézményi dolgozók (megismerési záradékkal ellátni !!!!)
 • ) Orvosi rendelő Helyben emailben
 • ) Borsod- Abaúj- Zemplén megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya emailben
 • ) Honlap karbantartó – honlapra történő kihelyezés céljából- emailben
 • )Faliújságokra kihelyezendő Felelős : Páróné – akadályoztatása esetén Mátrainé
 • ) ÉF -mal átbeszélendő : Felelőse : foglalkoztatás szervező
 • ) Irattár

Előzmény:

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 67883-1/2021/JIF iktatószám alatt közleményt adott ki a Hivatalos Értesítő 2021 évi 52. száma alapján.

Ennek értelmében

 • ) intézménybe új gondozott (akár saját otthonból, akár eü intézményből érkezik) a következők szerint vehető be:
 • COVID 19 elleni booster oltással (3. oltás, illetve Janssen vakcinával végzett alapimmunitás után egy oltás) rendelkező tesztelés nélkül

Én azonban kérem a munkatársakat, hiszen van antigén gyorstesztünk, hogy minden esetben teszteljünk a biztonság érdekében. Pozitivítás esetén azonnali izolációt kérek.

 

 • Alapimmunizálással (2 oltás, illetve 1 Janssen esetén) Ag gyorsteszt

vizsgálata szükséges

 • oltatlan beköltöző a felvételt megelőzően a lehető legrövidebb időn belül PCR negatív eredmény bitokában vehető csak fel.
 • ) Eltávozás esetén
 • 48 óránál rövidebb eltávozás esetén:

 arról szól az utasítás, hogy tesztelés nélkül visszavehető az ellátott, de én kérem, hogy ebben az esetben is gyorsteszteljünk, és szükség esetén izoláljunk.

 • 48 óránál hosszabb eltávozás esetén:
 • booster oltással rendelkező esetében tesztelés nélkül engedélyezett a visszavétel, de én kérem a gyorsteszt vizsgálatát
 • alapimmunizálással rendelkező esetén gyorsteszt birtokában vezető vissza az ellátott
 • oltatlanok, alapimmunizálással, vagy 1 oltással rendelkezők esetében PCR negatív eredmény birtokában vehető vissza.

Tekintettel arra, hogy intézményünkben kijárási- és látogatási tilalom van, az eltávozásokat ennek megfelelően kezeljük. Ami azt jelenti, hogy lehetőség szerint ne hagyják el az intézményt az idősek ( csak vizsgálat céljára ) .

Ha mégis az elhagyás ténye áll fenn engedélyezett ok miatt, a fentiek szerint járjunk el.

 • Fekvőbeteg ellátó intézményben történő ápolást követőn, fennálló ellátotti jogviszony esetében a visszatérés feltétele:

Két esetet taglal a eljárásrend:

 

 • ha az ellátott nem covid fertőzés miatt volt kórházban, és a kórház nem is igazolt fertőzést, és 48 óránál kevesebb volt a bennfekvés:

akkor nem teszi kötelezővé a tesztelést, én azonban kérem, hogy ebben az esetben is gyorsteszteljünk.

 • ha az ellátott nem covid fertőzés miatt volt kórházban, és a kórház nem is igazolt fertőzést, és 48 óránál hosszabb volt a bennfekvés, a visszavétel teltétele:
 • ) alapimminizálással vagy booster oltással rendelkezőnél AG gyorsteszt viszgálat negatív eredménye birtokában
 • ) oltatlanok, illetve alapimmubizálási séma esetén csak egy oltással rendelkező ellátott PCR negatív eredmény birtokában kerülhet sor.

A gyorstesztek vizsgálatait az intézmény térítésmentesen biztosítja az ellátottak részére.

 • ) Minden pozitivítás esetében (más intézményből történő átvétel esetén is) az izolálás szabályai szerint kérem eljárni.

Kérem továbbá, hogy minden Ellátottal– az aktualitás időpontjában is – és az ápolás-gondozás során ismertessék a szabályokat a munkatársak.

A foglalkoztatásszervezőtől külön kérem, hogy foglalkozások alakalmával a szükségesség kiemelésére helyezze a hangsúlyt beszélgetés során, hasson oda, hogy az idősek elfogadják, megértsék a helyzetet, és segítsék a szabályozások betartását a tőlük elvárható módon.

A szociális munkatársak gondoskodjanak a faliújságokra történő kihelyezésről.

 

Mindenki megértését és együttműködését megköszönöm.

 

Szendrőlád, 2021. november 25

dr Zsíros Lászlóné sk

intézményvezető

Látogatási és kijárási tilalommal, virtuális kapcsolattartással valamint csomaggal kapcsolatos szabályozás

Szent Kamill Idősek Otthona

Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa Gy. u. 1.

Belső utasítás

 

látogatási és kijárási tilalommal, virtuális kapcsolattartással valamint csomaggal kapcsolatos szabályozás tárgyában

 

Hatályos: 2021. NOVEMBER 26 napjától-    visszavonásig, módosításig

 

Készítette: 

dr Zsíros Lászlóné

intézményvezető

Szendrőlád, 2021, november 25.

Kapják:

 • ) Fenntartó Önkormányzat – emailben
 • ) Intézményi dolgozók (megismerési záradékkal ellátni !!!!)
 • ) Orvosi rendelő Helyben emailben
 • ) Borsod- Abaúj- Zemplén megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya emailben
 • ) Honlap karbantartó – honlapra történő kihelyezés céljából- emailben
 • ) Syntax Consult Kft 3826 Rakacaszend, Fő u. 16.- ajánlott küldeményként megküldendő Felelős : Páróné
 • )Faliújságokra kihelyezendő Felelős : Páróné – akadályoztatása esetén Mátrainé
 • ) ÉF -mal átbeszélendő : Felelőse : foglalkoztatás szervező
 • ) Irattár

A covidvírus negyedik hullámában a járványügyi adatok nagymértékű emelkedést mutatnak. A napi esetszám sosem látott csúcsra ért, akárcsak a halálesetek száma. A településünkön is megnövekedett az esetszám.

Intézményünkben eddig is betartottuk és betartattuk a szükséges intézkedéseket. (maszkviselés, folyamatos kézfertőtlenítés, látogatási szabályok bevezetése ) -

Azonban a már az oltott, de pozitív fertőzött beteg munkavállaló mellett látogatók között is megjelent tünetes hozzátartozó. Sajnos kórházakba, rendelőkbe is több ellátottunk kerül az ősz beköszöntével, és az ezzel együtt járó változékony időjárás megjelenésével. Ők ugyan nem covid fertőzöttek még, de mivel a korábbi hullámban is kórházból jutott be hozzánk a vírus, aggodalmunk sokkal erőteljesebb. Ráadásul az intézményünk jelen pillanatban teljes feltöltöttséggel működik, krízis esetén az izolálás is nehézkesebb.

Ennek tükrében teljes felelősséggel csak úgy tudok hozzájárulni a vírus intézménybe való bejutásának elkerüléséhez, ha kijárási-és látogatási tilalommal csökkentem annak esélyét.

Döntésemet a megyei népegészségügyi hivatallal és az intézmény orvosával egyetértésben hoztam meg, és A CSALÁDOK ÁLTAL RÁNK BÍZOTT IDŐS EMBEREK, VALAMINT DOLGOZÓINK ÉRDEKÉBEN. Erre tekintettel  

2021. NOVEMBER 26-TŐL LÁTOGATÁSI ÉS KIJÁRÁSI TILALMAT RENDELEK EL.

 • Kijárási tilalom vonatkozásában a következők szerint rendelkezem:

Látogatási -és kijárási tilalom mellett, a következő okokól kerülhet sor az intézmény elhagyására

 • különösen méltányolható helyzetben az intézményvezető külön engedélyével
 • az intézmény kertjében, udvarán történő tartózkodás céljából, amikor ott korszerűsítési és egyéb munkálatokat végző külső munkavállaló nem tartózkodik.

Időseink a zárt udvaron védőfelszerelés és szociális védőtávolság betartása mellett, felügyelettel levegőzhetnek- és szükséges is, amikor azt az időjárás megengedi.

 • Mivel az intézményben fűtéskorszerűsítési, és ezzel együtt járó munkálatok folynak, gyakori, hogy munkások jelennek meg az udvaron, épületben.

Munkaidőben az irodában dolgozók feladata elsősorban, hogy az udvaron is !!!!! maszkhasználatra figyelmeztessék a munkásokat, normál munkaidőn túl pedig a műszakvezető ápoló felelősségi körébe tartozik.

Tehát az udvaron is kötelező részünkre a maszkhasználat, és kötelesek védettségi igazolványt bemutatni- mivel az időseink kontaktust teremthetnek velük a legnagyobb elővigyázatosság mellett is - , de az épületbe csak védettségi igazolvánnyal, és negatív gyorsteszt eredménnyel léphetnek be. A gyorsteszt levétele a műszakvezető ápoló feladata. Amennyiben annak eredménye pozitív, meg kell tagadni az épületbe való beengedést. Külső munkákat végző, ellenőrizetlen dolgozók az épületbe nem juthatnak be. Se WC használat, sem egyék okok miatt !!!

 • Különösen méltányolható helyzet esetében egyedül hozom meg a döntést, akadályoztatásom esetén abban a vezető ápoló kompetens, a velem történő konzultáció során.

Ezen esetek mérlegelése során azonban fontos szempont, hogy egy esetleges engedélyezést követően ne szabaduljanak el a mindenféle ürüggyel alátámasztott kérelmek, amik a rend felbontásához vezetnek.

Különösen méltányolható helyzet lehet pl. amikor hozzátartozó vizsgálatra viszi az ellátottat (és nem pl. családi ünnepségekre, cukrászdába, bolti bevásárlásokra…. )

Ebben az esetben is csak olyan hozzátartozónak adjuk ki az idős embert, aki védettségi igazolvánnyal rendelkezik, és szigorúan ismertessük a szabályt, hogy a vizsgálatot követően hozza vissza az idős embert.

Visszajövetelt követően negatív gyorsteszttel mehet vissza az idős a saját szobájába, de amennyiben az pozitivitást mutat, izolációba irányítsuk. A gyorsteszt eredményét a folyosón a bejáratnál elhelyezett padon, vagy hordágyon várja meg az idős ember.

Rendelőintézeti vizsgálatra, kórházba történő szállításhoz nem kell külön engedély, annak szükségszerűsége természetes. Azonban minden visszajövetelt követően alkalmazzunk gyors tesztet, az előbb említett módon ( bejárati folyosón várakozzon annak eredményére )

 • Kapcsolattartás elősegítése

A szigorítások mellett azon vagyunk, hogy elősegítsük a családi kapcsolatokat, ezért minden olyan kapcsolattartási módról, ami biztonsággal kivitelezhető, az alábbiakban adok tájékoztatást :

Audivizuális eszközök használatával megvalósuló kapcsolattartás

 

 • ) vonalas telefon ( intézményi )

 

A korábbi szolgáltató a település vonatkozásában felmondta a szerződését, így továbbra is több korábbi vonalas készülékünk nem működik, mert az új szolgáltató ( és nincs is más szolgáltató ) nem vállalt csak egy vonal üzemeltetést. Ehhez a készülékhez egy adott időpontban lehet hozzáférni, amikor az intézményvezető a szobában tartózkodik ( technikai okok miatt ugyanis csak ott maradhatott meg készülék ).

Amennyiben tehát a 00 36 48 529 203 készülékre érkezik hozzátartozói hívás, és éppen a szobában tartózkodom, eddig is, és ezután is le fogjuk hívni az idős embert a földszintre, és természetesen részére a telefonáláshoz szükséges intimitást biztosítani fogjuk.

 

 • ) mobiltelefon nővéri
 • ezen a készüléket 24 órában érhető el a nővérszobában, ehhez a készülékhez a következő szám tartozik:

0036 30 928 1137

Ezt az ellátotti kapcsolattartáshoz használni nem tudjuk, különben leáll az intézményi élet. (hozzátartozók értesítése, gyógyszerfelírások, betegszállítók, mentők rendelése……)

Kérem, erre kitüntetetten figyeljenek a Hozzátartozók, ezen a készüléken ne keressék az Ellátottakat.

 • Kifejezetten kapcsolattartási célra beszerzett az intézmény egy másik készüléket, amelyen videohívásokat lehet eszközölni.

 

Ennek a száma: 06 30 129-1064.

A készüléken keresztül Mátrai Zoltánné munkatárssal lehet egyeztetni a videohívások időpontját.

 

 • A szociális munkatársnál ( Páró Sándornénál ) szintén van munkaidőben egy mobil készülék, mely 10 és 11 óra , valamint 13 és 14 óra között kapcsolattartás miatt hívható, és a mentálhigiénés irodában a teljes diszkréció biztosított.

 

Ennek a száma : 0036  20 557 5001

 

 • ) mobiltelefon, ellátott saját készüléke

Elég sok ellátott rendelkezik saját készülékkel. A gyakorlat során azon ellátottaknál maradt készülék, akiknél annak kezelését a mentális állapotuk még lehetővé teszik.

Nekik továbbra is biztosított több olyan közösségi tér igénybevétele, ahol az intimitást meg tudják teremteni ( pl. sókamra, folyosói öblök, ahol más nem tartózkodik adott esetben )

Fokozottan kérem a kolleganőket, hogy az ő esetükben ellenőrizzék a telefonok feltöltöttségét, PIN kódok beírásához nyújtsanak segítséget

Ha valamelyik Hozzátartozó éppen nem tudja saját készülékén elérni a szerettét, az is gyakori, hogy intézményvezetőtől kérnek segítséget a 00 36 20 558 8331 telefonszámon. Én ezt a lehetőséget továbbra is felajánlom.

 • ) Video chat: skype, messenger, viber

Un. Chat- szoba kialakítására az I. emeleti „ olvasó „ helyiségben van lehetősége az intézménynek.

A „ CHAT SZOBA „ felirattal van ellátva.

Ott került elhelyezésre a foglalkoztatóban levő laptop. Az egér és a klvaiatúra ellátottankénti, kapcsolattartás kezdeti és befejező időszakában történő fertőtlenítéséről ( fertőtlenítő kendővel való törlés ) gondoskodni kell.

A chat szobába csak azon ellátottak tartózkodásához kell segítséget nyújtani, akik mentális és egészségi állapota lehetővé teszi, hogy ők tudjanak élni a kapcsolattartás ezen módjával.

A szobában a hívott félen kívül más nem tartózkodhat.

A szoba berendezésére tekintetében kérem, hogy terítők, és párnák ne jelenjenek meg.

A könnyen mosható, fertőtleníthető felületekre kell törekedni.

Lehetőleg műanyag borítású, könnyen fertőtleníthető szék legyen ott elhelyezve ülés céljából.

A szoba intenzív szellőztetéséről minden ellátott előtt és után gondoskodni kell.

A chat szoba igénybevételére előjegyzést követően van lehetőség. Előjegyzés a Mátrai Zolltánnénál levő  06 30/129-1064-es készüléken történik.

A bejegyzett időpontra és hívásra gondoskodik a szociális munkás az ellátott odajutásáról (amennyiben azt az ellátott is szeretné. Nemleges hozzáállás esetén a szociális munkás tájékoztatja az érdeklődőt)

A beszélgetésre az előjelzést fél órás időközökkel lehet megtenni.

Az időpont egyeztetésért felelős: Mátrai Zoltánné szociális munkatárs

A feljegyzésben rögzíti a hívó fél nevét, hogy a beszélgetés fogadására az ellátottat is fel tudja készíteni.

Rögzítenie kell, hogy a hívást milyen számú készülékről eszközölték, hogy akadályoztatás esetén az aktust le lehessen mondani.

A dokumentált hívások jegyzékét naponta le kell adnia a nővérszobában.

Úgy kell az ütemezéseket megejtenie, hogy

 • portalanított, fertőtlenített, kiszellőztetett, kézfertőtlenítővel, zsebkendővel, törlőkendővel, tiszta ívóvízzel ellátott chat szoba álljon rendelkezésre.
 • a fél órából maga a beszélgetésre fordított idő 15 perc. A további 15 percet pedig a szellőztetésre, fertőtlenítésre kell fordítani (laptop, bútorzat)
 • Közben ellenőriznie kell, hogy kézfertőtlenítő, ívóvíz folyamatosan álljon a chat szobában rendelkezésre.
 • Gondoskodik az ellátott chat szobába segítéséről és lakószobába való visszasegítéséről és a következő ellátott leviteléről, hogy a kapcsolattartás folyamatossága igény szerint biztosítva legyen.
 • A kézfertőtlenítés ellenére csak frissen és a higiéniai előírásoknak megfelelően alkalmazott kézmosást követően léphet be az ellátott a chat szobába.
 • Maszk használata az online kommunikációja során is kötelező, megvédve ettől a technikai eszközt, hogy a billentyűzet közé nyállal, lehelettel vírus ne kerüljön be, és az esetleges fertőtlenítési hiányosság folytán tovább ne kerüljön a következő ellátotthoz.
 • egyéni mentális gondozás alkalmával minden egyes ellátott – értelmi szintjének megfelelően – tájékoztat erről a lehetőségről
 • a zárlat feloldásának időpontjában szintenként kihelyezi a faliújságra az értesítést az üzemelésről, és annak feltételeiről.
 • egyezteti a lehetőséget az ÉF elnökével, tagjaival, erről jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza az eláírásokat is.

Ágyhoz kötött ellátottak látogatása:

 

Nyáron jelentős mértékben enyhítettünk a korlátozásainkon, és az a kellemetlen tapasztalatunk halmozódott fel, hogy a Hozzátartozók nem tudtak felelősségteljesen szabályokat betartani, az érzelem vezérelte őket csupán magatartásukban. Etették az Ellátottakat, sőt még a baráti kört is, puszilgatták, simogatták egymást. Pont akkor húzták le a maszkot is, amikor beszélgettek az idős emberrel. Ez részben érthető. De amikor a közül kell választanunk, hogy túléljük a fertőzést vagy átlépjük a megengedett szociális távolságot, a realitásnak megfelelően kell döntenünk.

Szeretném, ha közösen éreznénk úgy, hogy egy újabb halálozási hullámot kellene megakadályoznunk.

Külön megpróbáltatás mindenkinek a fekvő betegekkel történő kapcsolattartás a zártal idején.

 

Az intézményünk ketté választja az ágyban fekvők csoportját:

 • ) végstádiumban levők

Az ő esetükben a higiéniás protokollok megtartása mellett egyszerre csak egy, váltva két látogató jelenhet meg egyeztetett időpontban.

Ők más ellátottal sem folyosón, sem szobában nem kontaktálódhatnak.

Csak védőfelszerelésbe beöltöztetve, maszk használata mellett és fertőtlenítést követően léphetnek be az intézménybe.

A látogatás során nyilatkozattételre kötelezettek (az előző 14 napban nem került kapcsolatba igazolt Covid 19 pozitív esettel, és tünettel nem rendelkeznek)

Csak lázmérést és kikérdezést követően kezdhetik meg a látogatását.

Tünetes, vagy igazolt látogató az intézmény területére nem léphet be.

Ellátottal közös WC-t/mosdót nem használhatnak.

Az intézmény más területére nem mehetnek, csak kisérettel oda, ahol a hozzátartozó tartózkodik/ közben másokkal nem kontaktálódhat, kézfogással, öleléssel senkit nem üdvözölhet.

Látogatást követően a műszakos szakdolgozónak a szobát intenzív szellőztetéssel kell átszellőztetni, és a szükséges fertőtlenítést meg kell ejteni.

Az eljárásrendi ajánlás ugyan nem korlátozza esetükben a látogatási időt, de ezt javasoljuk akként megejteni, hogy a szükséges teendőket az ellátottal a dolgozók zavartalanul megtehessék.

 

A végstádium beálltával a vezető ápoló, vagy a műszakos ápoló minden esetben értesíti a megjelölt hozzátartozót.

Azon ellátottaknál pedig, akiknél nem várt módon köszönt be a halál, és erre az elbúcsúzásra nincs lehetőség, családtagként állnak helyt a munkatársak, és teszik könnyebbé számukra az átmenetet a pihenés birodalmába.

Amennyiben kórházba kerül ellátott, és a halálozás ott történik meg, külön kérem a kedves Hozzátartozókat, ha hamarabb szereznek erről tudomást, jelezzék azt az intézménynek, mert a kórházak túlterheltségük miatt ezt az információt gyakran késve juttatják el hozzánk.

 

 • ) aktuális betegség, vagy krónikus állapot miatt ágyban fekvő ellátottak esetén:

Amennyiben kerekesszékkel az irodai folyosónál levő oldalsó ajtóhoz letolható az idős ember, abban segítséget nyújtunk, a promt időben ágyban fekvőknél pedig a szobában biztosítunk audiovizuális lehetőséget, mobiltelefonon keresztül.

Rájuk is az új mobilkészülékre vonatkozó fentebb írt előírások vonatkoznak (bejelentkezés, időkorlát tekintetében)

V ) Önálló lakrészben élő ellátottakra is tett korábban javaslatot a népegészségügy.

 

Intézményünk nem alkalmas önálló lakrész kialakítására, csupán két db egyágyas szoba található az intézményben. Abból is az egyik közös vizesblokkal kapcsolódik egy másik szobához. Mindkettő esetében elmondható, hogy két emeletet kell megtenni az oda jutáshoz, és közös étkezőt kell keresztezni, de ez a helyiség társalgó funkciót is betölt, tehát ott mindig van ellátott.

 

Ezért e két szoba esetén is a látogatás egyéb formái célszerűek.

 

 Teljes körű ellátást étkezés nélkül igénybevevők köre

E tárgykörben szabályozást nem kell hoznom, mert intézményünk esetében a teljes ellátotti létszám étkezéssel együtt veszi igénybe a szociális szolgáltatást.

Ez feltételezhetően a jövőben is így fog maradni, mert a településen más étkezési lehetőség nincs ( étterem, kifőzde, bisztró, kiszállításos étkezés ) Ha időközben nyílna ilyen, és igény merülne fel az innen történő szállításra, az étel fertőtleníthető eszközben érkezzen be az intézménybe.

 

 • Csomaggal kapcsolatos teendők

 

Tájékoztatok minden intézményi Munkavállalót, Ellátottat és Hozzátartozót, hogy természetesen csomagok beadásával is behozható a vírus az intézménybe.

Mivel a belső munkálatok miatt egyébként is „ felfordulás „ van az intézményben,-  még folyosókon is – így az egyébként is szűk tároló kapacitásunk a nullára redukálódott.

Ezért egészségügyi szempontból megnyugtató módon csomagot folyamatosan bevenni, tárolni nem áll módunkban. Ehhez különösen az Ellátottak és a Hozzátartozók megértését kérem.

Azonban minden hónapnak a második és negyedik szerdáján  ( tehát havi két alkalommal ) engedélyezem a csomag beadásának lehetőségét 9-11 és 14-16 óra között.

 

Ennek felelőse: Kissné Balla Éva és Páró Sándorné munkatársak

Rendkívüli esetben (pl. beköltözés után) biztosítjuk a plusz beadási lehetőséget.

Beadás a következő méretekben történhet: egy 40-40 cm-nél nem nagyobb pakk bevétele lehetséges.

(Élelmiszerek elhelyezésénél gondolják végig, ami gyakori gond volt korábban, hogy pl. zöld banánt csomagolnak be otthon, ami izolálást követően cseppfolyóssá válik a meleg dobozban. )

Kérem, hogy az alkoholt is mellőzzék a csomagban, nem kívánatos, ha kontrolálatlanul kerül az idős emberhez.

Nagyban feltételezem, hogy a korlátozó intézkedések bőven áthúzódnak jövő évre is, és nemsokára itt van a karácsony.

Az ünnep közeledtével a COVID terjedésének megakadályozása miatt tett szigorú intézkedéseken annyi enyhítést tesz az intézmény, hogy plusz napokat teszünk be a csomagok fogadására.

 

Azonban tudni kell, hogy személyzeti-és tároló kapacitásunk továbbra sem áll rendelkezésre, és a csomagbevételnél a dolgozó munkatársak teljesítőképességének a végére építek. Az irodai munkatársak végre szabadságra mennek év végén, tehát főleg az ápolást-gondozást végző munkatársakra hárul ez a feladat, akiket a csomagokkal való tennivalók a betegágy mellől veszik el.

A Hozzátartozók a honlapunkon tájékozódnak az ünnepi csomag beadásának mikéntjéről, ami a következők szerint történik:

 • ) Csomagot az intézmény 2021 december 13-tól 20-ig fogad.
 • ) A megjelölt napokon is a kapun át van lehetőség a beadásra, 9 és 11 óra, valamit 14 és 16 óra között.
 • ) Postai küldeményként csomagot fogadni ekkor sem áll módunkban, ugyanis személyzetet a csomag postáról való kihordására nem tudunk biztosítani.
 • ) Minden Ellátotthoz egy alkalommal csak 1 db csomag érkezhet, ezért kérem a kedves Hozzátartozókat, hogy családon belül egyeztessenek e tárgykörben.
 • ) A csomag mérete nem haladhatja meg a 40x40 cm nagyságot. Ennek oka a tároló kapacitásunk hiánya, ugyanis 2 napig fertőtleníteni és izolálni fogjuk a csomagokat. Az izoláció helye: infraszauna helyiségének pihenőtere (ami nem nagy)
 • ) Kifejezetten kérem a kedves Hozzátartozókat, hogy a fentiek miatt, és amiatt, hogy a Kolleganők cipelni már nem képesek, kerüljék a kartonos ásványvizek és ivólevek vásárlását. Szeretteik teáztatásáról, folyadékbeviteléről az intézmény gondoskodik, mint ahogy tette eddig is.
 • ) Kérem továbbá kerülni az alkoholtartalmú italok csomagban történő beküldését. Most arra kapacitásunk nincs, hogy ennek fogyasztását kontroll alatt tudjuk tartani, és ebben a megfeszített tempóban egyetlen műszak sem örülne annak, ha még az alkoholos tünetekkel is meg kellene küzdeni, és az idős emberek nyugalmát sem lenne ildomos megzavarni a szeretet ünnepén. Sajnos nem építhetünk arra, hogy minden ellátott a megfelelő mértéktartásra képes már.
 • ) Kifejezetten kérem, hogy a csomagban a csomag tartalmát feltűntető jegyzéket szíveskedjenek a Hozzátartozók elhelyezni.

Nem szeretnénk nézeteltéréseket tisztázni ( Ellátott és Hozzátartozü között ) azzal kapcsolatosan, hogy minek kellett volna a csomagban lenni, és mi került bele ténylegesen.

Nem a megszokott módon történik a megajándékozás, amikor az idős ember kezébe adja a gyermeke az ajándékot, mi most ebben közvetítő szerepet vállalunk be. Ezért az átadás is jegyzék alapján történik majd.

Csak így kerülhető el, hogy az örömbe üröm ne kerüljön.

 • ) A két napos izolációs időre tekintettel, és azt is figyelembe véve, hogy a csomagok egymásra is lesznek pakolva, a következőket kérem betartani:
 • a csomagon az Ellátott neve jól olvashatóan legyen feltűntetve
 • legyen ráírva, hogy romlandó élelmiszert nem tartalmaz.
 • a csomag beadásának időpontja
 • a csomagot küldő neve, elérhetősége legyen feltűntetve

A fentiek értelmében tehát kerülendő a szőlő, banán, krémes sütemények csomagolása. Ezen élelmiszerek esetében egyáltalán nem váltódik ki az az öröm a csomag bontásakor, mint amit reméltek a csomagoláskor.

 

Minden Kedves Érintettől a megértést remélem. Nem megfosztás ez a szigorítás a családtagok irányába, hanem egy plusz adalék. Ezzel a szigorított adalékkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a Covid végleges ( ?) lefolyása után is lehessen kit megölelni.

 • Tájékoztató felirat

 

 • A bejárati kapun kérem kihelyezni a tilalomra vonatkozó tájékoztatót. Ennek felelőse:

Gyenes Szabina munkatárs, akadályoztatása esetén: Kissné Balla Éva

 • Az épületen kivitelezési munkát folytató Sintax Consult Kft 3826 Rakacaszend, Fő u. 16. címére ajánlott ködeményként kérem eljuttatni a Belső szabályzatot.
 • A rendkívüli karbantartások esetén pedig a mindig aktuális vállalkozóval kérem ismertetni a szabályzatot.

Ennek felelőse: Páró Sándorné szociális munkatárs, műszakezető ápoló

 

Szendrőlád, 2021. november 25

dr Zsíros Lászlóné sk

intézményvezető

Belső szabályzat COVID 19

Szent Kamill Idősek Otthona

Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa Gy. u. 1.

Belső utasítás

 

a COVID 19 koronavírus okozta járvány általi veszélyezettség és annak következménye tárgyában

 

Hatályos: 2021. NOVEMBER 1 napjától        visszavonásig, módosításig

Ezzel a szabályzattal HATÁLYÁT VESZTI a 2019. október 29.-én kiadott Belső szabályzat.

Készítette:

dr Zsíros Lászlóné

intézményvezető

Szendrőlád, 2021, október 30.

Kapják:

 • ) Fenntartó Önkormányzat – emailben
 • ) Intézményi dolgozók (megismerési záradékkal ellátni !!!!)
 • ) Orvosi rendelő Helyben emailben
 • ) Borsod- Abaúj- Zemplén megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya emailben
 • ) Honlap karbantartó – honlapra történő kihelyezés céljából- emailben
 • ) Syntax Consult Kft 3826 Rakacaszend, Fő u. 16.- ajánlott küldeményként megküldendő Felelős : Páróné
 • )Faliújságokra kihelyezendő Felelős : Páróné
 • ) ÉF -mal átbeszélendő : Felelőse : foglalkoztatás szervező
 • ) Irattár

Előzmény:

2021. október 28.-án a Kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, hogy a kórházakban 2021. november 1.-én látogatási tilalmat rendelnek el központilag, a szociális intézményekben pedig intézményvezető hatáskörbe delegálják a döntést.

Ennek megfelelően a népegészségügyi hivatallal, intézményi orvossal, intézményvezető ápolóval történő konzultáció után elrendeltem 2021. NOVEMBER 1-TŐL a LÁTOGATÁSI ÉS KIJÁRÁSI TILALMAT

 

Ezt követően 2021.október 29.-én ( pénteken) este 20.27 perckor dr Kása Karolina főosztályvzeető asszony ( Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Főosztálya) Labancz Attila lakossági szolgáltatásokért felelős elnökhelyettes megbízásából megküldte a dr Müller Cecilia országos tisztifőorvos által kiadott 66340-2/2021/EÜIG határozatát.

 

Ez a határozat pedig nem tesz említést arról, hogy intézményvezető dönthet annak tárgyában, hogy elrendeli- e kijárási- és látogatási tilalmat, hanem felsorolja azon eseteket, amikor el kell azt rendelni.

 

 • ) Elsőként teljesülni kell annak, hogy intézményvezető kísérje figyelemmel a COVID 19 koronavírus okozta járvány általi veszélyeztetettséget befolyásoló körülményeket, különös tekintettel a gondozottak és a dolgozók egészségi állapotára, oltottságára.

 

 • ) Ezzel kapcsolatosan hetente kell jelentést küldeni a járási népegészségügyi hivatalnak.

 

Megbízom a vezető ápolót, hogy ezt a korábbi gyakorlatnak

megfelelően végezze.

Akadályoztatása esetén felelős: Gyenes Szabina- gondozási egységvezetővel történő konzultáció alapján.

E tárgykörben nyomatékosan felhívom a gondozási egységvezető ápoló és minden műszakvezető figyelmét, hogy napi szinten tartsák a kapcsolatot az intézményvezetővel és az intézményvezető ápolóval, hogy a változásokat még jobban nyomon tudjuk kísérni. Amennyiben gyanús, vagy diagnosztizált esetet tapasztalnak, haladéktalanul jelentsék.

 • ) A határozat szerint abban az esetben áll be az ideiglenes látogatási – és intézményelhagyási tilalom, amennyiben
 • a gondozotti létszám ( ez alatt ténylegesen aktuális létszámot értsünk ) 5 %.-át meghaladja a SARS-CoV-2 fertőzöttek száma
 • és az izoláció a többi gondozottól és azok látogatóitól nem biztosítható.

 

Itt kérem, hogy csak az első kritériumot vegyük figyelembe tekintettel arra, hogy nálunk demens és normál gondozás integráltan történik, így az izolációs elvárásokba a bolyongások miatt hiba csúszhat. Tehát csak az 5 % feletti fertőzötti létszámra hagyatkozzunk.

 • ) A látogatási- és kijárási tilalom elrendelése esetén intézményvezető haladéktalanul értesíti a népegészségügyi hivatalt, és konzultál a feltételek fennállásáról.

Akadályoztatása estén felelős: intézményvezető ápoló

 • ) A látogatási tilalom- annak elrendelése setén nem fog kiterjedni továbbra sem a végstádiumban levő ellátottaktól való elbúcsúzás esetére.

A látogató részére védőfelszerelés biztosítása az intézmény feladata.

Ennek felelőse: minden műszak vezető ápolója

 • ) A látogatási tilalom nem fog kiterjedni továbbá a
 • háromszor oltott gondozottakra és a
 • háromszor oltott látogatóikra.

Az oltottság tényét ellátottaknál akként kérem nyomon követni hogy minden esetben egy friss táblázat legyen a nővérszobába kifüggesztve.

A látogatók esetében pedig a korábbi ellenőrzést kérem alkalmazni.

Felhívom a Kolleganők figyelmét, hogy a határozat nem tér ki az egyfázisú Janssenre, kategorikusan három oltást követel meg. Ennek megfelelően kérem eljárni.

Mivel lehetnek vegyesen oltott és oltatlan ellátottak közös szobában, cserélődhetnek is a szobatársak, nem tudjuk felelősséggel garantálni továbbra sem, hogy a Látogató csak a saját Ellátottjával érintkezzen.

Ezért továbbra is fogjuk folytatni a tilalom elrendelése esetén is a látogatói egyeztetést, és az ellátottak lehordását a korábbi szabályozásnak megfelelően.

Három szinten két-három dolgozó képtelen a szabályok betartásának ellenőrzésére másként.

Az három oltás nélküli Ellátottak és Látogatók esetén alkalmazzuk a korábbi gyakorlatunknak megfelelő virtuális látogatási formát.

Esetükben havi két alkalommal egy 40x40 cm-es csomag bevételét engedélyezzük – az izolációs szabályoknak megfelelően

Kérem, vegyék figyelembe, hogy egészségügyi szempontból megnyugtató módon csomagot folyamatosan bevenni, tárolni nem áll módunkban. Ehhez különösen az Ellátottak és a Hozzátartozók megértését kérem.

Azonban minden hónapnak a második és negyedik szerdáján  ( tehát havi két alkalommal ) engedélyezem a csomag beadásának lehetőségét 9-11 és 14-16 óra között.

 

Ennek felelőse: Kissné Balla Éva és Páró Sándorné munkatársak

Rendkívüli esetben (pl. beköltözés után) biztosítjuk a plusz beadási lehetőséget.

Beadás a következő méretekben történhet: egy 40-40 cm-nél nem nagyobb pakk bevétele lehetséges.

(Élelmiszerek elhelyezésénél gondolják végig, ami gyakori gond volt korábban, hogy pl. zöld banánt csomagolnak be otthon, ami izolálást követően cseppfolyóssá válik a meleg dobozban. )

Kérem, hogy az alkoholt is mellőzzék a csomagban, nem kívánatos, ha kontrolálatlanul kerül az idős emberhez.

Ha meg kell lépnünk a korlátozó intézkedés meghozatalát, és úgy közeleg a karácsony, előre jelzem, hogy az ünnep közeledtével a COVID terjedésének megakadályozása miatt tett szigorú intézkedéseken annyi enyhítést tesz az intézmény, hogy plusz napokat teszünk be a csomagok fogadására.

Az ünnepi csomag beadásának mikéntje:

 • ) Csomagot az intézmény 2021 december 13-tól 20-ig fogad.
 • ) A megjelölt napokon is a kapun át van lehetőség a beadásra, 9 és 11 óra , valamit 14 és 16 óra között.
 • ) Postai küldeményként csomagot fogadni ekkor sem áll módunkban, ugyanis személyzetet a csomag postáról való kihordására nem tudunk biztosítani.
 • ) Minden Ellátotthoz egy alkalommal csak 1 db csomag érkezhet, ezért kérem a kedves Hozzátartozókat, hogy családon belül egyeztessenek e tárgykörben.
 • ) A csomag mérete nem haladhatja meg a 40x40 cm nagyságot. Ennek oka a tároló kapacitásunk hiánya, ugyanis 2 napig fertőtleníteni és izolálni fogjuk a csomagokat. Az izoláció helye: infraszauna helyiségének pihenőtere ( ami nem nagy )
 • ) Kifejezetten kérem a kedves Hozzátartozókat, hogy a fentiek miatt, és amiatt, hogy a Kolleganők cipelni már nem képesek, kerüljék a kartonos ásványvizek és ivólevek vásárlását. Szeretteik teáztatásáról, folyadékbeviteléről az intézmény gondoskodik, mint ahogy tette eddig is.

g.) Kérem továbbá kerülni az alkoholtartalmú italok csomagban történő beküldését. Most arra kapacitásunk nincs, hogy ennek fogyasztását kontroll alatt tudjuk tartani, és ebben a megfeszített tempóban egyetlen műszak sem örülne annak, ha még az alkoholos tünetekkel is meg kellene küzdeni, és az idős emberek nyugalmát sem kellene megzavarni.

 • ) A látogatási- és intézményelhagyási tilalom elrendelése esetén is mérlegelés alapján különlegesen indokolt esetben ( ez elsősorban olyan intézményekben enegedélyezett, ahol külső munkaégzés folyik, nálunk pedig nincs ilyen !!!) , egészségügyi vizsgálatok elvégzése céljából engedélyezhető az intézmény elhagyása ( járványügyi hatóság egyetértésével )

Kérem azonban, hogy az egészségügyi vizsgálatról hazaérkezett Ellátottat csak negatív gyorsteszt eredményét követően helyezzék el a lakószobájában.

 

Ha annak eredménye pozitivitást mutat, annak megfelelően kérem az izolációt foganatosítani (korábbi szabályozásoknak megfelelően)

 

Záradék:

 

Tekintettel arra, hogy a kormányinfón elhangzott intézményvezetői mérlegelés, és a fent megjelölt határozat taxatív felsorolása között lényeges különbség van, a 2021. október 29.én kiadott Belső szabályzatomat, amiben a november 1.-től történő látogatási- és intézményelhagyási tilalmat elrendeltem, visszavonom.

 

Ennek megfelelőn kérem, hogy jelen határozat szerint járjanak el a Kolleganők, és látogatási egyeztetések alkalmával hívjuk fel a Látogatók figyelmét a három oltás jövőbeni szükségességére.

 

Emellett erősítsük bennük, hogy ha nem is jönnek minden lehetséges alkalomkor látogatni, meg fogják az idősek tőlünk kapni azt a gondoskodást, amit az 1-3 hullám idején is.

Kérem továbbá Ellátottak és a Hozzátartozók felé hangsúlyozni az oltás fontosságát.

Szendrőlád, 2021. október 30

dr Zsíros Lászlóné sk

intézményvezető

Belső szabályzat korlátozó intézkedések visszavonásáról

Szent Kamill Idősek Otthonának

Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa Gy. u. 1. szám

Belső szabályzat

A 2021. május 25.-én kelt, 2510-2/2021 / EÜIG számú határozatban foglalt korlátozó intézkedések visszavonásáról

A Belső szabályzat a Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2021. július 16 napján kelt, és ugyanazon a napon Prof Dr Kásler Miklós miniszter által jóváhagyott, és a Szociális Ellátások Főosztálya Magyar Államkincstár által 2021. júius 20.-án megkülött  25710-3/2021 EÜIG határozata alapján készült

Készítette:
dr Zsíros Lászlóné
intézményvezető

Szendrőlád, 2021. július 20.

Erről értesülnek :

 • Valamennyi dolgozó megismerési záradékkal
 • fenntartó önkormányzat tájékoztatásul
 • Polgármester úrnál a COVID-os dossziéban elhelyezendő
 • Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – tájékoztatás végett
 • Honlapra
 • Faliújságra
 • Intézményi Orvosnak Helyben
 • Nővérszobában COVID-os dossziéban elhelyezendő
 • Irattár

Előzmény:

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2021. május 25.-én kelt 25710/2/2021. EÜIG határozata, mely korlátozó intézkedések bevezetését írta elő szakosított ellátást nyújt intézményekben.

A 25710-3/2021. EÜIG határozattal az országos tisztifőorvos az oltási program sikerességére tekintettel a 25710-1/2021 EÜIG iktatószámú határozatával elrendelt korlátozó intézkedés teljeskörű visszavonásáról rendelkezett.

A visszavonás következtében az alábbi belső szabályzattal intézkedem az ellátottak, munkavállalók és hozzátartozók felé:

Látogatási – és intézmény elhagyási szabályok 2021.07.20-tól

Jelen látogatási és kijárási szabályozás 2021.07.20-tól visszavonásig érvényes.

Az intézmény elhagyása:

A látogatási és kijárási tilalom feloldásával az alábbiak szerint lehetőség nyílik az intézmény elhagyására:

 • A védettségi igazolvánnyal rendelkező ellátott számára (járványügyi) korlátozás nélkül.
 • A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező ellátottak esetén a visszatérés lehetséges 72 órán belül (járványügyi) korlátozás nélkül, 72 órán túl SARS-CoV-2 AG gyorsteszt negatív eredményével (a Hozzátartozó illetve Ellátott költségére).

Ellátottaink egészségi állapotát (teljeskörű gondozást igénylő ellátotti státuszt) figyelembe véve az intézmény elhagyása minden esetben kísérővel tehető biztonságossá.

Az intézményelhagyással és visszatérésekkel kapcsolatban a Házirendben megfogalmazott szabályozások továbbra is érvényesek! Az intézményből való távozás és tervezett visszaérkezés időpontját előre szükséges jelezni az intézmény felé.

A látogatás:

Mobilizálható ellátottak esetében szabadtéren az intézmény kertjében, kedvezőtlen időjárás esetében a tornácon, teraszon, pergola alatt az alábbiak szerint lehetséges:

 • A Házirendben szabályozottak azzal a kiegészítéssel, hogy jelen szabályozás visszavonásáig lakószobákban Látogatók kizárólag engedéllyel, fekvő beteg látogatása céljából tartózkodhatnak.
 • Kérem a Kolleganőket, hogy hangsúlyozzák az érintettek felé ennek a megértését, ugyanis a prevencióval (új fertőzöttség megelőzésével) egyidőbe esik az épület fűtéskorszerűsítési munkálatainak szerteágazó tevékenysége intézményen belül- és kívül, és ennyi tevékenységet koordinálni, nyomon követni, az idős ellátottakat védeni egyébként is nagy feladatot követel az alkalmazottaktól.

A járványügyi védekezés és a veszélyhelyzet nem szűnt meg, az intézménynek folyamatosan fent kell tartani a megfelelő óvintézkedéseket (pl. izoláció biztosítása), ezért a lakószobákban Hozzátartozók továbbra is kizárólag engedéllyel tartózkodhatnak (pl. fekvőbetegek látogatása céljából).

Kérjük a Hozzátartozóktól, hogy lehetőség szerint előre jelezzék, ha az Ellátottakat az intézményből - akár rövid időre is – el szeretnék vinni, illetve ha fekvőbeteghez jönnek látogatóba. Amennyiben nem tesznek előre jelzést, akkor kérjük, hogy türelemmel várják ki, míg a munkatársaink rendelkezésükre tudnak állni.

A látogatások ideje alatt a szájmaszk szabályos használatával kapcsolatban mindig az aktuális eljárásrend és az aktuális jogszabályok betartását kérjük, melyről a látogatáskor kapnak tájékoztatást.

Izolált Lakó nem látogatható!

Fekvőbetegek látogatásra és videó hívásra előre telefonon javasolt időpontot kérni ( a korábbi szabályozásnak megfelelően ).

Összegzés:

 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által „a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított ellátást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és a javítóintézetek részére címmel kiadott Eljárásrend 3. oldalán az I 3. pont alatti látogatásra, intézmény -elhagyásra és felvételre vonatkozó feltételek módosultak, tehát ezek kerültek most visszavonásra,
 • A hivatkozott 2. számú melléklet (a 2020 évben azonosított új koronavírussal kapcsolatos eljárásrendhez)

első oldalán található

 • adminisztratív és általános megelőző intézkedések
 • az ellátottak/gondozottak felvételének/ visszavételének feltételei változatlanok maradtak.

Záradék:

A Belső Szabályozás minden pontja értelemszerűen a mai nappal lép életbe.

Az idő rövidségére tekintettel kérek minden Kolleganőt, hogy szobatükörnek megfelelően minél hamarabb ismertesse a tartalmát az ellátottakkal is.

Faliújságra is kérem kihelyezni, a honlapra történő felhelyezés céljából a szabályzatot megküldöm.

 

A Hozzátartozók és az Ellátottak megértését továbbra is kérem.

Minden Kolleganőmnek köszönöm az eddigi munkáját, kitartását, áldozatkészségét, és munkájukhoz további erőt, egészséget kívánok.

 

Szendrőlád, 2021. július 20.

dr Zsíros Lászlóné

Szociális korlátozó intézkedések visszavonására - Belső szabályzat

Szent Kamill Idősek Otthonának

Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa Gy. u. 1. szám


Belső szabályzat

szociális korlátozó intézkedések visszavonására vonatkozóan

A Belső szabályzat a Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2021. április 29. napján kelt, és ugyanazon a napon Prof Dr Kásler Miklós miniszter által jóváhagyott, és Szociális Ágazati Portálon délután közzétett  25710-1/2021 EÜIG határozata készült

Készítette:
dr Zsíros Lászlóné
intézményvezető

Szendrőlád, 2021. április 29.

Erről értesülnek :

 • 1 Valamennyi dolgozó megismerési záradékkal
 • 2 fenntartó önkormányzat tájékoztatásul
 • 3 Polgármester úrnál a COVID-os dossziéban elhelyezendő
 • 4 Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – tájékoztatás végett
 • 5 Honlapra
 • 6 Intézményi Orvosnak Helyben
 • 7 Nővérszobában COVID-os dossziéban elhelyezendő
 • 8 Irattár

Előzmény:

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. december 18.-án 42935-3/ 2020 EÜG iktatószámon a szakosított szociális intézményben korlátozó intézkedést rendelt el, és most annak a visszavonásáról rendelkezik.

A korábbi korlátozás annak érdekében történt, hogy a járvány elleni védekezés során nagymértékben figyelemmel kellett lenni arra, hogy a bentlakásos intézményben lévők jogai a lehető legkisebb mértékben korlátozódjanak, és az intézmények támogassák a kapcsolattartási jog gyakorlását.

A visszavonás következtében elemezve a korábbi határozat érintett pontjait az alábbiakban rendelkezem:

Látogatási tilalom feloldása:

A végstádiumban levő ellátottak látogatása továbbra is védőfelszerelés biztosítása mellett történhet, pontosan az ellátott legyengült immunrendszerére, állapotára tekintettel. Egyidőben kettőnél több hozzátartozó jelenléte nem tanácsos. (a létszám tekintetében kivételt képez az egyágyas szobában elhelyezett ellátott esete)

Az optimális látogatási idő betartása miatt minden esetben konzultájon a Hozzátartozó az intézményvezető ápolóval, illetve a műszakot vezető ápolóval. Ha többágyas szobáról van szó, a másik ellátott egyébként is nagy pszichés terheltségére tekintettel (hiszen viseli a végstádiumban levő állapotát éjjel – nappal ) kérem, hogy fél órától többet ne töltsenek a Hozzátartozók a lakószobában.

Hatósági és szakértői ellenőrzések

A látogatási tilalom feloldása vonatkozik az intézmények működésének hatósági és szakértői ellenőrzésére is, és az ellátottak szakértői vizsgálatára. A járványügyi vagy azzal összefüggő ellenőrzésekre eddig is volt lehetőség.

 

Látogatás lehetősége:

 • ellenőrző szervek esetében tartsuk be a korábbi protokollt.
 • Hozzátartozói látogatás a következők szerint ejthető meg:

védettségi igazolvánnyal rendelkező személy látogathat, valamint a védettségi igazolvánnyal rendelkező személy által felügyelt 18 év alatti személy.

A nagykorú Látogató köteles a védettségi igazolványát bemutatni a műszakban levő dolgozónak, aki ennek ellenőrzéséért felelős. A védettségi igazolvány mellé be kell mutatnia a személye azonosítására alkalmas igazolványt, útlevelet, valamint lakcímkártyát.

Be kell tudni azonosítani az intézménynek, hogy a védettségi igazolvány a Látogató védettségére vonatkozik-e.

Látogatás szabályozása

Vírusmentes időszakban szinte korlátlanul szoktuk biztosítani a látogatás lehetőségét.

Most azonban érthető, hogy a hosszú tilalmi időszak után mindenki azonnal igénybe kívánja venni a látogatási lehetőséget.

Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a személyzet, mely már a nagy leterheltség miatt egyébként is ki van fáradva , és létszámban nem duzzadt fel, képtelen kezelni a korlátlan beáramlást. Most  a feloldással követniük kell az ellenőrzéseket, nyilvántartásokat kell vezetniük, az Ellátottakat kell felkészíteniük, letolni őket látogatásra, visszatolni…..

 

Ezért a fentiek szerint rendelkezem szabályozás tekintetében:

 • Látogatás az intézménnyel egyeztetett időpontban lehetséges
 • Időpont egyeztetés két napszakban lehetséges:

Hétfőn, szerdán és pénteken, ha az munkanapra esik, délelőtt 9 és 11 óra között

Páró Sándorné szociális munkatársnál, a 06 20 557 5001felefonszámon,

vagy Kissné Balla Évánál 06 70 274 9729 telefonszámon.

Hétvégén és ünnepnapokon az esti órákban 21 és 23 óra között a nővérszobában elhelyezett telefonkészüléken :  06 30 928 1137

Időpontegyeztetésnél kérem a Hozzátartozókat, hogy törekedjenek a rövid egyeztetésre, különösen a nővéri telefonon, hiszen továbbra is az egészséggel , emberi élettel kapcsolatos fontosabb egyeztetések élveznek prioritást.

                Kérem továbbá a megértésüket, hogy ha sürgős teendő adódik beteggel, akkor az intézmény munkatársa nem tud foglalkozni az időpontegyeztetéssel. Ennek oka, hogy az az éjszakás műszakban nagy teher hárul kevés dolgozóra.

                A keresztegyeztetés elkerülése miatt Páró Sándorné és Kissné Balla Éva minden műszak végén feladja a nővérszobába az egyeztetést tartalmazó nyilvántartást, és az éjszakások pedig reggel leadják a saját egyeztetéseiket.

Így nem fordulhat elő, hogy ugyanarra az időre annyi Hozzátartozó legyen bejegyezve, akiknek együttes jelenléte már megterheli az intézményt.

Látogatás megejtésének időpontja:

Hétfő, szerda, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap

 • Hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken délután 14 és 18 óráig Mátrai Zoltánné szociális munkatárs felelős a látogatások lebonyolításáért (aki a munkaidejét erre való tekintettel de 10 órakor kezdi mindaddig, amíg ennek az állapotnak a fenntartása szükséges.

Ennek elrendelése munkaköri leírás kiegészítésként megjelenik.)

Elkészítésért felelős: Gyenes Szabina

 • Szombaton 10-órától 11 óráig és
 • Vasárnap 15 órától 16 óráig egy műszakos Munkatárs fogadja a hozzátartozókat

Kérem a Hozzátartozókat, hogy a hétvégi látogatást csak azok vegyék igénye, akiknek hétköznap arra egyáltalán nincs lehetőségük. Kevesebb dolgozónk van ilyenkor, az időintervallum is rövidebb, és számolni kell váratlan helyzetekre, amikor az emberi élet mindennél fontosabb, és mentő rendelése, fogadása, gyors beavatkozás akár meg is hiúsíthatja még a betervezett látogatást is.

                A családtagoktól kérem, hogy együtt egyeztessenek, hogy ki mikor jön látogatni. A sok látogató egyszerre történő jelenléte fárasztaná is az idős Ellátottat.

 • Kivételes, időpont egyeztetés nélküli látogatási esetben intézményvezetői, intézményvezető ápolói hozzájárulás szükséges
 • Lehetőleg két Látogatótól több ne érkezzen egyszerre
 • Lakószobákban nem történik látogatás ( kivéve a végstádiumban levők esetét )
 • A látogatóktól továbbra is megköveteljük a fertőtlenítést, maszkhasználatot és a távolságtartást.
 • az un. fennjáró ellátottak látogatása lehetőség szerint az udvaron történik, eső esetén tornácon, teraszon.

Ide a már korábban megszokott szétnyitható asztalok lesznek elhelyezve.

Arról , hogy az asztalokon kihelyezett fertőtlenítő mindig legyen, a műszakvezető ápoló gondoskodik.

Az egyeztetések figyelembevételével három asztalnál lehetséges egyidőben látogatás, némi időeltolással.

Fennjáró ellátott esetében jobban megoldott, hogy egyedül le tud menni a látogatásra, de a segítségre szorulónak tevőleges jelenlétre van szüksége.

A lehetőségekhez mérten biztosítjuk az intimitást, csak a közelben fog tartózkodni személyzet, de kérünk minden Hozzátartozót, hogy a védő szabályokat tartsák be.

Szeretteik érdekében. A maszk használatának köszönhetően sajnos még a puszikat, öleléseket mellőzni szükséges.

Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező Hozzátartozók esetében  a LÁTOGATÁS KÖZVETLENÜL NEM LEHETSÉGES.

Náluk továbbra is a „Szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok” alapján kidolgozott szabályozásunk él:

Azon Ellátottak részére, akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal, a korábbi javaslatainkat tartjuk fenn, a fizikai kontakt kiküszöbölésére:

 • ) számolni lehet a Hozzátartozóknak azzal, hogy ugyan nem látogató kabin került az oldalsó terasznál kialakításra, hanem kommunikációs eszközt vásároltunk. Ez lehetővé teszi, hogy a teraszon levő bejárati üvegajtó egyik felén az ellátott marad a készülék egyik felével, a teraszról pedig a Hozzátartozó tud fedett helyen zavartalanul kommunikálni a készülék másik felének használata mellett.

Az üvegajtó mögé kerekesszékkel is van lehetőségünk letolni Ellátottat.

A teraszon való tartózkodás alkalmával, illetve oda jutva ügyelni kell Minden Hozzátartozónak arra, hogy más Ellátottal az udvaron egymáshoz közel ne kerüljenek, kézfogással, öleléssel kontaktot ne hozzanak létre még akkor sem, ha ez kint sétáló Ellátott kezdeményezi.

Ha a terasz foglalt, vagy sok Ellátott van az udvaron, arra is van lehetőség, hogy zárt kapu mögött, legalább 3 méter távolságban rövid ideig kommunikáljon az Ellátottal.

 • ) Audivizuális eszközök használatával megvalósuló kapcsolattartás

 

 • vonalas telefon ( intézményi )

 

A korábbi szolgáltató a település vonatkozásában felmondta a szerződését, így több korábbi vonalas készülékünk nem működik, mert az új szolgáltató ( és nincs is más szolgáltató ) nem vállalt csak egy vonal üzemeltetést. Ehhez egy adott időpontban lehet hozzáférni, amikor az intézményvezető a szobában tartózkodik ( technikai okok miatt ugyanis csak ott maradhatott meg készülék ).

Amennyiben tehát a 00 36 48 529 203 készülékre érkezik hozzátartozói hívás, és éppen a szobában tartózkodom, eddig is, és ezután is le fogjuk hívni az idős embert a földszintre, és természetesen részére a telefonáláshoz szükséges intimitást biztosítani fogjuk.

 

 • mobiltelefon intézményi

vonatkozásában tudni kell, hogy egy darab olyan készülék van, amely 24 órában elérhető a nővérszobában, ehhez a készülékhez a következő szám tartozik:

0036 30 928 1137

Így evidens, hogy ezt teljes mértékben az ellátotti kapcsolattartáshoz használni nem tudjuk, különben leáll az intézményi élet. ( hozzátartozók értesítése, gyógyszerfelírások, betegszállítók, mentők rendelése……)

A hozzátartozók eddig is hívták ezt a számot, ellátott kérésére is kezdeményeztünk innen hívást, akinek arra nyomós oka volt, és saját készülékkel nem rendelkezett, ezt a továbbiakban is meg fogjuk tenni, amennyiben ezt a dolgozói kapacitás engedi.

 

 • A szociális munkatársnál ( Páró Sándornénál ) szintén van munkaidőben egy mobil készülék, mely 10 és 11 óra , valamint 13 és 14 óra között kapcsolattartás miatt hívható, és a mentálhigiénés irodában a teljes diszkréció biztosított.

 

Ennek a száma : 0036  20 557 5001

 

 • Beállítottunk egy független mobilkészüléket, aminek a beállítása elsősorban kapcsolattartás segítésére irányul . Ennek száma: 06 30 129 1064

Mátrai Zoltánné szociális munkatárs ezen a készüléken munkanapokon történő látogatási időpontban elérhető, és közreműködik a kapcsolattartásban.

 • mobiltelefon, ellátott saját készüléke

Elég sok ellátott rendelkezik saját készülékkel. A gyakorlat során azon ellátottaknál maradt készülék, akiknél annak kezelését a mentális állapotuk még lehetővé teszik.

Számukra a szobájukon kívül továbbra is biztosított több olyan közösségi tér igénybevétele, ahol az intimitást meg tudják teremteni ( pl. sókamra, folyosói öblök, ahol más nem tartózkodik adott esetben )

Fokozottan kérem a kolleganőket, hogy az ő esetükben ellenőrizzék a telefonok feltöltöttségét, PIN kódok beírásához nyújtsanak segítséget

A feloldással egyidőben kérem, hogy a Hozzátartozók mellőzzék szobatársak hívását, és különösen a tőlük való informálódásokat. Ehhez szakszemélyzet áll az Önök rendelkezésére, tőlük sokkal megnyugtatóbb és hitelesebb információhoz juthatnak. Ne motiválják arra se a bent élő családtagjaikat, hogy a szobatárs készülékét használják telefonhívásra, mert követhetetlen ennek a kettejük közötti pénzügyi elszámolása. Közösen akadályozzuk meg, mert ez további nem kívánt terhet ró az intézményre.

Ha valamelyik Hozzátartozó éppen nem tudja saját készülékén elérni a szerettét, az is gyakori, hogy intézményvezetőtől kérnek segítséget a 00 36 20 558 8331 telefonszámon- időkorlát nélkül . Én ezt a lehetőséget továbbra is felajánlom.

 • ) Video chat: skype, messenger, viber

Un. Chat- szoba kialakítására az I. emeleti „ olvasó „ helyiségben lett lehetősége az intézménynek.

Elrendelem a „ CHAT SZOBA „ felirat kihelyezését.

Ott kerül elhelyezésre a foglalkoztatóban levő laptop. Igy nem kell külön billentyűzetet és egeret elhelyezni, azonban a klaviatúra ellátottankénti, kapcsolattartás kezdeti és befejező időszakában történő fertőtlenítéséről

 ( fertőtlenítő kendővel való törlés ) gondoskodni kell.

A chat szobába csak azon ellátottak tartózkodásához kell segítséget nyújtani, akik mentális és egészségi állapota lehetővé teszi hogy ők tudjanak élni a kapcsolattartás ezen módjával.

A szobában a hívott félen kívül más nem tartózkodhat.

Eszközfertőtlenítésről, és a szoba intenzív szellőztetéséről minden ellátott előtt és után gondoskodni kell.

A bejegyzett időpontra és hívásra gondoskodik Mátrai Zoltánné szociális munkás az Ellátott odajutásáról ( amennyiben azt az Ellátott is szeretné . Nemleges hozzáállás esetén a szociális munkatárs tájékoztatja az érdeklődőt )

A beszélgetésre az előjelzést fél órás időközökkel lehet megtenni akként, hogy az más Ellátott esetében a fizikai látogatásban való közreműködést ne zavarja.

Az időpont egyeztetésért felelős : Mátrai Zoltánné szociális munkatárs

Előjegyzés csak telefonon történhet .

A feljegyzésben rögzíti a hívó fél nevét, hogy a beszélgetés fogadására az ellátottat is fel tudja készíteni.

Rögzítenie kell, hogy a hívást milyen számú készülékről eszközölték, hogy akadályoztatás esetén az aktust le lehessen mondani.

A dokumentált hívások jegyzékét naponta le kell adnia a nővérszobában.

Úgy kell az ütemezéseket megejtenie, hogy

 • portalanított, fertőtlenített, kiszellőztetett, kézfertőtlenítővel, zsebkendővel, törlőkendővel, tiszta ívóvízzel ellátott chat szoba álljon rendelkezésre.
 • a fél órából maga a beszélgetésre fordított idő 15 perc. A további 15 percet pedig a szellőztetésre, fertőtlenítésre kell fordítani (laptop, bútorzat)
 • Közben ellenőriznie kell, hogy kézfertőtlenítő, ívóvíz folyamatosan álljon a chat szobában rendelkezésre.
 • Gondoskodik az ellátott chat szobába segítéséről és lakószobába való visszasegítéséről és a következő ellátott leviteléről, hogy a kapcsolattartás folyamatossága igény szerint biztosítva legyen.
 • A kézfertőtlenítés ellenére csak frissen és a higiéniai előírásoknak megfelelően alkalmazott kézmosást követően léphet be az ellátott a chat szobába.
 • Maszk használata az online kommunikációja során is kötelező, megvédve ettől a technikai eszközt, hogy a billentyűzet közé nyállal, lehelettel vírus ne kerüljön be, és a fertőtlenítési hiányosság folytán tovább ne kerüljön a következő ellátotthoz.
 • egyéni mentális gondozás alkalmával minden egyes ellátott – értelmi szintjének megfelelően – tájékoztat erről a lehetőségről
 • egyezteti a lehetőséget az ÉF elnökével, tagjaival.

 

 

Látogatás alkalmával WC – mosdó használat

 

Szükség esetén a földszinten az irodák melletti mosdó vehető igénybe.

Igénybevételük esetén Dolgozóval a lehető legkevésbé érintkezzenek.

Intézmény elhagyási tilalom feloldása

A korlátozó határozat 2. pontja rendelkezett az intézményelhagyási tilalomról, és különösen méltányolható esetben intézményvezetői döntésre bízta az intézmény elhagyásának mérlegelési jogkörét.

E tárgykörben a továbbiakban úgy rendelkezem, hogy védettségi igazolvánnyal rendelkezőnek biztosítja az intézmény az intézmény elhagyási lehetőségét- megkötés nélkül.

Lassan közel másfél éve tart hazánkban a pandémia és annak gyászos következménye. Azóta az intézmény dolgozói családot hátrahagyva igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a ránk bízott Ellátottakat megtartsák a családok számára, óvva az egészségüket. Az intézmény megérti a Hozzátartozók kapcsolati szükségletét, mint lelki szükségletet, de viszont is elvárja a dolgozók irányába, hogy érezzék át azt az erőfeszítést, amivel így sikerült a covid vírus ellen eredményeket elérnünk.

Jelen fázisban minden megtett intézkedés egyfajta próbálkozás- ez a szabályozás is -, és minden jó szándék mellett alakulhat ki kedvezőtlen következmény az intézmény falain belül.

Ezért

 • javaslom a Hozzátartozónak, hogy lehetőleg olyan Ellátottal eszközöljenek intézményelhagyást, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.
 • Olyan esetben, amikor korábbi lakcímre a családhoz érkezett védettségi igazolvány, azt soron kívül juttassák el az intézmény részére.
 • Ha ez nincs a birtokunkban, akkor nem fogjuk a látogatást megkötések nélkül eszközölni.
 • A védettségi igazolvány meglétét a nővérszobában nyilván kell tartani. A nyilvántartási lap elkészítéséért felelős: Kissné Balla Éva
 • tájékoztassák az intézményt, hogy a családban, ahova távozik az idős ember, mindenki védett-e. Amennyiben nem védett minden családtag, az intézmény teszthez fog ragaszkodni az Ellátott visszajövetelekor.
 • Azt is jelezzék, ha az Ellátottal nem az otthonukba távoznak ( hanem rendezvényre, étterembe, stb )
 • Ez a későbbi esetleges kontaktkutatáshoz nélkülözhetetlen.
 • ez csak úgy lehetséges, hogy a nővérszobában vezetni kötelesek a dolgozók egy olyan nyilvántartást, melyből ez jól kitűnik.

A nyilvántartási lap elkészítésének felelőse: Kissné Balla Éva.

A vezetésért valamennyi műszak személyes felelősséggel tartozik.

 • Olyan Ellátott intézményelhagyása, aki nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, különösen méltánylandó! Ilyen esetben amennyiben a távolmaradás a 72 órát meghaladja, az Ellátott visszatérése esetén egy SARS-CoV.2 antigén gyorsteszt negatív eredménye szükséges.
 • Ellenjavallom az Ellátottat olyan családba hazavinni, ahol a családtagok mindegyike nem rendelkezik védettséggel. Ennek oka a kiviteli szándékkal érintett Ellátott és a bent élő további Ellátottak, Dolgozók egészségvédelme.

Csak együtt tudja kezelni az intézmény az Ellátott és Hozzátartozója védettségét, tekintettel arra, hogy intézményünkben kivétel nélkül minden Ellátott teljeskörű gondozást igényel, tehát felügyelet nélkül nem tud eltávozni, csak kiséret veheti át a távozót.

Új ellátott felvétele

 

Új Ellátott a következő feltételek mellett vehető fel:

 • legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 kimutatásra szolgáló PCR teszt negatív eredménye szükséges
 • vagy védettségi igazolvány

Mivel a megnyitással kapcsolatos fizikai tapasztalataink még nincsenek, továbbra is fenntartom azt a szabályozást, hogy új Ellátott izolált szobába kerüljön felvételre, és az elkülönítést 14 napig tartsuk fenn. Védőöltözet tekintetében a korábbi szabályozást tartom fenn (Dolgozó és Látogató esetében)

 

Csomag behozatala az ellátott részére

 

Csomagot az intézménybe csak látogatás alkalmával lehet behozni. Védettségi igazolvánnyal nem rendelkező értelemszerűen nem hozhat be.

Eddig csak ünnepek alkalmával adtunk lehetőséget a Hozzátartozóknak csomag behozatalára.

Ez a korlát most természetesen megszűnik, a látogatások alkalmával lehet behozni .

Kérem azonban, vegyék figyelembe, hogy az Ellátottak tárolási lehetősége VÉGES.

Arra is ügyelni kell, hogy ha nagyobb mennyiséget kapnak, nagyobb mennyiséget esznek, akár egyszerre, ami haspanaszokhoz vezethet. A behozott termékek vonatkozásában kérem, hogy továbbra is tartsák be a Házirend vonatkozó rendelkezéseit. Romlandó ételek nagyon minimális mennyiségben kerüljenek be, figyelembe véve a hűtőkapacitásokat, és azt, hogy jön a meleg idő.

Lehetőleg olyan dolgok kerüljenek be, melyeket már előtte otthon izoláltak. Ne feledkezzenek meg róla, hogy most már várható, hogy folyamatos lesz a látogatás, és inkább osszák el kisebb egységekre a behozandókat.

Mozgásukban korlátozott Ellátottak esetén számoljanak azzal, hogy még a „szállítmányt” is a nővéreknek kell a szobákba cipelni, tehát kérem hogy ne essenek túlzásokba.

Kérem, továbbra is kerüljék a postai küldeményeket, hiszen a településen nincs csomagkiszállítás.

Amire külön felhívom a figyelmet, az az alkohol. Közel másfél éve vannak ettől elszokva az Ellátottak, ami hihetetlen kiegyensúlyozottságot eredményezett az intézmény életében, és az Ellátottak egészségében. Ünnepek alkalmával mértékkel ebéd után egy pohár finom borral mi megkínáltuk őket. Figyelembe véve az elfogyasztott ételfajtát is. Nemcsak a Dolgozóknak vált könnyebbé az élet a behozott alkohol nélkül, de nagyon együttműködőkké váltak azok az Ellátottak is, akik addig igyekeztek kijátszani az intézményi szabályokat.

Tehát a munkánk, és a Szeretteik egészsége érdekében kérem, hogy ezt vegyék figyelembe. Leginkább az a szempont meghatározó, hogy teljeskörű ellátásra szorulónak gyógyszerszedés mellett kifejezetten ellenjavallott.

 

Jeles ünnepként a Anyák napja köszönt ránk elsőként, amikor várható, hogy több édesség és virág kerül be az intézménybe.

Az édesség mennyiségénél is kérem a mértéktartást. Virág tekintetében ügyeljenek a vásárlásnál arra, hogy a vágott virág könnyen borul, és ha az Ellátottnak nincs vázája, és az intézmény sem tud annyit biztosítani, a virág jobb híján pohárban landol. Ez egy hosszú szárú virágnál elég problematikus, és félő, hogy inkább nem fogja a poharat használni az Édesanyjuk, csakhogy a szeretett virág vízben lehessen.

Cserepes virág esetében figyeljenek oda, hogy kaspó, vagy alátét is kerüljön be a virággal, hiszen locsolásnál átfolyik a víz a cserépen, és feláztatja az asztalt, éjjeliszekrényt.

 

Az olyan virágvásárlást kifejezetten tudjuk támogatni, amit pár nap elteltével kiültethetnek a kertbe, és remélhetőleg évről- évre nyomon követhetik az újraéledésüket – mint ahogy erre számtalan példa van.

 

2021. május 3.-án ( hétfőn ) du 13 órakor Anyák napi koncertet tartunk az udvaron az Édesanyák tiszteletére. Korlátozott számban tudunk Hozzátartozót fogadni, de kérem hogy amennyiben lehetőségük van a részvételre, egyeztetést követően ünnepeljenek velünk.

 

Teljes körű ellátást étkezés nélkül igénybe vevők köre

Jelenleg intézményünk esetében a teljes ellátotti létszám étkezéssel együtt veszi igénybe a szociális szolgáltatást. Nincs is arra lehetőség a településen, hogy ez másként történhessen, hacsak nem rendeléssel érkezik be az intézménybe.

A korlátozás feloldása miatt erre nyitott a lehetőség, de mindenképpen egyeztetni kell az intézmény vezetésével, ha valaki kiszállítást akar rendszeresen igénybe venni, mert az intézményi étkezésrendelésnek és lemondásnak is meg vannak a szabályai, és egészségügyi szempontból is át kell beszélni, hogy milyen ételféleségek javasoltak az Ellátottnak.

 

Záradék:

A Belső Szabályozás minden pontja értelemszerűen a mai nappal lép életbe.

 

Arra való tekintettel, hogy a szabályozás alapját képező fent hivatkozott határozat ma délután jelent meg, úgy hogy azonnal életbe is lett léptetve, túl sok idő nem maradt a helyi szabályozás átgondolására.

 

Ezért a közeljövőben ha a gyakorlat igényli, elképzelhető a szabályozásnak a kiegészítése.

 

2021. április 30.-án Lakógyűlésen ismertetem az Érdekképviseleti Fórummal és az Ellátottakkal az új szabályozást.

 

A Hozzátartozók és az Ellátottak megértését kérem, és a szabályok betartását.

Minden Kolleganőmnek köszönöm az eddigi munkáját, kitartását, áldozatkészségét, és munkájukhoz további erőt, egészséget kívánok.

 Mindenki szíves figyelmét hívom fel arra, hogy a szakemberek véleménye szerint kedvezőbb akkor lesz a helyzet hazánkban, ha a lakosság átoltottsági aránya gyors ütemű növekedést fog mutatni, mert a járványügyi helyzet kedvező alakulásának szerintük ez a záloga.

 

Jelen Országos Tisztifőorvosi határozatban is érzékelhető, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők pozitív megkülönböztetésben részesülnek.

Ezért akik még nem regisztráltatták magukat védőoltásra, még nem késő megtenniük, valamennyiünk érdekében.

 

Szendrőlád, 2021. április 29

dr Zsíros Lászlóné

Térítési díj 2021

Jelenlegi térítési díj:

A személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos intézményekben az ellátásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a Szendrőlád Község Önkormányzata állapítja meg.

ÉRVÉNYES INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK  2020.04.01.től

Intézményi térítési díj:

 • átlagos ápolás esetében 3.000 Ft / nap

fokozott ápolás esetében és súlyos demencia esetén is

Étkezés nélkül : 2136 .Ft / nap

Kedves Ellátott/Hozzátartozó/Képviselő!

Mint ahogy azt a 2020 március 11. napján tartott Lakógyűlésen és Érdekképviseleti Fórum ülésen is megtárgyaltuk, a szolgáltatási önköltség emelkedésére tekintettel aktuálissá vált a térítési díj emelés is, amit az ellátottak a szociális szolgáltatás ellenértékeként fizetnek.

Előterjesztésemnek megfelelően fogadta el a Szendrőlád Község Önkormányzatának Képviselő testülete a csupán 100 Ft.-os napi emelési mértéket, és a 18/2020. (III.3.) számú Képviselő Testületi határozattal arról döntött, hogy 2020 április 1.-től a napi térítési díj 3.000 Ft. lesz (korábban 2900 Ft volt naponta)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt) rendelkezéseit követte az intézmény és a fenntartó.

Szt. 115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj).

Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg.

Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható.

A fenntartó által nyújtott adatok szerint a

 • napi szolgáltatási önköltség étkezéssel : 677 Ft/ nap
 • napi szolgáltatási önköltség étkezés nélkül : 813 Ft/ nap
 • intézményi térítési díj összege étkezéssel: 000 Ft/nap
 • intézményi térítési díj összege étkezés nélkül: 136  Ft / nap

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja (értesítés). A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

Az intézményi és a személyi térítési díjat konkrét összegben az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.

Az Ön személyi térítési díját intézményvezetői jogkörömnél fogva …………… Ft/hó összegben állapítom meg.

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Szendrőlád Község Önkormányzatához, mint fenntartóhoz  fordulhat, aki a  kifogásával kapcsolatos döntést 15 munkanapon belül hozza meg.

A fenntartó döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.

A fenntartó döntéséig, illetve a bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított személyi térítési díjat kell megfizetni.

A felülvizsgálatot követően újonnan megállapított személyi térítési díjat a felülvizsgálatot követő hónap első napjától kell alkalmazni.

Az új térítési díj megfizetésére a kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően – jövedelem és vagyon hiányában – térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére visszamenőlegesen rendszeres pénzellátás került megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi térítési díj megfizetésének kezdő időpontja a rendszeres pénzellátásra való jogosultság kezdő napja.

Az ellátott és törvényes képviselője köteles a személyi térítési díj megállapításának alapjául szolgáló adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 15 napon belül az intézményvezetőnek jelezni, és személyi térítési díj felülvizsgálatára irányuló eljárás lefolytatását kezdeményezni, különös tekintettel az alábbi esetekre:

 • az a pénzvagyon, melynek terhére személyi térítési díjat megállapítottak, a személyi térítési díj megfizetésére teljes egészében felhasználásra került,
 • az ellátott jövedelme olyan mértékben csökkent, hogy a személyi térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni,
 • az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben növekedett,
 • az ellátott korábban térítésmentesen vette igénybe az ellátást, és részére az Szt.4.§(1)i) szerinti rendszeres pénzellátás került megállapításra.

Az intézményi térítési díjat ellátási napra vetítve kell megállapítani.

Intézményünk esetében a demens és normál ellátottakra azonos összegű intézményi térítési díj  lett megállapítva.

Önkéntes fizetés: az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését, legfeljebb három év időtartamra, mely időtartam meghosszabbítható.

Ebben az esetben az Szt. 117. § (2) bekezdésében foglaltakat, miszerint az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80 %-át, nem kell alkalmazni, továbbá nem kell elvégezni a Szt. 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot, ugyanakkor biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylő érintett ne kerüljön előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást ő vagy a térítési díjat megfizető más személy nem tenné meg.

Belépési hozzájárulás (Szt. 117/C): tartós bentlakásos intézmény esetén a fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni.

A belépési hozzájárulás legmagasabb összege 8 millió forint. A belépési hozzájárulás összege évente egyszer változtatható meg. A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg.

Ellátási kötelezettség fennállása esetén az ellátás nem tagadható meg a belépési hozzájárulás megfizetésére nem képes igénylőtől.

Ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve – ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta – e személynek vagy örökösének.

A belépési hozzájárulást a fenntartó a szociális intézményei működtetésére, fejlesztésére fordítja.

A mai napi nem született döntés intézményünk esetében belépési hozzájárulás fizetéséről. A jövőben azért nem zárható ki, hogy élünk ezzel a jogszabály biztosította lehetőséggel- új belépő esetében.

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át.

A személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri, vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.

 • 117. §. szerint ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.

Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.

Jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja.

 • Jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja.

Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.

A jelzálogjogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott folyó évi hátralék erejéig lehet bejegyezni. A jelzálog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a jogszabályi feltételek fennállása esetén - a fenntartó kérelme alapján - határozatot hoz. A határozat egy példányát az ingatlanügyi hatósághoz meg kell küldeni.

Amennyiben az ellátott havi rendszeres jövedelemből nem tudja megfizetni – a költőpénz biztosítása mellett – az intézményi térítési díj mértékével azonos személyi térítési díjat, akkor a térítési díj megállapítása során, a fentieken (pénzvagyon, ingatlanvagyon) kívül figyelembe vehető a tartásra köteles és képes személy havi jövedelme is.

Szt. 119/C. § (1) Az intézmény vezetője az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát.(jövedelemvizsgálat)

Az intézmény vezetője a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott havi jövedelmét és pénzvagyonát.

Abban az esetben, ha a térítési díj megállapítása úgy történik, hogy az vagyont is terhel, a jelzálogjog törlési díjának megtérítése a törlést kérelmező kötelezettsége.

Az intézményben a térítési díjat az élelmezésre fordított költségekkel csökkenteni kell, ha az ellátott az intézményi étkezést nem veszi igénybe.

Az ellátott két hónapot meg nem haladó távollét idejére a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 20%-át kell fizetni. A távolléti napok naptári éves szinten összesíthetők.

Az ellátott két hónapot meghaladó távolléte idejére:

 • az egészségügyi intézményben történő kezelésének időtartama alatt, a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 40%-át,
 • egyéb esetben a távollét minden napjára a napi személyi térítési díj 60%-át kell fizetni.

Szt. 119/A. §. (1) bekezdés: Az ellátottól, törvényes képviselőjétől, hozzátartozójától [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont], az ellátott tartására jogszabály, szerződés vagy bírósági határozat alapján köteles személytől, valamint a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető és a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személytől a térítési díjon és az egyszeri hozzájáruláson kívül más jogcímen a szociális szolgáltatásért, illetve az intézményben történő elhelyezésért a szolgáltató, az intézmény, a fenntartó vagy egy harmadik személy számára pénzbefizetés vagy más vagyoni előny nyújtása – a következő bekezdésben foglaltak kivételével – nem kérhető.

A tartós bentlakásos intézményi ellátásban részesülő személy írásbeli kezdeményezésére az ellátott, illetve egyéb megjelölt személy az intézménnyel e célból kötött szerződésben vállalhatja, hogy a jogszabályban előírt feltételeket meghaladó ellátotti igény kielégítésének költségeit viseli.

A költségek megtérítésének teljes összege kizárólag a szerződésben meghatározott célokra fordítható. Ha az intézményi jogviszony a szerződés megkötésétől számított öt éven belül – haláleset kivételével – megszűnik, a költségeknek a fennmaradó időre jutó arányos részét az intézmény köteles visszafizetni.

A térítési díjon felül az Intézmény az ellátottaktól vagy hozzátartozóitól az alapszolgáltatások körébe nem sorolható programok finanszírozása céljával költség hozzájárulást kérhet. Ilyen esetekben a költségek megoszlásáról, a hozzájárulás felhasználásáról az Intézmény – kérésre – információt ad.

Az intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére legalább a megfelelő összegű költőpénz visszamaradjon /Szt. 117/A. § (1) bekezdés/

Az intézményben - a jövedelemmel nem rendelkező ellátottak részére személyes szükségleteik fedezésére az intézmény költőpénzt biztosít.

Költőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is, aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti, illetve a térítési díjat vagyona terhére állapították meg.

Ha vagyonnal rendelkező ellátottnak költőpénzt állapítanak meg, a költőpénz terhelését a térítési díjra vonatkozó szabályok szerint kell elrendelni.

A költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál, ha a térítési díjat úgy állapították meg, hogy az vagyont is terhel, 30%-ánál. Legalább a költőpénz összegére kell kiegészíteni az ellátottnak ezt az összeget el nem érő jövedelmét.

Ha az ellátott gondnokság alatt áll, gondnoka — amennyiben a gondozott megfelelő jövedelemmel vagy készpénzvagyonnal rendelkezik — köteles — legalább az Szt. 117/A. §-a szerinti, a költőpénz összegével azonos összegű — készpénzt biztosítani a gondnokolt személyes szükségleteire. Amennyiben a gondnok e kötelességének nem tesz eleget, az intézményvezető erről – a szükséges intézkedés megtétele érdekében – tájékoztatja a gondnokot kirendelő gyámhatóságot.

A térítési díjat az igénybevétel napjától havonként – mivel a fenntartó és a megállapodás másként nem rendelkezik – a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára, vagy készpénzben, számla ellenében.

A jelenlegi helyzet egy speciális a koronavírusra tekintettel, ezért erre a helyzetre tekintettel az intézmény elkerüli a készpénzben történő befizetést. Ha arra mód és lehetőség van, azt postai úton kell megejteni, de legeredményesebb az online átutalás, ha ez nem lehetséges, azt banki átutalással kell teljesíteni, hogy befizetővel az intézmény dolgozója/ ellátottja ne érintkezhessen. A készpénzes befizetés felfüggesztése a zárlat feloldásától számított 14 napig tart.

Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e.

Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére.

Ha a határidő eredménytelenül telt el, abban az esetben az intézmény vezetője fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez.

Amennyiben az intézményi jogviszony megszűnésekor a fizetési meghagyás útján, illetve a behajtás más módon nem vezetett eredményre, abban az esetben a dj hátralékot, mint behajthatatlan követelést kell nyilvántartani.

Szt. 102. § (1) bekezdés: az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj - fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha

 • hat hónapon át folyamatosan térítésidíj-tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
 • vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben megváltoztak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni.

Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy nem kéri a rendkívüli jövedelemvizsgálat lefolytatását, úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

Ha három hónapon át térítési díj-tartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a térítési díjat megfizető személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról.

A bejegyzett jelzálog hagyatéki teherként érvényesíthető.

A térítési díj korrekcióról szóló értesítést követően az intézmény és az ellátott/képviselő a térítési díj vonatkozásában módosítja a ……………………………….napján kötött Megállapodást , mely az ellátott intézményi jogviszonyát keletkeztette. Egyebekben a megkötött megállapodás változatlanul áll fenn a felek között.

Szendrőlád, 2020. március 16.
dr Zsíros Lászlóné
intézményvezető

Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére - Belső szabályzat

Szent Kamill Idősek Otthonának

Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa Gy. u. 1. szám

BELSŐ SZABÁLYZAT

Tárgya: Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított ellátást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és a javítóintézetek részére

 

A belső szabályzat I. mellékletet tartalmaz.

Készítette:
dr Zsíros Lászlóné
intézményvezető

Szendrőlád, 2021. március 15.


Erről értesülnek:

 • ) Fenntartó Önkormányzat Helyben. Részben tájékoztatás, részben krízisterv elkészítése céljából (L.: 11.oldal )
 • ) Polgármester Úr – Covid-19 dossziéjában 1 pld elhelyezendő
 • ) Rendelőintézet Helyben
 • ) Szent Kamill Idősek Otthona valamennyi dolgozója megismerési záradékkal
 • ) Honlapkezelő
 • ) Irattár

A Belső Szabályzat alapja az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott új eljárásrend, melynek megnevezése :„ Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított ellátást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és a javítóintézetek részére

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére ismételten veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4-ével. A veszélyhelyzet fennállását a Kormány 2021. február 8-ától a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével megerősítette.

A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) további rendelkezéseket tartalmaz a szolgáltatások működésére vonatkozóan. A Korm. rendelet 2020. december 5-én lépett hatályba, hatályát a Kormány a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendeletével a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig, 2021. május 23-ig meghosszabbította.

A Kormány döntése értelmében a szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben. illetve hálózatnál dolgozó, a veszélyhelyzettel összefüggő, illetve a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében szükséges feladatokat ellátó személy ingyenesen, a menetjegy megvásárlása nélkül veheti igénybe a helyközi és a helyi személyszállítási közszolgáltatást. A jogosultság igazolására a foglalkoztatónak a rendeletben meghatározott igazolást kell kiállítania [a veszélyhelyzet ideje alatt biztosított utazási kedvezményekről szóló 582/2020. (XII. 15.) Korm. rendelet l. melléklet], az igazolás személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal együtt érvényes. Az ingyenes utazásra vonatkozó szabályozás is meghosszabbításra került 2021. május 23-ig.

Az intézményünkben az igazolások kiadásának, meghosszabbításának felelőse:

Gyenes Szabina, akadályoztatása esetén : Kissné Balla Éva

Határidő: soronkívül

Ezzel a Miniszter segíteni kívánja a szociális szakosított ellátást nyújtó intézmények, a családok és gyermekek átmeneti otthonai és a helyettes szülők, valamint a gyermekvédelmi szakellátást biztosító nevelőszülői hálózatok. gyermekotthonok területi gyermekvédelmi szakszolgálatok (a továbbiakban együtt: gyermekvédelmi szakellátási intézmények) és a javítóintézetek új koronavírus okozta egészségügyi válsághelyzet fennállása alatt követendő eljárását. Az eljárásrendben foglaltak visszavonásig érvényesek.

I. A szociális szakosított ellátást nyújtó intézmények működése

1.1. szükséges teendők:

 • Az intézmény folyamatosan tájékozódjon a megelőzéshez kapcsolódóan közzétett információkról, a kiadott kormányhatározatokról és kormányrendeletekről, továbbá az ágazati útmutatókról (www.koronavirus.gov.hu, nnk.gov.hu, www.szocialisportal.hu, www.magyarkozlony.hu), kövesse nyomon az Operatív Törzs bejelentéseit, a hozott intézkedésekről informálja az igénybevevőket és a dolgozókat,  a felmerülő kérdésekre adjon választ, valamint  minden információt adjon át arról, hogy mit tehetnek az igénybevevők és a dolgozók maguk és a környezetük védelme érdekében.

Ezekben a teendőkben kiemelt szerepe az intézményünkben a szakdolgozóknak van, külön kiemelve a foglalkozásokat

Minden dolgozó a maga és a környezetének védelme érdekében ( aki ezt eddig még nem tette meg ) mérlegelje az oltakozási hajlandóságát. Csak a magas beoltottsággal lehet az egészségügyre háruló terhet csökkenti, és a védőoltást követően nemcsak magára és a közvetlen környezetére tud hatással lenni.

 • A szociális szakosított ellátást nyújtó intézményekben élő személyek koruk vagy állapotuk, valamint az intézményi adottságokból fakadóan az új koronavírus kiemelt rizikó csoportját jelentik.

Így elengedhetetlen a prevenciós intézkedések betartása saját maguk és a munkatársak védelme érdekében. A járvány elleni védekezés során azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy a védekezés során bevezetett korlátozások a bentlakásos intézményben élők jogait a lehető legkisebb mértékben korlátozzák, és támogassák a kapcsolattartás jogának gyakorlását.

Kapcsolattartásban a korábban kiadott eljárásrend betartását kérem folytatni.

 • A szociális intézményeknél és hálózatoknál a működést engedélyező szerv helyszíni ellenőrzést, csak különösen indokolt esetben, ellátotti érdekből, valamint járványügyi vagy azzal összefüggő okból végezhet. A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést nem tarthat.
 • A veszélyhelyzet időtartama alatt a munkavállalókat érő fertőzésveszély minimalizálása érdekében a foglalkoztatottak számára 24 órás munkarend is meghatározható oly módon, hogy a 24 órás munkavégzést követően legalább 48 órás pihenőidőt kell biztosítani a számukra. A 24 órás munkarend meghatározásával érintett munkavállalók számára a délutáni időszakra (14 és 18 óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén) és az éjszakai időszakra (18 óra és reggel 6 óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén) járó bérpótlékot (műszakpótlékot) ki kell fizetni.

2019 tavaszán élt ezzel a munkarendi lehetőséggel az intézmény, ismételt bevezetése csak a helyzet súlyosbodásával várható, amiről a munkavállalók tájékoztatva lesznek.

 • Az intézmény működésével, különös tekintettel az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos ügyintézést elsősorban infokommunikációs eszközök igénybevételével kell biztosítani az intézményt megkereső személyek számára. Amennyiben a körülmények, az ügyintézés tárgya vagy az ügyfél lehetőségei az infokommunikációt nem teszik lehetővé:
 • Az ügyfélszolgálati feladatok ellátására továbbra is Páró Sándornét jelölöm ki, aki az eddig szabályozott módon és helyen végzi az ügyintézéssel kapcsolatos teendőket.
 • Az ügyfélfogadás lehetőleg szabad térben történjen, és ott is úgy kell lebonyolítani, hogy a dolgozó és az igénybevevő közötti távolság az ügyintézési idő alatt a 1,5 m-t meghaladja,
 • több ügyfél esetén az ügyfelek ne tömörüljenek, egyszere csak egy ügyfél intézheti az ügyeit. Ezt előtte egyeztetni kérem, és a tevékenység során betartani. Az ügyfél távozását követően az ügyfélszolgálati irodában/helyiségben a gyakran érintett felületek fertőtlenítését és alapos szellőztetését biztosítani kell. Az ügyfélfogadás során az ügyintéző és az ügyfél is viseljen a szájat és orrot folyamatosan eltakaró maszkot.
 • Az ügyfélfogadásra szolgáló helyiség bejárata előtt folyamatosan biztosítani kell az ügyfél számára kézfertőtlenítési lehetőséget, lehetőleg érintésmentes, automata kézfertőtlenítő adagoló kihelyezésével.

Ennek felelőse: Kissné Balla Éva

1.2. A szociális szakosított ellátást biztosító intézmények eltérő működési rendje a veszélyhelyzet ideje alatt

 • A jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételektől ellátási érdekből, a fenntartó döntése alapján ideiglenesen el lehet térni. A fenntartó ellátási érdekből dönthet úgy, hogy a szakosított szociális ellátások működéséhez alkalmazott, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: Szakmai rendelet) 3. számú mellékletében meghatározott szakképzettségi előírásoknak és/vagy a rendelet 6. §.-ban meghatározott szakmai létszám előírásoknak ideiglenesen nem felel meg, és a szolgáltatás biztosításához szükséges humánerőforrást egyéb módon biztosítja (pl. más kormányzati funkción foglalkoztatott dolgozók átirányításával vagy üres álláshelyek átcsoportosításával, új álláshelyek létrehozásával stb.) A fenntartónak a döntést dokumentált módon kell meghoznia. Ugyanígy megengedett az eltérés pl. az előírt négyzetméter követelmények alól vagy a kötelezően kialakításra kerülő helyiségek tekintetében is, ha az izoláció csak így biztosítható.

Jelenleg a szakmai feltételeknek teljes egészében meg tudunk felelni, a Fenntartó felé jelzéssel nem élünk, de amint ez szükségessé válik, soron kívül jelzem az igényünket.

1.3. A szakosított szociális intézményeket érintő látogatási és intézményelhagyási tilalom, az intézményekbe történő felvétel feltételei

Az Országos Tisztifőorvos által elrendelt látogatási tilalom — az Országos Tisztifőorvos 2020. december 18-án kelt 42935-3/2020/EŰIG számú határozata értelmében — a Magyarország területén működő szakosított ellátást nyújtó szociális intézményekre terjed ki.

A látogatási tilalom célja az ellátottak védelme, megóvása a járványveszélytől.

A látogatási tilalom alól a szakosított szociális intézmények tekintetében az alábbi esetek jelentenek kivételt:

 • A járványügyi vagy az azzal összefüggő hatósági és szakértői ellenőrzések, az ellátottak szakértői vizsgálata;
 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által jóváhagyott és a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott „Szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok” c. dokumentumban (a továbbiakban: Javaslat) meghatározott kapcsolattartási formák szerint kialakított látogatás. A Javaslat alapján kialakított látogatási rendről az intézménynek teljeskörűen tájékoztatnia kell a lakókat és a hozzátartozókat. A Javaslat az alábbi linken érhető el:

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato-a-szakositott-szocialisintezmenyekben élők -kapcsolattartasara-vonatkozo-javaslatok

Az intézményünk által szabályozott kapcsolattartási formák az intézmény honlapján megtekinthetők, az intézményben elők pedig folyamatos tájékoztatásban részesülnek.

 • Az ellátottjogi képviselő tevékenysége. Az ellátottjogi képviselő személyesen, előzetes bejelentés nélkül felkeresheti az intézményt, ha az igénybevevő a vele történő kapcsolattartás során kéri, és azt a képviselő szükségesnek tartja, továbbá a hozzá érkezett jelzés(ek), illetve saját tapasztalata alapján szükségesnek tartja.
 • Végstádiumban lévő ellátottaktól való elbúcsúzás és felekezeti meggyőződéshez kapcsolódó végtisztesség nyújtása céljából történő látogatás, melynek során a látogatás hosszára vonatkozóan látogatási időkorlát nem állapítható meg, de egyidejűleg legfeljebb két személy tartózkodhat a végstádiumban lévő személy mellett. A végstádiumban lévő betegek látogatása a járványügyi előírások szigorú betartásával az alábbiak figyelembevételével engedélyezhető:
 • A látogató kabátját, egyéb tárgyi eszközeit egy különálló helyiségben helyezze el, majd ezt követően mossa és fertőtlenítse a kezét.
 • A látogató a látogatás során szájmaszkot viseljen, illetve utcai ruházatát védőköpeny felvételével takarja el. A látogatás alatt használt védőeszközöket az intézmény biztosítja.
 • A látogató tegyen nyilatkozatot, hogy ismeri a koronavírus fertőzés tüneteit, (láz, köhögés, nehézlégzés), fenti tünetekkel nem rendelkezik, illetve az elmúlt 14 napban nem került kapcsolatba igazolt COVID-19 pozitív személlyel.
 • Online és/vagy telefonos előjegyzési felületet kell biztosítani, hogy a látogató időpontot tudjon foglalni.
 • Az intézmény gondoskodik arról, hogy a látogató a lehető legrövidebb úton jusson el az ellátotthoz. Ugyanazon ellátotthoz érkező több személy esetén az előjegyzési idők kialakításánál legalább 30 percet kell biztosítani egy látogatásra.
 • A látogatást követően biztosítani kell a szoba szellőzését, tárgyak fertőtlenítését.
 • Megfelelő tájékoztatást kell biztosítani a kialakított lehetőségekről.
 • A látogatás alatt lehetőség szerint a látogatott is viseljen szájmaszkot.

Ezen szabályoknak a maradéktalan betartása eddig is jelen volt az intézményünkben, ezen változtatni nem kívánok, a betartásért egyéni felelősséggel tartozik minden műszakban levő dolgozó.

A látogatási tilalom alóli kivételek esetében az intézmény által biztosított, a járványügyi intézkedéseknek megfelelő védőöltözet felvételével, a higiénés szabályok betartása mellett történhet a látogatás, ügyintézés.

A látogatási tilalom időszaka alatt minden szakosított ellátást nyújtó intézményben kiemelt figyelmet kell fordítani a hozzátartozók irányába történő tájékoztatási kötelezettség teljesítésére. A tájékoztatást az intézményvezető vagy az általa megbízott személy végzi. A tájékoztatási kötelezettség teljesítése során törekedni kell a részletes, pontos, szubjektív elemeket nélkülöző reális, objektív tényeken alapuló tájékoztatás megadására. A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének a módját, időpontját, tartalmát az ellátotti dokumentációban rögzíteni kell.

Tájékoztatási kötelezettségünknek a honlapon teszünk eleget, az ezzel felmerülő kapcsolattartás a saját feladatom, a tájékoztatás helyi szintje a szociális munkatársakra tartozik (faliújság) a személyes kommunikáció korrektsége pedig valamennyi munkavállaló feladata.

A látogatások tényét a Látogatói füzetben is kérem megjeleníteni

Az Országos Tisztifőorvos hivatkozott határozatával elrendelte az intézményekből való intézményelhagyási tilalmat is. Az intézményelhagyási tilalom elrendelésének alapvető célja, hogy a lehető legkisebbre csökkentse a fertőzés lehetőségét, így óvva az egyént és a többi intézményben lakó ellátott egészségét.

Az intézmények az intézményelhagyási tilalom fenntartása érdekében kötelesek mindent megtenni, mindazonáltal kényszerítő eszközzel az ellátottak irányába nem rendelkeznek.

Ha az intézményelhagyási tilalom időszaka alatt az igénybevevő önkényesen, az intézményvezető engedélye nélkül elhagyta az intézményt, csak akkor köteles az intézmény visszaengedni, ha az elkülönítését meg tudja oldani, vagy a visszatérő ellátott rendelkezik két, 48 óra különbséggel vett oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredményével.

Az intézmény erre vonatkozó belső szabályzata e tekintetben eddig is jól működött, ezt kérem tartani a következő időszakban is, hangsúlyozva, hogy a hozzátartozó dönthet úgy, hogy az intézményben élő ellátottat átmenetileg saját otthonában szeretné gondozni:

Ezt a lehetőséget kérem, hogy abban az estben támogassuk, ha a kliensek állapota, érzelmi élete ezt indokolttá teszi, hiszen gazdasági érdekünk mellett vegyük figyelembe azt is, hogy a hosszú otthonlétet követően az idős embernek szinte ismét meg kell küzdeni a beilleszkedési ( visszailleszkedési ) feladatokkal.

0 72 órán belüli távolmaradás abban az esetben engedélyezhető, ha az intézmény a gondozottat visszaérkezés után 10 napig izolálnia tudja.

Az intézményi szűk kapacitás miatt az így pluszban bevállalt izolálásra nem nagyon van lehetőségünk, elsődleges a kórházakból visszatértek izolálása.

o Ha a távolmaradás 72 órán túli intézményelhagyást jelent, az intézménybe a visszatérés feltétele két, legalább 48 óra különbséggel 10 napon belül vett oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredményének bemutatása.

0 72 órán túli intézményelhagyást követően járványügyi érdekből a visszatérés feltételeként előírt PCR vizsgálat térítésmentes. Ennek elvégzésével járó procedúrát azonban a hozzátartozónak kell viselnie.

 

Tekintettel arra, hogy a miniszteri eljárásrend nem tesz különbséget oltott és nem beoltott ellátott tekintetében, a beoltottság ellenére is tartsuk be a fenti szabályokat. ( hiszen a beoltottak is képesek a vírus hordozására, továbbadására)

Az Országos Tisztifőorvos határozatában foglaltak szerint új igénybevételre vonatkozó megállapodást az alábbi feltételek megléte esetén lehet megkötni szakosított ellátást nyújtó szociális intézményben:

új gondozott — mind a saját otthonából, mind egészségügyi intézményből — a felvételt megelőzően a lehető legrövidebb időn belüli, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredménye birtokában vehető fel.

 • Szociális intézmények közötti áthelyezés feltétele két min. 48 óra különbséggel levett oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat negatív eredménye.

Kérek minden érdekeltet tájékoztatni, hogy „A szakosított szociális ellátásba történő új igénybevételhez kapcsolódó SARS-CoV-2 teszthez szükséges mintavételezést a vizsgálatkéréstől számított egy héten belül kell lebonyolítani, továbbá:  járványügyi érdekből a fenti vizsgálat térítésmentes,  a mintavételezésre mozgásában akadályozott személy esetén a gondozásra váró otthonában az OMSZ mintavételi egységének a bevonásával kerül sor, o mintavételezésre szállítható, gondozásra váró személy esetében az OMSZ fix mintavételi pontjain és a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók mintavevő helyein kerül sor.”

Az ellátottakra vonatkozó egészségügyi intézményből történő visszavételi feltételeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott és az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott „ Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok) ” c. dokumentum 5. sz. melléklete és a Covid fertőzés gyanújával vagy igazolt Covid fertőzésben szenvedő igénybevevőkkel kapcsolatos feladatokat a „A bentlakásos intézmények COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos feladatai ” c. dokumentum tartalmazza, mely az alábbi linken érhető el:

https : // nnk. gov. hu!index. php!koronavirus-taj eko ztato/717 -a-bentlakasos-szoci al i s-intezmenyek-covid19-fertozessel-kapcsolatos-feladatai

1.4. A veszélyhelyzethez kapcsolódó, követendő intézkedések

1.4.1. A szociális intézmények tekintetében

 • Az elrendelt látogatási és intézményelhagyási tilalomra tekintettel a bejáratnál felhívás kihelyezése szükséges a tilalomról, valamint az elérhetőségekről és kommunikációs csatornákról.

A tájékoztató tábla meglétének ellenőrzéséért felelős:

Páró Sándorné, Kissné Balla Éva, Molnár Szabina.

Az intézmény működéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközök, anyagok, készletek (a továbbiakban: áru) beszállítóit az intézmény területére be lehet engedni, azonban az áru átvételére a szabadlevegőn (udvaron) vagy egy kijelölt épületrészben kerüljön sor. Az árufogadásra kijelölt épületrészt az ellátottak elől el kell zárni, az áru átvétel ideje alatt a kijelölt épületrészben az áru átvételére feljogosított munkatárs/ak/ tartózkodhatnak. Az áru átvételét követően az épületrészt fertőtleníteni kell. A halasztható beszerzéseket későbbi időszakban kell realizálni. Az áruátvétel során az áruszállító és az áruátvevő személy is viseljen a szájat és orrot folyamatosan eltakaró maszkot. Aruátvételt követően az áruátvevő személy minden esetben mossa, fertőtlenítse a kezét.

Az áruk átvételével kapcsolatos szabályokat a korábbi, jól működő formában kérem betartani továbbra is.

 • Azokat a karbantartási és hibaelhárítási munkálatokat, aminek elmaradása az intézmény folyamatos működését veszélyezteti, el lehet végezni. A halasztható feladatokat későbbi időpontban kell megvalósítani. A hibaelhárítást végző külső szervezet munkavégzését az intézmény által kijelölt munkatárs segítse, lehetőség szerint el kell kerülni az intézmény személyzetével és ellátottjaival történő további érintkezést. A munkálatok befejezésekor az érintett helyiséget, épületrészt indokolt esetben a lehetőségekhez képest fertőtleníteni kell. A karbantartást, javítást végzők figyelmének felhívása az intézményben betartandó járványügyi megelőző szabályokról minden esetben történjen meg.

A fertőzésveszély elkerülése/csökkentése érdekében kérem, hogy a munkálatok elvégzését és annak koordinálását fűzzük fel egyazon napra. Ezért a teendők összesítéséért felelős : Gyenes Szabina, Kissné Balla Éva.

Rendkívüli hibaelhárítást természetesen haladéktalanul meg kell rendelni (fűtéssel, vízzel, elektoromos árammal kapcsolatos), felmérve, hogy azok el nem végzése veszélyezteti az intézményi életet.

 

I .4.2. A szakosított szociális intézmények tekintetében

 • Szükséges a munkavégzésre jelentkező munkatársak /ideértve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy vállalkozói szerződéssel foglalkoztatott személyeket is/ és önkéntesek (a továbbiakban: munkavállalók) nyilatkoztatása a munkavégzés megkezdése előtt az egészségi állapotra és arra vonatkozóan, hogy az elmúlt időszakban kerültek-e járványügyi szempontból kockázatot jelentő személlyel kapcsolatba. Az intézménybe érkezéskor, de legkésőbb a munkavégzés megkezdését megelőzően a munkavállalók testhőmérsékletét ellenőrizni kell.

 

A hidegebb idő beálltával ügyelni kell arra, hogy a hideg levegő hűti a testet, ezért pár perces várakozást követően az arcon vagy sállal, sapkával eltakart bőrfelület szabaddá tételével kell a testhőmérsékletet mérni. A nyilatkozattétellel és a testhőmérséklet ellenőrzéssel kapcsolatban kialakított eljárásrend szabályozása során figyelemmel kell lenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által kiadott „Tájékoztató az új típusú koronavírus járványra (Covid-19) tekintettel az egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezetett járványügyi készültség időtartama alatt a testhőmérséklet mérésével összefüggő egyes adatkezelések kapcsán ", c. dokumentumban megjelent adatvédelmi, adatkezelési előírásokra. Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken olvasható: https://www.naih.hu/files/NAIH-2020-7465.pdf 

A Tájékoztató I. sz. mellékletként becsatolva.

 • Szükséges felkészülni a betegség tüneteit mutató igénybevevők izolációjára, átgondolni és írásban rögzíteni (izolációs terv) az elkülönítés gyakorlati megvalósítását az intézmény rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételek figyelembevételével. Az izolációs tervben foglaltakról, a lakók elhelyezésében bekövetkező esetleges módosításokról (pl. átköltözés másik szobába) az érdekképviseleti fórum tagjait, a lakókat és a dolgozókat tájékoztatni kell. A tájékoztatás céljából lakógyűlést össze lehet hívni a szociális távolságtartás szabályainak és a higiénés szabályok betartása mellett.

Kialakított izolációs előírásaink jónak bizonyultak, azon változtatást nem kívánok eszközölni. Eddig is a szabályozásunk szerint jártunk el, ami nagyban elősegítette a vírus terjedésének intézményen belüli terjedését. Amennyiben a helyiségek listájában változás következne be, azt tudomásra hozzuk.

 • Az izoláció kivételével az intézményben szobakarantén nem rendelhető el.
 • A fenntartó az intézménnyel közösen, az izolációs terv részeként készítsen ellátási tervet (krízis terv) arra vonatkozóan, ha Covid-19 fertőzöttség vagy érintettség okán a rendelkezésre álló humánerőforrás létszámában olyan mértékű csökkenés következne be, ami az intézmény működéséből származó feladatellátási kötelezettség teljesítését ellehetetlenítené.

Az intézmény rendelkezik Covid un. krízis tervvel. Eddig a megfelelő működésünket ennek a szabályozásnak megfelelően tudtuk biztosítani. Amennyiben a feladatellátási kötelezettségben a humánerőforrás jelentős létszám megcsappanása állna fenn, azt azonnal jelzem a Fenntartó felé, és javaslom, hogy a Fenntartó saját ellátási tervében annak az eshetőségét vizsgálja meg, és dolgozza ki, hogy elsősorban saját fenntartású intézményéből mi módon tud ideiglenesen átcsoportosítani humánerőforráshoz létszámot. Sajnos a település főleg Budapesttől való távolsága miatt,-  ahol gyakori ez a foglalkoztatási forma – nehezen tudna bérmunkaerőt foglalkoztatni, de még Miskolcról is gondot okozna ez a közlekedési viszonyokat figyelembe véve.

Amennyiben felmérte, összeállította a krízishelyzetre bevonható munkavállalókat, úgy annak jegyzékét elérhetőséggel együtt kérem bocsássa az intézmény rendelkezésére, hogy adott esetben az értesítést a munkába állás miatt követlenül tudjuk megejteni.

Bízunk azonban abban, hogy ilyen mértékű krízissel nem kell számolnunk, ugyanis a beoltottság az ellátottak nagy arányánál megtörtént (első és 2. vakcinázás Pfizer oltóanyaggal) A munkavállalók között is növekszik az oltakozási hajlandóság, többen pedig átestek a fertőzésen, ami a gyakorlat szerint egy időre szintén védettséget jelent.

 • Elérhetővé kell tenni az igénybevevők számára a hozzátartozókkal való kapcsolattartáshoz szükséges telefon és számítógép használatot. Javasolt az intézményben olyan helyiség kialakítása számítógép és internet használati lehetőséggel, ahol a lakó elkülönített módon tud virtuális kapcsolatot teremteni a szeretteivel. A számítógép használatához — amennyiben az szükséges - az intézmény nyújtson segítséget. Ügyelni kell arra, hogy a kapcsolattartás elsősorban felügyelet nélkül valósuljon meg.

A kapcsolattartás chat formában való protokollja kidolgozott az intézményünkben, annak a további gyakorlását várom el a jövőben is.

 • Az ellátottjogi képviselővel történő kapcsolatfelvételhez online, elektronikus és telefonos elérhetőséget kell biztosítania az intézménynek az intézmény költségére.
 • Az igénybevevők számára a csomagok fogadása a megfelelő higiéniai szabályok betartása mellett engedélyezett azzal, hogy a megküldött csomagok folyamatos hűtést igénylő terméket nem tartalmazhatnak.

Tekintettel arra, hogy intézményünkben tárolási és személyzeti szabad kapacitás nem áll megfelelően rendelkezésére csomagok fogadására/fertőtlenítésére/tárolására, ezt továbbra sem meri bevállalni megnyugtatóan az intézményünk. Kivételt csupán ünnepek alkalmával teszünk, és kérem hogy tartsuk továbbra is azt a gyakorlatot, hogy Kissné Balla Éva és Molnár Szabina „kívánságlistának „megfelelően eleget tesz az idősek vásárlási kívánalmának. Ez jóval kisebb terhet ró a munkatársakra, mint az egyenkénti csomagfogadás.

 • Az intézménynek kiemelt figyelmet kell fordítania ezen időszak alatt a gondozási egységekben megvalósításra kerülő foglalkoztatásra, kis csoportos és szabadidős tevékenységekre. A foglalkoztatás térjen ki az online, az elektronikus és a telefonos kapcsolattartás rutinjának a megszerzésére.

Felhívom a szociális munkatárs figyelmét, aki a foglalkozások megtartásáért felelős, hogy fókuszáljon kisebb csoportos foglalkozásokra, és minél több tevékenységet szervezzen ki a szabadlevegőre, ahol mozgásos elemek is egészségesebb formában vitelezhetők ki.

Az ellátottak kinti tartózkodásának ideje alatt pedig kérek minden munkatársat, hogy a szobák intenzív, keresztirányú szellőztetését oldja meg.

 • A napi gyakorlatban kapjon hangsúlyt az igénybevevők szabadlevegőn tartózkodásának a megszervezése, kapjon kiemelt figyelmet a nehezen mozgó vagy fekvő igénybevevők levegőztetése és mozgatása.

Ehhez kérem a technikai munkatársat és a szakdolgozókat, hogy a tisztaruha raktárban mindig legyenek elérhetőek plédek, amivel a kevésbé mozgó ellátottak takarásának lehetőségét biztosítani lehet.

 • Az intézményi infekciókontroll feladatokat és az ellátottak COVID-19 megbetegedéssel kapcsolatos teendőit a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott és az emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott szociális intézményekre vonatkozó eljárásrend tartalmazza /„Bentlakásos intézmények COVID-19fertőzéssel kapcsolatosfeladatai ” c. dokumentum/, ennek betartása kötelező. Kiemelten felhívjuk a figyelmet a következőkre:
 • A munkatársak fokozottan figyeljék az igénybevevők esetében a tünetek megjelenését. Szükséges a láz és légúti tünetek folyamatos monitorozása az igénybevevők körében (naponta kétszeri, szükség esetén többszöri lázmérőzés, és annak dokumentálása, a változások követésével). Koronavírusra utaló tünet megjelenése esetén haladéktalanul értesíteni kell az intézmény orvosát vagy a háziorvost, és haladéktalanul gondoskodni kell az elkülönítésről.
 • Koronavírusra utaló tünet esetén az ellátottat úgy kell tekinteni, mintha fertőzött lenne, és a járványügyi hatóság döntéséig az írásban rögzített izolációs tervben foglaltak szerint kell eljárni.
 • Folyamatosan biztosítani szükséges az intézmények jogszabályban előírt módon történő egészségügyi ellátását, a szerződött orvosok és egészségügyi szakemberek helyszínen való munkavégzését és rendelkezésre állását, szükség esetén az egészségügyi ellátás biztosítására kötött szerződést felül kell vizsgálni.
 • Az intézményvezetője az intézményben meghatározott orvosi rendelési időn kívül szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes egészségügyi alapellátást biztosító orvosi ügyelettel az orvosi kompetenciába tartozó szakkérdések eldöntése tekintetében.
 • A munkavállalóknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban vannak az ellátottakkal, míg a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint az ellátottaknak is orr-száj maszkot kell viselniük.

 

Tekintettel arra, hogy az átoltottság kb 70-80 %-os, továbbra is tartsuk meg nemcsak az ellátottakkal való érintkezés alkalmával, hanem a munkaidő egészében az orr- és szájmaszk viselését, és a gondozási teendőkön kívül tartsuk meg a másfél méteres védőtávolságot munkavállaló – munkavállaló és munkavállaló- ellátott vonatkozásában , vagy ügyfél esetén is.

Továbbra se bonyolítsunk nagy érkezéseket az ebédlőben, az étel elfogyasztását időseink a saját szobájukban ejtsék meg, a fokozott higiéniai szokások megtartása mellett

 

 • Az alapvető higiéniai szabályok, valamint a köhögési etikett fokozott betartása szükséges az igénybevevők és a munkatársak körében:
 • Kézmosási és -fertőtlenítési lehetőségek megteremtése (étkezés előtt és étkezés után, a lakókkal való érintkezés előtt és után, szennyezett felszínnel való érintkezés után, fekvőbetegek esetében is).
 • A kéz higiénéről való tájékoztatás (plakát, piktogram a kézmosók fölött) kifüggesztése szükséges.
 • Papírtörlők és folyékonyszappan biztosítása a mosdókagylóknál.
 • Étkezés előtti kézmosásra fel kell hívni a figyelmet, és szükség esetén a kézmosás megtörténtét ellenőrizni szükséges. Különösen a demencia tünetével rendelkező ellátottunk esetében legyünk fokozott figyelemmel
 • Tüsszentés és köhögés esetén papírzsebkendő használata, amit azonnal szemetesbe kell dobni, majd alapos kézmosás szükséges.
 • A felsőruházat és a személyes textíliák gyakoribb tisztítása.
 • A megszokott érintkezési, üdvözlési formákat, például a kézfogást, a puszit, a baráti ölelést mellőzni kell.
 • Az intézménybe való belépéskor — és az intézménybe való tartózkodás ideje alatt akár többször is szükséges az alapvető kézfertőtlenítés megtétele, kézhigiéné fenntartása, amelyet a munkatársaknak kötelező figyelemmel kísérni, ellenőrizni.
 • Folyamatosan nyomon kell követni az ellátottak alap higiénés állapotát, a fürdésre, tisztálkodásra, a ruha cseréjére fel kell hívni az ellátottak figyelmét.
 • Az igénybevevők ruháit fertőtlenítő mosószerrel vagy fertőtlenítő adalékot tartalmazó mosószerrel szükséges mosni, a fertőtlenítő mosószeren feltüntetett hőfok, koncentráció és behatási idő figyelembe vételével.
 • Az intézmények fertőtlenítő takarítását folyamatosan biztosítani szükséges (beleértve a lakószobákat, közösségi helyiségeket, vizes helyiségeket és a munkatársak tartózkodására szolgáló helyiségeket is, korlát, kilincs, kapcsoló stb.), az igénybevevők takarításba történő bevonása kizárólag felügyelettel lehetséges.
 • Az intézményben lévő felületeket naponta több alkalommal fertőtleníteni kell, különös tekintettel az asztalokra, székekre, matrachuzatokra, ágykeretekre és minden olyan tárgyra, amelyet az ellátottak saját maguk kezelnek és kézzel gyakran érintenek (pl.: mikrohullámú sütő, televízió távirányító, számítógép, telefon, kulcs stb.).
 • Az épületet és annak minden helyiségét naponta többször szükséges átszellőztetni.
 • A közösségi terekben kerülni kell a zsúfoltságot, az étkezések alkalmával biztosítani kell a személyek közötti legalább 1,5 méteres távolságot. Az igénybevevők közötti interakciókat a lehetőségekhez mérten minimalizálni szükséges, a tálalóedények fertőtlenítő mosogatására kiemelt figyelmet kell fordítani. Az éttermi közös eszközök (pl.: só-, borsszóró stb.) használata kerülendő. illetve amennyiben ez nem megoldható ezen eszközök rendszeres fertőtlenítését el kell végezni.

Ezen utasítások betartásáért és betartatásáért minden munkavállaló egyéni felelősségi körben felel.

 • A szociális szakosított intézményekben a készpénzzel történő térítési díj befizetést lehetőség szerint meg kell szüntetni, fel kell hívni a fizetési kötelezettséggel rendelkező személyek, hozzátartozók figyelmét arra, hogy fizetési kötelezettségüket átutalással vagy postai befizetéssel teljesítsék.

2020 -tól bevezettük ezt az intézkedést, a további megtartás tehát indokolt. Felelőse: Páró Sándorné

 • Az intézmény elhagyását tiltó rendelkezésekre tekintettel, az alkohol fogyasztás hiányából adódó állapotváltozásra vonatkozó, orvos által ajánlott terápia alkalmazása ajánlott.

Felelős: Kissné Balla Éva, Kalocsainé Virág Beáta

.

11.1. Minden ellátási forma esetében:

 A fenntartó (állami, egyházi és civil) biztosítsa a szükséges fertőtlenítőszereket megfelelő mennyiségben, valamint a szükséges védőfelszerelést, és nyújtson támogatást az intézménynek a védekezéshez.

A miniszteri utasítást e tekintetben mind a Fenntartó, mind az intézmény magára nézve kötelezőnek tartja.

Prof. Dr Kásler Miklós 2021. március 13.-i keltű eljárásrendjének lezárása a következők szerint látott napvilágot :

Budapest, 2021. március ,

Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter

Ervényes 2021. március „ ” napjától azzal, hogy a 2020. szeptember 9-én kelt Eljárásrend a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális szakosított ellátást nyújtó, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó, a gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények és a javítóintézetek részére című dokumentum érvényét veszti.

 

Mivel a fentiek szerint jelölve nincs, hogy mikortól érvényes, elrendelem a 2021. március 13. napján kiadott eljárásrenden alapuló Belső Szabályzatomnak a kiadástól való hatályosságát ( 2021. március 15. )

Belső szabályzatom 1 db mellékletet tartalmaz-

Szendrőlád, 2021. március 15.

dr Zsíros Lászlóné
intézményvezető

 • melléklet :

https://www.naih.hu/files/NAIH-2020-7465.pdf

NAIH/2020/7465 Tájékoztató az új típusú koronavírus járványra (Covid-19) tekintettel az egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezetett járványügyi készültség időtartama alatt a testhőmérséklet mérésével összefüggő egyes adatkezelések kapcsán I. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) az új típusú koronavírus járvány rohamos terjedése miatt ismételten számos megkeresés érkezett mind a köz-, mind pedig a magánszférába tartozó szervezetektől, intézményektől az általuk a járvány második hulláma miatt, a terjedés megakadályozása érdekében bevezetni kívánt adatkezelések jogszerűségének megítélése kapcsán. A Hatóság a honlapján 2020. március 10. napján közzétett, NAIH/2020/2586. számú, a koronavírus járvánnyal kapcsolatos adatkezelésekről szóló Tájékoztatójában – más tagországok felügyeleti hatóságainak álláspontjával összhangban – akként foglalt állást, hogy az akkori magyarországi járványügyi helyzetre tekintettel nem tartja arányosnak, így az adatvédelmi alapelveknek megfelelőnek a diagnosztikai eszközökkel (így különösen, de nem kizárólagosan lázmérő) alkalmazásával járó egészségügyi adatkezelés előírását, testhőmérsékletre kötelezően kiterjedő szűrővizsgálat bevezetését. A megkereső szervezetek kérdése e körben arra irányult, hogy a 2020. tavaszi helyzethez képest jelentősen megnövekedett esetszám már megalapozhatja-e az ilyen típusú adatkezelések arányosságát, szükségességét. Fentiek mellett 2020. október 1. napjától a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 4-5. §-ai előírják, hogy a köznevelési és szakképző intézményekben kötelező a testhőmérséklet ellenőrzése, amelynek az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát alávetni. Számos beadvány kezdeményezte a Hatóság állásfoglalását e kötelező adatkezelés jogszerűségének megítélése kapcsán. Ezek alapján a Hatóság az alábbi általános iránymutatást adja az az egészségügyi válsághelyzet idején alkalmazott diagnosztikai eszközökhöz kötődő adatkezelések kapcsán. II. Fontos leszögezni, hogy a hazai jogszabályi környezetben a digitális és analóg lázmérőkkel végzett testhőmérséklet ellenőrzés – csakúgy, mint a hőkamerák, beléptető hőkapuk alkalmazása – adatkezelésnek1 minősül, ha annak érintettje azonosított, vagy azonosítható. Az Európai Adatvédelmi Biztos azonos tárgyban született,2 kizárólag az Európai Unió intézményeire irányadó 1 A GDPR 4. cikk 2. pontja szerint adatkezelés „a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.” 2 Orientations from the EDPS:Body temperature checksby EU institutions in the context of the COVID-19 crisis (5. oldal) https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/01-09- 20_edps_orientations_on_body_temperature_checks_in_the_context_of_euis_en.pdf 2 tájékoztatásában foglaltaktól eltérően ugyanis a magyar jogszabályi környezet a GDPR3 szabályait rendeli alkalmazni a nem automatizált eszközökkel végzett adatkezelések vonatkozásában is.4 Tehát az abban megfogalmazott eltérő álláspontra történő hivatkozás – amely szerint az egyszerű digitális vagy analóg lázmérő alkalmazása esetén nem kell az adatkezeléshez kötődő előírásokat figyelembe venni – a hazai jogszabályi környezetben nem helytálló, az adatvédelmi előírások az ilyen eszközökre is alkalmazandók. A Kormány a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével 2020. június 18. napjától Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be. Az annak kapcsán beérkező megkeresések vizsgálata során, továbbá az ezt követő időszakban is folyamatosan és jelentősen emelkedő esetszámra tekintettel a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az egészségügyi válsághelyzetben az új típusú koronavírus járvány jelenlegi, közösségi terjedéssel és tömeges megfertőződésekkel járó időszakában a testhőmérséklet-méréssel összefüggő diagnosztikai szűrőeszközök alkalmazása alapelvszerűnek minősül, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: - az adatkezelő tulajdonában, használatában álló területére, épületeibe történő beléptetés során; - valamennyi belépni szándékozó személyre egységesen kiterjedő védelmi intézkedésként (ún. „héjvédelem”) kerül alkalmazásra; - az a testhőmérséklet-mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelési cél érdekében történő azonosításához nem kötött, és - semmilyen módon nem jár adat rögzítésével, további tárolásával, továbbításával. III. A Hatóság mindenekelőtt rögzíti, hogy az adatkezelő felelőssége, hogy valamennyi adatkezelését, így a testhőmérséklet mérésével kapcsolatos adatkezelést is, az adatvédelmi alapelveknek – így kiemelten az elszámoltathatóság elvének – történő megfelelés figyelembevétele mellett alakítsa ki. Ahogyan ezt a Hatóság már korábban is kifejtette, önmagában abból a tényből, hogy valakinek magasabb a testhőmérséklete, nem vonható le egyértelműen az a következtetés, hogy az új típusú koronavírus járvánnyal fertőzött, így a belépésnél történő testhőmérséklet-mérés alapján az adatkezelő semmilyen következtetést nem vonhat le az adott személy egészségi állapotára vonatkozóan, pusztán a belépés engedélyezésére vagy megtagadására jogosult az általa előre meghatározott objektív szempontok alapján. Tehát ezen védelmi intézkedés keretében az adatkezelő kizárólag arra vonatkozóan hozhat döntést, hogy a területére belépést megkísérlő valamennyi – akár vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, akár más egyéb – személy belépését engedélyezi (azért, mert a mért érték alacsonyabb az előre meghatározott értéknél), avagy azt megtagadja (azért, mert a mért érték magasabb az előre meghatározott értéknél, így kockázatot hordoz más személyekre nézve), hiszen az intézkedés céljának eléréséhez csak ebben az esetben lehet alkalmas eszköz a testhőmérséklet mérése. Ha az adatkezelő nevében eljáró személy a belépést megtagadja, akkor az érintett feladata a helyzet további kezelése (orvoshoz fordulás, betegszabadság és táppénz ügyintézés, munkahelyi vezető tájékoztatása, stb.). A Hatóság emellett felhívja a figyelmet arra is, hogy a mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelés céljából (belépési jogosultság megállapítása a mért testhőmérséklet 3 Az Európai Parlamenti és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). 4 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 2. § (4) bekezdés, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény 3. § 3 alapján) történő azonosítása – az adatvédelmi alapelvekre figyelemmel kialakított jogszabály rendelkezése hiányában – sem a mérést megelőzően, sem pedig a belépés megtagadását követően nem indokolható, arról csak statisztikai adat gyűjthető (pl. hány főt nem engedett be az adatkezelő az épületbe). Ugyan a jelen dokumentumnak nem lehet célja valamennyi élethelyzetet lefedni, de természetesen előfordulhat olyan kivételes eset, hogy valakinek a testhőmérséklete általánosságban az átlagosnál magasabb, például akár valamilyen betegség, vagy gyógyszeres kezelés miatt. Ebben az esetben arra például van lehetőség, hogy az adatkezelő az általa előzetesen kialakított eljárásrendnek megfelelően és az adatkezelésről az érintettek rendelkezésére bocsátott tájékoztatást követően olyan tartalmú, orvos által kiállított dokumentum érintett általi bemutatását elfogadja a belépésnél történő mérés előtt, amely szerint az érintett személy a magasabb testhőmérséklet ellenére jogosult közösségbe menni. Budapest, 2020. október 14. Dr. Péterfalvi Attila elnök c. egyetemi tanár

Vörös kóddal kapcsolatosan kiadott Belső szabályzat

Szent Kamill Idősek Otthonának

Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa Gy. u. 1. szám


Belső szabályozás

a rendkívüli hidegre való tekintettel elrendelt vörös kód figyelmeztetésről

 

A belső szabályzatot készítette:                                              

dr Zsíros Lászlóné

intézményvezető

Szendrőlád, 2021. február 11.

Erről értesülnek:

 • ) Fenntartó Önkormányzat Helyben
 • ) Kissné Balla Éva intézményvezető ápoló
 • ) Nővérszoba
 • Folyosói hirdetőtáblákon elhelyezendő
 • ) WEB-lapra történő kihelyezéssel tájékoztatásadás
 • Regionális diszpécserközpontnak tájékoztatásul Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre
 • ) Orvosi Rendelő Helyben
 • ) Irattár

A Belső szabályzat kiadásának alapja:

az 1993 évi III. tv. 65 / E § ( 3 ) bekezdése alapján a Szociális Ügyekért Felelős Államtitkár

2021. február 12.-én 10 órától február 17.-én 12 óráig vörös kód figyelmeztetést adott ki.

A Szociális Ágazati Portálon elérhetővé vált a Protokoll a vörös kód kiadásával összefüggő feladatokról, melyet Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár jóváhagyott

A Protokoll szerint a vörös kód egy speciális figyelmeztetés, melynek célja, hogy kritikus időjárási helyzetben felhívja az ellátórendszer figyelmét arra, hogy a segítő tevékenység egyik legfőbb feladata az élet védelme.

A figyelmeztetés esetei:

-10 Celsius fok alatti , és + 27 Celsius fok feletti napi hőmérséklet vagy a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzések időtartama alatt , valamint az életet, és testi épsége veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében szükséges intézkedések megtétele céljából.

A vörös kód érvényességi ideje alatt a bentlakást nyújtó szociális intézmények

 • a fenntartó típusától és ellátási területüktől,
 • az ellátandó célcsoporttól és a
 • rendelkezésre álló üres férőhelytől függetlenül

a regionális diszpécserszolgálaton keresztül, a regionális diszpécserszolgálat jelzésére fogadják be az utcán élő embereket.

Abban az esetben, ha az elhelyezés hajléktalan intézményben nem oldható meg vagy a adott területen ilyen nem található, egyéb bentlakásos intézménynek kell az ideiglenes befogadásról gondoskodni. A krízisellátás független a rendelkezésre álló férőhelyektől, szabad kapacitásoktól.

Csak a diszpécserszolgálaton keresztül irányított személyeket kell befogadnunk. Az elhelyezés ideiglenes, a vörös kód kiadásától annak visszavonásáig tart.

 

Felkészülési időszak:

Már korábban adtam ki vörös kóddal kapcsolatos belső szabályzatot, és abban az ebédlő előtti előteret jelöltem ki krízisellátás céljára, ahol nemenként elkülönített WC, és hideg/melegvízes mosdó, áll rendelkezésre.

 

Azonban a korábban kijelölt helyiséget a koronavírusra, valamint a kijárási és látogatási tilalomra tekintettel zsilipként használjuk az élelmezési teendőkkel kapcsolatos higiéniai követelmények miatt, így a vörös kóddal kapcsolatos krízisellátásra  jelen pillanatban nem használható a terület.

Az izolálások miatt sajnos másik helyiséget (esetlegesen lakószobát) sem jelölhetünk ki hajléktalanok befogadására, mert akkor a COVID 19 tárgyában kiadott eljárásrendet sértenénk meg.

A belső szabályzat megküldésével ezt jelzem is a Regionális Diszpécserszolgálatnak

 

A vezetőség bevonásával történtek tárgylások, a lehetőségek keresése miatt.

Egyedül a hátsó tűzlépcső alatti rész állna rendelkezésünkre, ami salétromos, dohos helyiség, és ott vezet a menekülési útvonalba bevont tűzlépcső. Ott maximum a lépcső alá betolva egy földre teríthető matracot és egy szoba WC-t, lavort és szappant tudnánk elhelyezni. Egyértelmű, hogy ez csak abban az esetben jöhetne számításba, ha a megyében kimerültek a kapacitásnyújtási lehetőségek. Annál is inkább, mert ez a helyiség nem fűtött, és nem is fűthető. Elektromos fűtőtestünk van ugyan, de oda áramot csak több csatlakozáson keresztül tudnánk odajuttatni. A csatlakozásokat nyitott ablaknál kinti tornácon át tudnánk vezetni, ami veszélyezteti a testi épséget, életet,  és a helyiségbe juttatni a kábelt csak ajtó alatt lehetne, ez a fajta ideiglenes bevezetés pedig meggátolná az ajtó záródását, így a fűtés teljesen értelmetlenné válna.

A mostani helyzetünk lehetetlenné teszi, hogy az egyetlen számításba vehető helyiségünk megfeleljen a Protokollban foglaltaknak.

Tehát a rendkívüli egészségi helyzetre tekintettel – amíg ez az állapot meg nem szűnik, - más helyiséget az intézményben sajnos kialakítani nem tudunk, ha azonban a feloldás megszűnik, továbbra is él az, hogy azonos nemű igénylő esetén 1-2 főt kihúzható bőrkanapén el tudunk látni a korábban kijelölt ebédlő előtti előtérben ( ami most zsipihelyiségként funkcionál )

Kapcsolattartó

A munkatársak közül kapcsolattartóként nem egy személyt jelölök ki, hanem az aktuálisan műszakot vezető ápolót teszem felelőssé a kapcsolattartásért.

A diszpécserközponttal való érintkezéshez

 • a következő telefonszámhoz tartozó készüléket jelölöm ki (nővéri mobil) 00 36 30 928 1137
 • email címként a következők állnak rendelkezésre : Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • saját email címem : Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Elrendelem, hogy minden megtett intézkedésről azonnali értesítéssel éljen a műszakvezető vagy felém, vagy az intézményvezető ápol felé, és az esetről minden esetben hivatalos feljegyzés készüljön, ami a következő munkanapon az intézmény vezetése felé továbbítást nyer.

A szociális munkatársaknak és a műszakban levő szakdolgozónak kötelességük, hogy az intézményi ellátottakat folyamatosan tájékoztassák a vörös kóddal kapcsolatos teendőkről.

Amennyiben a feloldást követően intézményünk a vörös kód kapcsán fogad be hajléktalant a diszpécserközponttal történő egyeztetést követően, ez az ellátottainktól megértést, toleranciát, együttérzést követel meg, tehát munkatársaimat arra kérem, hogy ezen emberi hozzáállásra motiválják őket.

Regionális diszpécserközpont:

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Észak-Magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálat Miskolc

Telefon : 00 36 46 530-2680

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tájékoztatom munkatársaimat, hogy a diszpécserközpont a nap 24 órájában nyújt szolgáltatásokat november 1 és április 30-a közötti időszakban.

 • hívásokat fogad segítségnyújtás tárgyában
 • nyilvántartja a nem hajléktalan ellátó intézményekre, ill. hajléktalanok átmeneti szállására, hajléktalanok rehabilitációs intézményére, hajléktalanok otthonára vonatkozó adatokat.
 • nyilvántartja a hajléktalanok számára is igénybe vehető klimatizált nyitva álló helyiségeket, valamint ingyenes ivóvíz osztási pontokat, különös tekintettel a légkondicionálóval ellátott hajléktalanellátó intézményekre és a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kijelölt helyszínekre.
 • figyelemmel kíséri az ellátási területen elérthető – rendkívüli hőség idején telepített párakapukat
 • szükség esetén tanáccsal és egyéb módon segíti a nem hajléktalan ellátó intézményeket,
 • amennyiben nem hajléktalan ellátó bentlakásos intézmény és a hajléktalan ellátó intézmények – hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok rehabilitációs intézménye, hajléktalanok otthona vezetője a részükre megadott határiidőig nem szolgáltatnak adatot, úgy felveszi az érintett intézménnyel a kapcsolatot, felhívja a figyelmet az esetleges kötelezettségeikre és bekéri az adatokat
 • amennyiben a nem hajléktalan ellátó bentlakásos intézmény és a hajléktalan ellátó intézmények – hajléktalanok átmeneti szállása hajléktalanok rehabilitációs intézménye hajléktalanok otthona vezetője a felhívás ellenére sem szolgáltat adatokat, úgy a diszpécserszolgálat ezt haladéktalanul jelzi az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkár részére.
 • A hajléktalanok átmeneti szállására, hajléktalanok rehabilitációs intézményére, hajléktalanok otthonára vonatkozó adatok tekintetében: a szolgáltató nevéről, címéről, 24 órás elérhetőségéről, a kapcsolattartó nevéről, az egyidejűleg fogadható személyek számáról, szükség esetén kérésre tájékoztatást ad a Rendőrség területileg illetékes irányító központja számára.

Vörös Kód kiadása/visszavonása

A közzététel nyomon követhető :

Az Államtitkárság gondoskodik arról, hogy az érintett szolgáltatók közvetlenül értesítést kapjanak a kihirdetésről.  (ennek alapja: Országos Meteorológiai Szolgálat vészjelző rendszere)

 

Vörös kód ideje alatt

Az utcai szociális munkát végzők jeleznek a diszpécserközpontjaiknak.

A diszpécserközpont rendkívüli esetben azonnali egészségügyi ellátás igénybevételét is kezdeményezi.

 • ) Rendkívüli hőség idején elrendelt vörös kód esetén:

tájékoztatást nyújt klimatizált helyiségekről, vízosztási helyszínekről, párakapukról , gondoskodik az elhelyezésről, szükség esetén krízisautót bevonva.

 • ) Rendkívüli hideg idején elrendelt vörös kód esetén:

Elhelyezésről gondoskodik,

 • elsőként éjjeli menedékhelyen, időszakos krízis férőhelynek, 24 órás egészégügyi centrumban vagy lábadozás céljára alkalmas intézményben
 • másodsorban hajléktalanok átmeneti szállásán
 • harmadsorban hajléktalanok rehabilitácós intézményében, hajléktalanok otthonában.

Az ellátott elhelyezésének protokollja nem hajléktalanellátó intézmény esetén :

Ezek az intézmények abban az esetben jönnek számításba, ha a hajléktalan ellátórendszer már nem tud megoldást ajánlani. (szükség esetén krízisautó segít a beszállításban) . A krízisautó a működési idején belül köteles a ügyfél intézménybe történő szállításában részt venni – a diszpécserszolgálat jelzésére.

A befogadó intézmény számára a krízisközpont megadja

 • az ügyfél nevét,
 • az érkezés várható idejét,
 • önállóan, vagy szociális munkát végző szervezet/krízisautó végzi -e a szállítást.
 • szükség esetén tanáccsal segíti az intézményt a felmerülő problémák kérdések kezelésében

Fogadó intézmény 

 • köteles visszajelzéssel élni a diszpécserszolgálat felé, amennyiben a kliens megérkezett
 • szükség szerint ételt/italt biztosít a rászorultnak

Diszpécserszolgálat:

 • nyilvántartja, nyomon követi az ügyfelet, nyilvántartja az elhelyezésükkel kapcsolatos információkat
 • nyilvántartja a nem hajléktalan ellátó intézményekre vonatkozó adatokat
 • a vörös kód ideje alatt minden nap reggel 10 óráig az előző napi eseményről írásos tájékoztatást ad a Hajléktalanokért Közalapítványnak

Hajléktalanokért Közalapítvány

­november 1 és március 31 közötti időszakra vonatkozóan április 10-ig

 • június 1 és augusztus 31 közötti időszakra vonatkozóan szeptember 10-ig

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága a vörös kód ideje alatt minden nap 14 óráig az előző napi eseményekről írásos tájékoztatást küld az Országos Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Ügyviteli Főosztály alárendeltségében működő ORFK Felügyelet számára (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

Záradék:

Amennyiben az intézményünk megkapja a feloldást a kijárási és látogatási tilalom alól, és amikor már biztonsággal elmondhatjuk, hogy mentesek vagyunk a koronavírustól (akár ellátott, akár dolgozó vonatkozásában) és ismét kihirdetésre kerül vörös kóddal kapcsolatos riasztás, arra kérek minden intézményben élőt és dolgozót, hogy a legnagyobb emberi odaadással legyünk a befogadott hajléktalan személyek iránt.

Megnyugtatásul tájékoztatom a jogviszonyos Ellátottainkat, hogy a hajléktalanság nehézségeivel küzdő befogadott személyeket is arra fogom kérni, hogy jelenlétükkel zavar ne alakuljon ki az intézményi élettel kapcsolatosan.

Elhelyezésük minden esetben ideiglenes jellegű, ezen idő alatt szeretném, ha az intézményi légkörből az elfogadás és a segítés által kiváltott pozitív érzelmekkel távozhatnának.

Mindenki megértését, segítő hozzáállását megköszönöm.

dr Zsíros Lászlóné

intézményvezető

Szendrőlád, 2021. február 11.

Belső szabályzat kiegészítése kapcsolattartásra vonatkozóan

Szent Kamill Idősek Otthonának

Intézményvezetőjétől

3751 Szendrőlád, Dózsa Gy. u. 1. szám

Belső szabályzat – kiegészítése

kapcsolattartásra vonatkozóan

A belső szabályzat kiegészítését készítette:        

dr Zsíros Lászlóné
intézményvezető

Szendrőlád, 2021. január 21.

Erről értesülnek :

 • 1.Valamennyi dolgozó megismerési záradékkal
 • 2. fenntartó önkormányzat tájékoztatásul
 • 3. Polgármester úrnál a COVID-os dossziéban elhelyezendő
 • 4. Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
 • 5. Nővérszobában COVID-os dossziéban elhelyezendő
 • 6. Szintenként faliújságokra kihelyezendő
 • 7. Irattár

Előzmény :

Az intézményünk vonatkozásában 2020. december 10. napján készült Belső szabályzat a kapcsolattartás tárgyában, ami Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2020. december 1. napján kelt, és december 8 napján Prof Dr Kásler Miklós miniszter által jóváhagyott, majd december 9 napján megküldött „ A szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok „ alapján történt

Video chat: skype, messenger, viber

Un. Chat- szoba kialakítására az I. emeleti „ olvasó „ helyiségben van lehetősége az intézménynek, annak a kialakítása a mai nappal meg is történt.

Azon a  „ CHAT – ÉS OLVASÓSZOBA „ felirat kihelyezést nyert.

Ott került elhelyezésre a foglalkoztatóban levő laptop, nem volt szükséges külön billentyűzetet és egeret elhelyezni, azonban a klavaiatúra ellátottankénti, kapcsolattartás kezdeti és befejező időszakában történő fertőtlenítéséről ( fertőtlenítő kendővel való törlés ) gondoskodni kell minden igénybevevő ellátott után.

A chat szobába csak azon ellátottak tartózkodásához kell segítséget nyújtani, akik mentális és egészségi állapota lehetővé teszi hogy ők tudjanak élni a kapcsolattartás ezen módjával.

A szobában a hívott félen kívül más nem tartózkodhat.

A szoba berendezésére tekintettel kérem, hogy terítők, és párnák ne jelenjenek meg az online kapcsolattartási aktus ideje alatt.

A könnyen mosható, fertőtleníthető felületekre kell törekedni.

Kérem, hogy a bent levő műbőr fotelek vonatkozásában végezzen a foglalkoztatás szervező fertőtlenítő szeres próbát (fotel alján) mert félő, hogy a szer maró hatása a kárpiton roncsolást, foszlást fog eredményezni. Amennyiben az indokolt, műanyag borítású széket helyezzen ott el ülés céljából.

A szoba intenzív szellőztetéséről minden ellátott előtt és után gondoskodni kell.

A chat szoba beüzemelése

2021. január 26 napjának du. 13 órájától kezdődik,

Az erre a célra rendszeresített telefonkészülék száma:

00 36 30 129 1064

A vizuális kapcsolattartásra előjegyzés is ezen a készüléken történik.

Minden héten két napot jelölök ki video-chat kapcsolattartásra,

kedden és pénteken 13-15 óráig lehet ebben közreműködni,

hogy az intézményi életet ne zavarják az események.

A vizuális kapcsolattartásra előjegyzés is a fenti számú telefonkészüléken történik

A kapcsolattartásra történő bejelentkezés minden héten szerdai napon történik, 12 és 15 óra között.

Kérek minden Érintettet, hogy addig szíveskedjen telefonhívásokat kezdeményezni erre a készülékre, amíg a Munkatársunkkal kapcsolatot nem tud létesíteni (tehát foglalt jelzést követően szíveskedjen megismételni a hívását ) mert a készülékről telefonhívás nem kezdeményezhető.

Amennyiben

 • skype
 • messenger
 • viber

rendszeren keresztül kívánja Munkatársunkat elérni, a következő cím felhasználásával teheti meg:

Skype név : Idősek Otthona Szent Kamill

Messenger: Kamill Szent

Viber: Szent Kamill

Minden hálózat igénybevételénél kérem, hogy a pontos időintervallumokat szíveskedjenek betartani, hogy a kapcsolattartás ilyen formában történő igénybevétele az intézményben napi rutinba ágyazott tevékenységeket ne zavarjon meg.

Emiatt minden Ellátottunk és Munkatársunk nevében is köszönetet mondunk.

Tájékoztatok Mindenkit, hogy a bejegyzett időpontra és hívásra gondoskodik a szociális munkás az ellátott odajutásáról ( amennyiben azt az ellátott is szeretné . Nemleges hozzáállás esetén a szociális munkás tájékoztatja az érdeklődőt )

A beszélgetésre az előjelzést 10 perces időközökkel lehet megtenni.

Amennyiben a gyakorlat azt mutatja, hogy kevesen veszik igénybe ezt az érintkezési formát, úgy maradhat a korábbi szabályozásban levő fél órás időköz, de erről a Munkatársunktól fog minden esetben tájékoztatást kapni,

A rendelkezésre álló időkeret fele használható fel ténylegesen, a másik felét a logisztika, fertőtlenítés és szellőztetés fogja lekötni.

Az esetleges csúszásokért , ami minden igyekezet ellenére is bekövetkezhet, előre is szíves elnézést kérünk mindenkitől, de kérem vegyék figyelembe, hogy az idős emberrel történő bánásmód időtartama kiszámíthatatlan.

Az időpont egyeztetésért felelős : Mátrai Zoltánné szociális munkatárs

Előjegyzést követően a munkatársunk feljegyzésben rögzíti a hívó fél nevét, hogy a beszélgetés fogadására az ellátottat is fel tudja készíteni.

Rögzítenie kell, hogy a hívást milyen számú készülékről eszközölték, hogy rendkívüli helyzet miatt, akadályoztatás esetén az aktust le lehessen mondani.

A dokumentált hívások jegyzékét naponta le kell adnia a nővérszobában.

Úgy kell az ütemezéseket megejtenie, hogy

 • portalanított, fertőtlenített, kiszellőztetett, kézfertőtlenítővel, zsebkendővel, törlőkendővel, tiszta ívóvízzel ellátott chat szoba álljon rendelkezésre.
 • a rendelkezésre álló időből maga a beszélgetésre fordított idő fél időt jelent, a fennmaradó időkeretet logisztikára, szellőztetésre, fertőtlenítésre kell fordítani (laptop, bútorzat)
 • Közben ellenőriznie kell, hogy kézfertőtlenítő, ívóvíz folyamatosan álljon a chat szobában rendelkezésre.
 • Gondoskodik az ellátott chat szobába segítéséről és lakószobába való visszasegítéséről és a következő ellátott leviteléről, hogy a kapcsolattartás folyamatossága igény szerint biztosítva legyen.
 • A kézfertőtlenítés ellenére csak frissen és a higiéniai előírásoknak megfelelően alkalmazott kézmosást követően léphet be az ellátott a chat szobába.
 • Maszk használata az online kommunikációja során is kötelező, megvédve ettől a technikai eszközt, hogy a billentyűzet közé nyállal , lehelettel vírus ne kerüljön be, és a fertőtlenítési hiányosság folytán tovább ne kerüljön a következő ellátotthoz.
 • egyéni mentális gondozás alkalmával minden egyes ellátott – értelmi szintjének megfelelően – tájékoztatva legyen erről a lehetőségről
 • A szociális munkatárs szintenként kihelyezi a faliújságra az értesítést az üzemelésről, és annak feltételeiről.
 • egyezteti a lehetőséget az ÉF elnökével, tagjaival.
 • intézményvezető gondoskodik a kapcsolattartás ilyen formában történő igénybevételi lehetőségének web-lapra történő kihelyezéséről.
 • A szociális munkatárs a lehetőségekhez képes úgy egyeztet időpontokat, hogy a kihasználtság folyamatos legyen, un. lyukas ideje ne keletkezzen, ami fenntarthatja őt a más teendői elvégzésétől.

Minden kedves Ellátottat és Hozzátartozót kérek a szabályok betartására, különben a kidolgozott kapcsolattartási rendszer nehezen tartható fenn, és minden igénybevevőt egyformán szeretnénk lehetőséghez juttatni.

Érdeklődésüket, kapcsolattartásukat megköszönjük, és elengedhetetlen tartjuk időseink lelki kiegyensúlyozottsága érdekében.

Egyben tájékoztatom Ellátottainkat, hogy a chat formájában működő kapcsolattartási időn kívül az olvasó korábbi megszokott funkciójában üzemel, azt fertőtlenített állapotában igénybe lehet venni olvasásra, pihenésre.

Szendrőlád 2021. január 21.

TÁJÉKOZTATÁS COVID-19 vakcina

vakcina hozzajarulas gomb
A Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/NEF/00084-4/2021 iktatószámú tájékoztatása szerint a COVID.19 járvány elleni oltási program részeként a bentlakásos szociális intézményekben megkezdődött az oltási hajlandóság, vagyis a Pfizer/bioNtech által gyártott Comirnaty COVID 19 mRNS vakcina igénylésének felmérése.

A felmérés kiterjed úgy a Dolgozókra, mint az Ellátottakra.

Kedves Ellátottak és Hozzátartozók, és Kollégák!

Az általam csatolt dokumentumban megtalálják a vakcina beadatásával kapcsolatos tájékoztató anyagot.

Az intézmény ezzel az Önök rendelkezésére bocsájtja a kapott információt, amivel igyekszik megkönnyíteni döntéshelyzetüket. Ezért a leterheltségünkre tekintettel telefonos kérdésekkel ezzel kapcsolatosan kérem, hogy már ne keressenek bennünket.

Demens, és gondnokolt Ellátottaink esetében kérek minden nyilatkozattételre jogosult Hozzátartozót, hogy sürgősen vegye fel a kapcsolatot intézményünkkel és gondoskodjon az aláírt nyilatkozat intézményünkbe való eljuttatásáról.

A Tisztelt Kollegákat arra kérem, hogy a saját vakcinaigénylésükkel kapcsolatosan aláírt nyilatkozatot a vezető ápolónál szíveskedjenek leadni.

Döntésüknél vegyék figyelembe, hogy a Dolgozó nagyban lehet hordozója a vírusnak, amivel több ránk bízott Ellátott érdekét is veszélyezteti, ugyanúgy, mint saját és családja egészségét.

Kérem, hogy döntésüket egymás befolyásolásától mentesen tegyék meg, és értsék meg, hogy a védekezés mindannyiunk közös érdeke.

Azt, hogy az oltás ha az tömegesen történik, lényegesen nagyobb biztonságot jelent, csak úgy tudjuk időseinkkel is megértetni, ha hitelesek vagyunk, és mi magunk is igényeljük a vakcinát. 

Megértésüket előre is megköszönöm, üdvözlettel:

dr Zsíros Lászlóné
intézményvezető

Szendrőlád, 2021. január 8.

BELSŐ SZABÁLYZAT zárlat feloldásáról

BELSŐ SZABÁLYZAT zárlat feloldásáról

Készítette:
dr Zsíros Lászlóné
intézményvezető

Szendrőlád, 2020. december 23.

Erről értesülnek:

 • valamennyi dolgozó megismerési záradékkal
 • ) Fenntartó tájékoztatásul
 • Polgármester Úr COVID-os dossziéjában 1 pld elhelyezendő
 • web -lap üzemeltető részére intézményvezető emailben megküldi (kamillotthon.hu)
 • Nővérszobában COVID-os dossziéban elhelyezendő
 • Irattár

A Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala BO-02/NEO/12357-3/2020 számú határozatával a zárlat alá helyezett gondozottainkat

2020. december 22.-től feloldotta.

A feni számú határozatával 2020. december 23.-án értesítette az intézményünket, ezért ezennel a mai naptól kezdve feloldom a korábban belső szabályzatban is rögzített zárlatunkat.

Ez azt jelenti, hogy Ellátottjaink szobakaranténja megszűnik. Az izolációs szobán kívül szabadon közlekedhetnek az intézmény egész területén, udvaron is, de látogatókat továbbra sem fogadhatnak, hiszen a kijárási -és látogatási tilalom továbbra is él.

A foglalkozások tartásánál és minden társadalmi érintkezésnél továbbra is maszk használata kötelező az intézményben élők és dolgozó vonatkozásában.

Továbbra is fokozottan kérem a Munkatársakat a Covid 19 tüneteinek figyelésére, és kérem, hogy a prevenció érdekében továbbra is az infekciókontrollos protokollban foglaltak szerint szíveskedjenek eljárni.

Az Ellátottak figyelmét pedig arra hívom fel, hogy továbbra is tartsák a szociális távolságot, figyeljenek arra, hogy most egymást ne kínálgassák, különösen a közös kávézásoknál ügyeljenek a fertőzésveszélyre.

Naponta többször mossanak kezet, és használják a közös terekben elhelyezett kézfertőtlenítőket.

Minden műszakvezető ápoló feladata ezen fertőtlenítők folyamatos töltöttségének biztosítása.

Mindenki megértő együttműködését köszönöm.


dr Zsíros Lászlóné
intézményvezető

Szendrőlád, 2020. december 23.

BELSŐ SZABÁLYZAT korlátozó intézkedések bevezetéséről

BELSŐ SZABÁLYZAT

korlátozó intézkedések bevezetéséről

Készítette:
dr Zsíros Lászlóné
intézményvezető

Szendrőlád, 2020. december 21

Erről értesülnek :

 • valamennyi dolgozó megismerési záradékkal
 • Fenntartó tájékoztatásul
 • Polgármester Úr COVID-os dossziéjában 1 pld elhelyezendő
 • web -lap üzemeltető részére intézményvezető emailben megküldi (kamillotthon.hu)
 • Nővérszobában COVID-os dossziéban elhelyezendő
 • Irattár

Előzmény :

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020.  december 18.-án Prof  Dr Kásler Miklós miniszter jóváhagyásával határozatot adott ki „Korlátozó intézkedések bevezetése „ tárgyában 42935-3/2021 EUIG szám alatt.

A határozattal kötelezi a látogatási tilalom betartását az alábbiak figyelembevételével:

 • végstádiumban levő ellátottakból való elbúcsúzás kivételével a látogatási tilalom alól felmentés nem adható.

Amennyiben engedélyezett a haldokló ellátott látogatása, úgy az intézmény köteles megfelelő védőöltözetet biztosítani a látogatóknak.

Felhívom minden Munkavállaló figyelmét arra, hogy az engedélyezés az intézményvezető és a vezető ápoló hatáskörébe tartozik, tehát mindenképpen konzultálniuk kell mielőtt látogatót beengednek.

Mérlegelni kell ugyanis a végstádiumban levő ellátott helyzetét épületen/szobán belül is.

A Látogató védőöltözettel való ellátása a műszakvezető ápoló hatáskörébe tartozik.

A vezető ápoló feladata nyomon követni a védőöltözet raktárkészletét, hogy a folyamatos biztosításnak akadálya ne legyen.

 • A látogatási tilalom vonatkozik az intézmények működésének hatósági és szakértői ellenőrzésére ( a járványügyi vagy azzal összefüggő ellenőrzések kivételével ) azonban az ellátottak szakértői vizsgálatára nem vonatkozik.

Értelemszerűen ebben az esetben is a védőöltözet biztosítsa elengedhetetlen.

 • A határozat kimondja hogy az intézményben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatokban nevesített feltételek mellett biztosíthatják a gondozott személyek láthatását.

Ez a mi intézményünkben oly formában marad meg, hogy meghagyjuk az online kapcsolattartás lehetőségét, amennyiben azt a munkavállalói létszámunk engedi. Jelen pillanatan még a látogatói kabin beállításának a feltételei sem állnak fenn, tehát kaput sem nyithatunk meg kapcsolattartók előtt.

Megerősítem, hogy a csomagok befogadására adott lehetőséget is berekesztettük. Arra december 18.-ig volt lehetőség. Az ünnepek alatt ezek átvételére, fertőtlenítésére, osztására az ápoló-gondozó személyzetet nem tudjuk bevonni, mert lényeges, egészséghez köthető munkafolyamatok maradnának el, ami vállalhatatlan.

 • Elrendelte továbbá a Nemzeti Népegészségügyi Központ az intézmény elhagyási tilalmat, és kötelezte a szolgáltatókat az intézményelhagyási tilalom betartására.

Ez alól kivételt képez idősek otthona vonatkozásában:

-egészségügyi vizsgálatok elvégzése érdekében való távozás

-különösen méltányolható helyzetben az intézményvezető külön engedélyével

Továbbra is kérem, hogy egészségügyi vizsgálatot követően izoláljuk Ellátottainkat.

 • Rögzíti továbbá a határozat, hogy az intézmény kertjében,udvarán történő tartózkodás nem jelenti az intézmény elhagyását, ezért a kertben, udvaron történő tartózkodás korlátozása nem indokolt.

Intézményünkben jelenleg a zárlat következtében szobakarantén van elrendelve. Amíg ez nincs feloldva hatóság által, addig természetesen az udvarra való lemenetel is kizárva. Utána biztosított lesz az intézményben ennek lehetősége a korábbiak szerint, maszk kötelező használata mellett.

 • Szakosított ellátátást nyújtó szociális intézménybe új ellátott – mind a saját otthonából, mind egészségügyi intézményből – legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS- CoV-2 teszt – negatív eredménye birtokában vehető fel.

A mintavételt a szakosított intézményekben kötelezően biztosítandó orvosi ellátóhelyek orvosai, illetve egészségügyi dolgozói végzik.

Folytatjuk intézményünkben azt a gyakorlatot, hogy a tesztek megléte mellett is izolációba helyezzük az új felvételest.

Ennek a megértetésére nagy gondot kell fordítani mint az Ellátott, mint a Hozzátartozó irányába.

 

A fentiek megsértése miatt a hatóság 30-000 Ft-től 5.000.000 Ft.-ig terjedő egészségügyi bírság kiszabását vetíti elő, e tárgykörben mindenki egyéni felelősségét kívánom hangsúlyozni.

A feltételeket az intézmény biztosítja, a szabályok megszegését mindenki tekintse magára nézve kötelezőnek.

A tárgykörben bármilyen kérdés, észrevétel, bizonytalanság van a Munkavállalók körében, kérem azonnal hívjanak telefonon.

Az együttműködést megköszönöm, a körülményekhez képest mindenkinek békés karácsonyt kívánok annak reményében hogy a jövő karácsonya ettől boldogabb lesz.

dr Zsíros Lászlóné
intézményvezető

Szendrőlád, 2020. december 21.

Copyright

Copyright © 2020 | Szent Kamill Idősek Otthona Szendrőlád - Minden jog fenntartva
Az oldalt készítette: RENDY - Honlap / Webshop / Grafika

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.